- Νέα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» ΣΤΟ ΘΡΑΨΑΝΟ

Το Σωματείο «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ», στο πλαίσιο της υλοποίησης της έργου«ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003383, που  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Προγράμματος "ΚΡΗΤΗ» 2021-2027", προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για την πλήρωση κενών θέσεων ωφελούμενων. 

Δικαιούχοι:

Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα: 

Ομάδα 1: άτομα με Νοητική Υστέρηση που κατοικούν στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας του νομού Ηρακλείου.

Ομάδα 2: άτομα με Νοητική Υστέρηση που κατοικούν σε Δήμους της ΠΕ Ηρακλείου. 

Σημειώνεται οι θέσεις θα καλυφθούν από δικαιούχους της 1ης ομάδας και σε περίπτωση μη συμμετοχής θα καλυφθούν από δικαιούχους της 2ης ομάδας σύμφωνα με την βαθμολογική τους κατάταξη. 

Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου είναι 13.30 - 21.30  συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των εξυπηρετούμενων από και προς το σπίτι τους. 

Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι του Κέντρου δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που τους παρέχονται από το ΚΔΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη και δεν θα λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής τους στην πράξη. 

Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου θα είναι το ανώτατο 8 ώρες (ενδεικτικά από τις 13:30 έως τις 21:30) συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των ωφελούμενων από και προς το Κέντρο, η οποία γίνεται με ευθύνη του Σωματείου.

Οι υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής περιλαμβάνουν: 

Α. Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά (βλ. σημείο 1, άρθρο 1, ΥΑ 20745, ΦΕΚ 1390, Β, 9.3.2023):

α. εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένου πλάνου εκπαίδευσης, φροντίδας και αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης,

β. εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, με ιδιαίτερη αναφορά σε εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας, στην υποστηριζόμενη λήψη απόφασης και σε προγράμματα σεξουαλικής αγωγής και υγείας, καθώς και στην προετοιμασία για την αυτόνομη ή υποστηριζόμενη διαβίωση,

γ. ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών/εργασιακών δεξιοτήτων

δ. υποστηρικτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο,

ε. ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες,

ζ. προγράμματα εκπαίδευσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των οικογενειών ή/και των φροντιστών, η. προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης της κοινότητας για θέματα που αφορούν την αναπηρία, την καταπολέμηση σχετικών προκαταλήψεων και την υιοθέτηση σύγχρονων αντιλήψεων για αυτήν, η. προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για το προσωπικό και τους εθελοντές, θ. καταγραφή και συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, ι. μεταφορά από και προς το κέντρο

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.