Αντισεισμική θωράκιση όλων των σχολείων ζητά η ΕΣΑμεΑ

Επιστολή για την αντισεισμική θωράκιση των σχολικών κτιρίων κοινοποίησε η ΕΣΑμεΑ στο υπουργείο Παιδείας, με αφορμή και την έξαρση της σεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα. Με την επιστολή που επισυνάπτεται υπενθυμίζει την υποχρέωση της Πολιτείας για τον προσεισμικό έλεγχο και την αντισεισμική θωράκιση των σχολικών κτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα έχουν κατασκευαστεί πριν τη θέσπιση των νέων αυστηρών διατάξεων αντισεισμικής προστασίας.

Τα κτίρια αυτά πρέπει να ελεγχθούν και, εάν απαιτείται, να ενισχυθούν. Η αντισεισμική προστασία και θωράκιση των κτιρίων απαιτεί έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που να προωθεί μέτρα για την πρόληψη των σεισμικών επιπτώσεων, όπως:

  • Ολοκλήρωση, το συντομότερο δυνατόν, του προσεισμικού ελέγχου όλων των σχολικών κτηρίων. Να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι (στατική επάρκεια - έξοδοι διαφυγής - πυρασφάλεια - επάρκεια σε προαύλια και χώρους συγκέντρωσης κλπ.) και να παρασχεθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλα τα σχολεία, μεταξύ των οποίων και τα σχολεία ειδικής αγωγής.
  • Πραγματοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων στα σχολικά κτίρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα, είτε λόγω ζημιών από σεισμούς, είτε λόγω παλαιότητας, είτε λόγω επεμβάσεων (προσθήκες αιθουσών, χωρίσματα, κάγκελα κ.λπ.).
  • Θέσπιση μητρώου επισκευών και συντήρησης με ευθύνη των Δήμων για όλα τα σχολικά κτήρια, που θα επικαιροποιείται συχνά.
  • Άμεση δρομολόγηση με ευθύνη της Πολιτείας, ανέγερσης σύγχρονων και ασφαλών σχολικών συγκροτημάτων, για όσα έχουν κριθεί ως ακατάλληλα. Όλα τα σχολεία, μεταξύ των οποίων και τα σχολεία ειδικής αγωγής, πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους τελευταίους αντισεισμικούς κανονισμούς (2003), που πρέπει να επικαιροποιηθούν, βάσει των δεδομένων των τελευταίων σεισμών (όχι πολυώροφα, επάρκεια σε προαύλια, αντοχή σε μεγαλύτερες επιταχύνσεις κλπ.).
  • Εξασφάλιση χρηματοδότησης για επιστημονικό εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να ενισχυθεί ο προσεισμικός έλεγχος στα σχολεία σε μόνιμη και σταθερή βάση. 
  • Χρηματοδότηση των σχολείων ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική, κτιριακή, υλικοτεχνική υποδομή και η συντήρησή της, για την κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.