Ι. Βαρδακαστάνης: Ανάγκη για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία της ΕΕ

Στη συνεδρίαση του Τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή» (ECO) της ΕΟΚΕ (EESC - European Economic and Social Committee) για την οικονομική πολιτική της ΕΕ για το 2024 προέδρευσε ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης, πρόεδρος ΕΣΑμεΑ και ECO, την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου. Η συζήτηση εξέτασε ποια μέτρα θα χρειαστούν για την προστασία από τις υπερβολικές αρνητικές επιπτώσεις του σημερινού περιβάλλοντος υψηλών επιτοκίων και πώς θα προστατευθούν τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, πώς θα βρεθούν οι απαραίτητες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για τη χρηματοδότηση κοινών μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προκλήσεων, όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, πώς θα αντιστραφεί η τάση αύξησης των ανισοτήτων και θα εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για σημαντικές κοινωνικές προτεραιότητες, όπως η εκπαίδευση και η στέγαση, και, γενικά, πώς θα συμβιβαστούν οι τεράστιες επενδυτικές ανάγκες με την ανάγκη δημοσιονομικής εξυγίανσης στο πλαίσιο ενός νέου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης.

Στην έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε: «Πλησιάζουμε στο τέλος ενός ακόμη δύσκολου έτους, γεμάτο προκλήσεις για την οικονομία της ΕΕ. Η Ευρώπη συνέχισε να καταβάλλει προσπάθειες για ανάκαμψη μετά την πανδημία στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον της χαμηλής ανάπτυξης και του υψηλού πληθωρισμού.

Εν μέσω της διαρκούς πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, η ευρωπαϊκή οικονομία φαίνεται να έχει χάσει μέρος της δυναμικής ανάπτυξής της και οι επίμονα αυξανόμενες τιμές έχουν ασκήσει πίεση στις πιο ευάλωτες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, παρουσιάζοντας έναν δύσκολο γρίφο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Το μείγμα μακροοικονομικής πολιτικής πρέπει να δαμάσει αποτελεσματικά τον πληθωρισμό, και παράλληλα - όπως επισημάναμε σε μία από τις πρόσφατες γνωμοδοτήσεις μας- να διαχειριστεί τον κίνδυνο υπερβολικής στενότητας αποφεύγοντας μια επικείμενη ύφεση. Αυτό που καθιστά τη χάραξη πολιτικής ακόμη πιο δύσκολη είναι η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη προώθησης των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για μια δίκαιη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. 

Τονίσαμε σε πολλές γνωμοδοτήσεις την ανάγκη για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία της ΕΕ και είχαμε πολλές συζητήσεις τα τελευταία χρόνια που είχαν ως στόχο να συζητήσουν διάφορες πτυχές μιας τέτοιας μελλοντικής ευρωπαϊκής οικονομίας. 

 Στη σημερινή συζήτηση θα συνεχίσουμε αυτό το διάλογο και θα τον συνδέσουμε με μια νέα γνωμοδότηση που θα εγκρίνουμε σήμερα, η οποία διατυπώνει βασικές συστάσεις της κοινωνίας των πολιτών ως απάντηση στις συστάσεις σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ για το 2024. Οι συστάσεις αυτές δημοσιεύθηκαν στα τέλη Νοεμβρίου στο πλαίσιο της φθινοπωρινής δέσμης μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του ετήσιου κύκλου συντονισμού της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ».

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.