Ι. Βαρδακαστάνης: Για μια ισχυρότερη Στρατηγική για την αναπηρία στην ΕΕ που θα έχει θετικό αντίκτυπο στις ζωές εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία

Στην έναρξη της εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν Σουηδική Προεδρεία και Ευρωπαϊκή Επιτροπή «A Union of Equality Disability Rights and Strategies» (μια Ένωση για την Ισότητα, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και οι Στρατηγικές για την αναπηρία), στο πλαίσιο της Disability Platform, μίλησε ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του EDF Ιωάννης Βαρδακαστάνης, την Τρίτη 27 Ιουνίου. Μαζί με τον κ. Βαρδακαστάνη ήταν η κ. Minna Ljunggren, γεν. γραμματέας Κοινωνικών Υπηρεσιών στη Σουηδία, ενώ μαγνητοσκοπημένο μήνυμα έστειλε η Επίτροπος Ισότητας Helena Dalli. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη της Στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, καθώς και των εθνικών στρατηγικών από τα κράτη μέλη της ΕΕ, ώστε να διευκολυνθεί η σημαντική ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών

Ο κ. Βαρδακαστάνης μεταξύ άλλων προχώρησε σε ένα συνοπτικό απολογισμό όλων όσων έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα αναφορικά με τη Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, καθώς και τον αντίκτυπο των εθνικών στρατηγικών για την αναπηρία: «Υπάρχουν πολλά για τα οποία θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Η νέα ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας, το κέντρο AccessibleEU για τη στήριξη των πολιτικών προσβασιμότητας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, ή ακόμη και η δημιουργία της ίδιας της Disability Platform, η οποία ενισχύει τον συντονισμό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 

Αλλά πέρα από τις δράσεις και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία, υπάρχει μια πολύ ευρύτερη και πιο συμβολική επιτυχία. Η Στρατηγική είναι μια απόδειξη της συνεχιζόμενης συνεργασίας του αναπηρικού κινήματος στην Ευρώπη και της δύναμης της ΕΕ να καθοδηγεί τις πολιτικές στα 27 κράτη μέλη της και πέραν αυτών. 

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική Στρατηγική, διότι υποβλήθηκε κατόπιν αιτήματος ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και μετά την τελική επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη. Περιέχει ιδέες που εμείς τα άτομα με αναπηρία προτείναμε. Καταδεικνύει μια Ευρώπη που αφουγκράζεται τις ανάγκες των πολιτών της και συνεργάζεται μαζί μας για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε.

Στην πανδημία, στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, στην ενεργειακή κρίση, τα άτομα με αναπηρία επηρεάζονται περισσότερο, αποκλείονται και υφίστανται διακρίσεις. Η Στρατηγική είχε σημαντικότατο αντίκτυπο μέχρι τώρα - πρέπει να οικοδομήσουμε την επόμενη φάση της. Θα είναι σημαντικό να αξιολογηθεί η Στρατηγική τώρα - και να τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο μισό της με προσανατολισμό προς το μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής νομοθεσίας, όπως η οριζόντια οδηγία για την ίση μεταχείριση.

Φυσικά, ενώ υπάρχουν πολλές θετικές πτυχές όσον αφορά τα αποτελέσματα της Στρατηγικής της ΕΕ, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν ζητήματα στα οποία θεωρούμε ότι η Στρατηγική θα έπρεπε να ήταν ισχυρότερη, ιδίως όσον αφορά το είδος των πρωτοβουλιών που προτείνει και την έλλειψη δεσμευτικής νομοθεσίας.

Ωστόσο, η Στρατηγική βρίσκεται ακόμη στα νιάτα της και έχουμε ακόμη χρόνο μπροστά μας για να αξιολογήσουμε τα κενά που διαπιστώσαμε τα πρώτα 3 χρόνια. Μαζί, μπορούμε να εργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τυχόν ελλείψεις πριν από την ολοκλήρωσή της το 2030. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία θα είναι εκεί για να βοηθήσει την Επιτροπή στον καθορισμό των προτεραιοτήτων και στην υποβολή δεσμευτικών προτάσεων που θα διασφαλίζουν ότι όλα τα κράτη μέλη ενισχύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Μόνο ένας χρόνος απομένει πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον διορισμό της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δέσμευση του αναπηρικού κινήματος στο έργο της ΕΕ είναι σαφής, αλλά χρειαζόμαστε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις να είναι φιλόδοξες στις αποφάσεις πολιτικής τους όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

 Πρέπει να δράσουμε, όχι απλώς για να εκπληρώσουμε τις δράσεις της Στρατηγικής για την Αναπηρία, αλλά επειδή κάθε μέρα που η ΕΕ δεν ενεργεί αυξάνει την απομόνωσή μας και διευρύνει το χάσμα μεταξύ των ατόμων με αναπηρία και του υπόλοιπου πληθυσμού».

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.