Είναι το κυρίαρχο όργανο της Συνομοσπονδίας, το οποίο αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη Συνομοσπονδία και για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της.

Το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο συγκαλείται κάθε τρία χρόνια που λήγει και η θητεία της Διοίκησης.

Δείτε τις Απολογιστικές εκθέσεις και τα Σχέδια τριετίας που εκπονήθηκαν στα προηγούμενα Εκλογοαπολογιστικά Συνέδρια.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή