- Νέα
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ»

Το «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία, Νοητική υστέρηση με τον δ.τ. «ΑΓΑΠΗ» του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» λειτουργεί ως δικαιούχος της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, Νοητική Υστέρηση, δ.τ. «ΑΓΑΠΗ» του Συλλόγου Αγάπη και κωδικό ΟΠΣ 6003400 η οποία είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Κρήτη» 2021-2027 προτεραιότητα 5 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

τους ενδιαφερόμενους που στο εξής θα αναφέρονται ως ωφελούμενοι (άτομα με νοητική υστέρηση και τυχόν συνοδές αναπηρίες, ηλικία 18 και άνω), να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας του ΚΔΗΦΑμεΑ του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» για την πλήρωση 5 κενών θέσεων συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών του «Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία, Νοητική υστέρηση με τον δ.τ. «ΑΓΑΠΗ» του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» στην Συνοικία Τιμίου Σταυρού, Ρέθυμνο.

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.