Ι. Βαρδακαστάνης για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (Λευκωσία)

Στο στρογγυλό τραπέζι που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στο πλαίσιο της διαβούλευσης που διεξάγεται από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου της (ΕΟΚΕ) για την προετοιμασία γνωμοδότησης πρωτοβουλίας με τίτλο «Προτάσεις μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων και η υλοποίησή τους στα κράτη μέλη - ποια είναι η γνώμη της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών)», μίλησε ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ως πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, Οικονομικής και Κοινωνικής συνοχής της ΕΟΚΕ, στην Λευκωσία, την Δευτέρα 11 Μαρτίου.

Στην έναρξη ο κ. Βαρδακαστάνης, παρουσίασε μεταξύ άλλων το ρόλο της ΕΟΚΕ ως συμβουλευτικό όργανο στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι εργοδοτικών οργανώσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εδρεύουν στην ΕΕ, ότι η ΕΟΚΕ εκδίδει μη δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ καθώς και ότι το 2017 συστάθηκε η ομάδα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με 39 μέλη, η οποία επικεντρώνεται ιδίως στην εξέταση των προτάσεων της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση, διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή συμβολή της ΕΟΚΕ στον ετήσιο κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

«Με τη γνωμοδότηση που συζητάμε σήμερα, η EOKE συνεχίζει το έργο που ξεκίνησε το 2021: τη διαβούλευση με τις εθνικές οικονομικές και κοινωνικές επιτροπές, τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των κρατών μελών της ΕΕ, σχετικά με ένα βασικό θέμα του Ευρωπαϊκού εξαμήνου».

Η γνωμοδότηση επικεντρώνεται στα μεταρρυθμιστικά και επενδυτικά μέτρα στα κράτη μέλη, ιδίως εκείνα που βασίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του 2023, καθώς και στην υλοποίησή τους, προκειμένου να αξιολογηθούν η αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων και οι δυνατότητες καλύτερης στόχευσης των προτάσεων, η βελτίωση της υλοποίησης και η παρακολούθηση και συμμετοχή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες. Η παρούσα γνωμοδότηση εξετάζει επίσης ζητήματα που αφορούν την υπό εξέλιξη μεταρρύθμιση των κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, κεντρικός στόχος των οποίων είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, καθώς και η προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης σε όλα τα κράτη μέλη μέσω μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

Το στρογγυλό τραπέζι ασχολήθηκε με τα ακόλουθα ερωτήματα:

▪ Τα μεταρρυθμιστικά και επενδυτικά μέτρα στα κράτη μέλη, ιδίως εκείνα που βασίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του 20231 και η εφαρμογή τους

▪ Η μεταρρύθμιση των κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.

▪ Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που προβλέπονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.