Ι. Βαρδακαστάνης: «Η πολιτική συνοχής δεν αφορά μόνο τα Ταμεία- είναι η κόλλα που κρατά την Ευρώπη ενωμένη»

Στη δημόσια συζήτηση για την 9η έκθεση συνοχής «Διδάγματα από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της προγραμματικής περιόδου 2021-2027» προέδρευσε ο κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ, με την ιδιότητα του προέδρου του Τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή» (ECO) της ΕΟΚΕ, που πραγματοποίησε την εκδήλωση, την Τετάρτη 10 Απριλίου.

Η δημόσια συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της γνωμοδότησης ECO/646 σχετικά με την 9η έκθεση για τη Συνοχή και θα χρησιμεύσει ως η πρώτη αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών στην έγκριση της 9ης έκθεσης για τη συνοχή στις 27 Μαρτίου. Στόχος της ακρόασης ήταν να ακουστούν οι απόψεις των εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών), των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στην πολιτική συνοχής και της κοινωνίας των πολιτών.

Στην έναρξη της συζήτησης, αφού ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε: «Σήμερα συζητάμε ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ολοκλήρωσης της ΕΕ - την πολιτική συνοχής. Η πολιτική συνοχής, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη μακροπρόθεσμη επενδυτική πολιτική της ΕΕ, έχει συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, τονώνοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.

Αλλά η πολιτική συνοχής δεν αφορά μόνο τα ταμεία. Αφορά τους ανθρώπους, τις περιφέρειες, τις πόλεις, τους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών. Πρόκειται για την ψυχή της ΕΕ. Είναι η κόλλα που κρατά την Ευρώπη ενωμένη. Είναι αναγκαίο να βοηθηθούν τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών να συμβάλουν, να επωφεληθούν και να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη μείωση των κοινωνικών, οικονομικών και περιφερειακών ανισοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί η επιθυμητή σύγκλιση. Η 9η έκθεση για τη συνοχή δείχνει ότι έχουν γίνει πολλά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Οι προκλήσεις όσον αφορά την απασχόληση (ιδίως σχετικά με την ανεργία των νέων), την εκπαίδευση, τη δημογραφία, τη διττή μετάβαση και την ανάπτυξη εξακολουθούν να υφίστανται, και πρέπει όλοι να εργαστούμε πιο εποικοδομητικά και εντατικά για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Η έκθεση δείχνει ότι οι προκλήσεις αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της επιμερισμένης διαχείρισης, του από κοινού σχεδιασμού και της εταιρικής σχέσης με την κοινωνία των πολιτών και τους περιφερειακούς φορείς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε μια πολιτική συνοχής που θα βασίζεται στον τόπο και στον άνθρωπο.

Μία από τις σημαντικότερες αρχές της πολιτικής συνοχής είναι η αποτελεσματική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Σε πολλές περιπτώσεις, η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη αποφάσεων είναι περιθωριακή: οι απόψεις αυτών που κατανοούν καλύτερα την κατάσταση και τα ζητήματα επί τόπου δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαβούλευση. Η επιτροπή μας προετοιμάζει γνωμοδότηση σχετικά με την 9η έκθεση για τη συνοχή και όλα αυτά τα θέματα θα εξεταστούν. Η γνωμοδότηση πρόκειται να εγκριθεί τον Μάιο, και εισηγητής είναι ο κ. Borsani, ο οποίος βρίσκεται εδώ μαζί μας σήμερα».

Στη συνέχεια ο κ. Matteo Carlo Borsani (ευρωβουλευτής) παρουσίασε το σχέδιο της γνωμοδότησης ενώ στη συζήτηση συμμετείχαν οι κ.κ. Marcos Ros Sempere (ευρωβουλευτής), Emil Boc, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών), Ελένη Μαριάνου, γενική γραμματέας της Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών (CPMR) και Anna Wagner, προϊσταμένη της μονάδας «Ανάπτυξη πολιτικής και οικονομική ανάλυση», της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στα συμπεράσματα της συζήτησης ο κ. Βαρδακαστάνης αφού ευχαρίστησε τόσο τους ομιλητές όσο και όσους κατέθεσαν ερωτήσεις, ζήτησε οι συμμετέχοντες να διασφαλίσουν την υπεράσπιση της πολιτικής συνοχής στην ΕΕ, καθώς «πρόκειται για την ψυχή της ΕΕ, είναι η κόλλα που κρατά την Ευρώπη ενωμένη».

 Inforegio - Η 9η έκθεση για τη συνοχή δείχνει ότι η τελευταία εξακολουθεί να μειώνει τα χάσματα στις περιφέρειες και τα κράτη μέλη της ΕΕ (europa.eu) 

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.