- Νέα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΑμεΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α (ΤΕΩΣ ΟΑΕΔ) ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφίου,
  • Παραπεμπτικό Θεράποντος Ιατρού/Ψυχιάτρου (εάν στην απόφαση ΚΕΠΑ αναγράφεται ότι υπάρχει ποσοστό αναπηρίας που οφείλεται σε ψυχική αναπηρία/πάθηση),
  • Βεβαίωση ανεργίας πρόσφατη,
  • Αποδεικτικό πτυχίου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ανάλογα με την ειδικότητα που επιλέγει)
  • Ε1(φορολογική δήλωση) και Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2022, δηλ για εισοδήματα απο 01/01/2022 έως 31/12/2022
  • 1.Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses) όπου ο υποψήφιος καταρτιζόμενος θα δηλώνει ότι:

«α) Βεβαιώνω ότι τα δικαιολογητικά που επισυνάπτω αποτελούν γνήσια φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχω στα χέρια μου και β) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα Αίτηση καθώς και το περιεχόμενο των δικαιολογητικών που υποβάλλω ή έχω υποβάλλει στην Υπηρεσία σας είναι ακριβή και αληθή και συναινώ στην επεξεργασία των δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων από τη Δ.ΥΠ.Α., για τους σκοπούς που συνδέονται με την αξιολόγηση μου ως καταρτιζόμενος, καθώς και για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, και να ειδοποιηθώ σχετικά σε ενδεχόμενη επιτυχία μου, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Επίσης έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της Πρόσκλησης για την επιλογή μου και των λοιπών υποχρεώσεών μου και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι.». 

  • Απόφαση ΚΕΠΑ σε ισχύ
  • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.