- Νέα
2η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ - ΑμεΑ “ΣΥΝΔΕΣΜΟY ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ”» με Κωδικό ΟΠΣ 6003857 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

άτομα με αναπηρίες που παρουσιάζουν διάχυτες νοητικές διαταραχές όπως προσδιορίζονται στην υπ΄ αρ. 47305/12.12.2018 (Β’ 5571) υπουργική απόφαση και κατοικούν στο νομό Αττικής, τα οποία έχουν δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης σε ότι αφορά τις βασικές δεξιότητες καθημερινής ζωής (αυτόνομη κίνηση, σίτιση, χρήση τουαλέτας) και επιθυμούν να ενταχθούν στο ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας – Κ.Δ.Η.Φ. του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα αφορά στη δωρεάν παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε 40 ωφελούμενους, για χρονική περίοδο συνολικά 36 μηνών, έως την 31/12/25. Η επιλογή των ωφελούμενων πραγματοποιήθηκε κατά την έναρξη της Α’ Φάσης του Προγράμματος (Μάϊος 2017) μέσω της αρχικής Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και έκτοτε ακολούθησαν επαναληπτικές Προσκλήσεις, για την εξέταση πρόσθετων αιτήσεων, με σκοπό την άμεση κάλυψη οποιασδήποτε κενής θέσης πρόκυπτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, λόγω αποχώρησης ενός ή περισσότερων εκ των αρχικά επιλεχθέντων ωφελούμενων της Δομής.

Στο πλαίσιο αυτό, με την παρούσα 2η Ανοιχτή Πρόσκληση, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, οι οποίες θα εξεταστούν / αξιολογηθούν, στο χρονικό σημείο κατά το οποίο θα προκύψει κενή θέση στο Πρόγραμμα, λόγω αποχώρησης ενός ή περισσότερων εκ των υφιστάμενων ωφελούμενων.

Η καταληκτική ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, θα ανακοινώνεται έγκαιρα, μέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσμου, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.