- Νέα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ.

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ στην Άνοιξη Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003492

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

άτομα με νοητική υστέρηση (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ωφελούμενου/ης, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στην Άνοιξη Αττικής που λειτουργεί η ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ στη Λεωφόρο Σταμάτας 31 , ΤΚ 14569.

Υποβολή αιτήσεων από τη Τρίτη 02 Ιουλίου 2024 έως και Δευτέρα 08 Ιουλίου 2024.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά́ στο 210 6216586-7 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 – 14:00.

Συνημμένα θα βρείτε το κείμενο της πρόσκλησης, την αίτηση και τις υπεύθυνες δηλώσεις.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.