- Νέα
Πρόσκληση για συμμετοχή σε δραστηριότητα ενίσχυσης ικανοτήτων-επιμόρφωση στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου DREE με θέμα: «Το δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή: Εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία-Προκλήσεις για τη Δημοκρατία»

6 Νοεμβρίου 2023 

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 236 (3ος όροφος)  

Invitation call for participating in the capacity building activity-training in the framework of the implementation of DREE Project

Title

“The rights to political participation: 

Barriers for persons with disabilities – Challenges for Democracy”

 November 6th, 2023

 National Confederation of Disabled Persons (NCDP)

236, Eleftheriou Venizelou avenue (3rd floor) 


Η Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετέχει ως εταίρος στο Έργο με τίτλο «DREE- Disability Rights in the European Elections» (Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στις Ευρωεκλογές) - AGREEMENT No. 101103246 PROJECT No. COMM-SUBV-2022-PAN-EU/101103246/dree, με Συντονιστή Εταίρο το European Disability Forum (Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία – EDF) και με εταίρους, πέραν της Ε.Σ.Α.μεΑ., τα παρακάτω Εθνικά Συμβούλια Ατόμων με Αναπηρία - μέλη του Φόρουμ: 

1) της Βουλγαρίας, 

2) της Κύπρου, 

3) της Εσθονίας, 

4) του Λουξεμβούργου, 

5) της Πολωνίας, και της 

6) Ρουμανίας. 

Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει διάρκεια 18 μήνες (01.01.2023-30.06.2024). 

Στόχος του Έργου είναι η αύξηση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία είτε ως ψηφοφόρων είτε ως πολιτικών ακτιβιστών και υποψηφίων στις επερχόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ευρωεκλογές) του 2024.

Ειδικοί στόχοι του Έργου:

•    Η κινητοποίηση ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερα του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος, προκειμένου να συμμετάσχουν στις Ευρωεκλογές του 2024.

•    Η ευαισθητοποίηση σχετικά με:

¡    τη σημασία της ΕΕ στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία, 

¡    τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και τους διαθέσιμους πόρους, όπως η πλατφόρμα «together.eu»,  

¡    την πολιτική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία (εκλογές ΕΕ).

•    Η διευκόλυνση ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των ακτιβιστών με αναπηρία όλης της Ευρώπης στο πλαίσιο του 5ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Ατόμων με Αναπηρία (EPPD), το οποίο έλαβε χώρα τον Μάιο του 2023, και η συμφωνία για το πώς να κινητοποιηθούν οι ψηφοφόροι στις Ευρωεκλογές, καθώς και επί των προτεραιοτήτων του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος. 

•    Σε επίπεδο εθνικών οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία:

¡    να συνεχιστεί η ευαισθητοποίηση στα δικαιώματα που η ΕΕ παρέχει στα άτομα με αναπηρία,  

¡    να προωθηθούν οι συμφωνημένες προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο και μεταξύ των υποψηφίων Ευρωβουλευτών,   

¡    να υποστηριχθεί η περαιτέρω συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις Ευρωεκλογές μέσω της άρσης θεσμικών φραγμών και πρακτικών εμποδίων. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προαναφερθέντος Έργου η Ε.Σ.Α.μεΑ. σας καλεί να συμμετάσχετε στη δράση «Ενίσχυσης Ικανοτήτων-Επιμόρφωση», η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στις 6 Νοεμβρίου 2023 στα κεντρικά γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. (Ελευθερίου Βενιζέλου 236 - Ηλιούπολη Αττικής, 3ος Όροφος) με θέμα: «Το δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή: Εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία-Προκλήσεις για τη Δημοκρατία». 

Η επιμόρφωση απευθύνεται σε:

•    άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις 

•    νέους με αναπηρία με ακτιβιστική δραστηριότητα σε εθνικό επίπεδο 

•    μέλη των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία 

•    άτομα που συμμετείχαν στον 5ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ατόμων Αναπηρία που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Μάιο του 2023 

Κύριος στόχος της επιμόρφωσης είναι οι συμμετέχοντες να: 

¡    κατανοήσουν σε βάθος το δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή και τις συνέπειες που μπορεί να έχει για τη ζωή τους, 

¡    ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην άσκηση αυτού του δικαιώματος, 

¡    ενημερωθούν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνούν τους φραγμούς και τα εμπόδια (καλές πρακτικές), 

¡    ευαισθητοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν ώστε να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές, και τέλος, 

¡    κινητοποιήσουν και άλλα άτομα με αναπηρία να συμμετάσχουν στις Ευρωεκλογές του 2024.   

Ακολουθεί το Σχέδιο Προγράμματος

Σχέδιο Προγράμματος

10:00-10:30

Καλωσόρισμα και γνωριμία με τους συμμετέχοντες 

Δημήτρης Λογαράς, Επιστημονικό Στέλεχος Ε.Σ.Α.μεΑ.

10:30-11:15

Το άρθρο 29 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και το θεσμικό πλαίσιο για το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στο «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι»

Δρ. Αντωνία Παυλή, Επιστημονικό Στέλεχος Ε.Σ.Α.μεΑ.

11.15-11.30

Διάλειμμα για καφέ 

11:30-12:30

Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική συμμετοχή: εμπόδια και καλές πρακτικές Κρατών Μελών 

Δρ. Αντωνία Παυλή, Επιστημονικό Στέλεχος Ε.Σ.Α.μεΑ.

12:30-13:30

Ελαφρύ γεύμα 

13:30-14:30

Το δικαίωμα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι» στην πράξη: προσωπικές εμπειρίες - Συζήτηση 

Δημήτρης Λογαράς, Επιστημονικό Στέλεχος Ε.Σ.Α.μεΑ. και Δρ. Αντωνία Παυλή, Επιστημονικό Στέλεχος Ε.Σ.Α.μεΑ.

14:30-15:00

Συστάσεις προς τα στελέχη σχεδιασμού πολιτικής και τα πολιτικά κόμματα - Συζήτηση

Λήξη συνάντησης

Λόγω περιορισμένων θέσεων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. κα Τάνια Κατσάνη στο 210-9949837. Μετά την τηλεφωνική επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα σας αποσταλεί η σχετική φόρμα δήλωσης συμμετοχής, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε στην Ε.Σ.Α.μεΑ., καθώς και το τελικό πρόγραμμα της δράσης επιμόρφωσης. 

Για την ανεμπόδιστη συμμετοχή των κωφών-βαρήκοων συμμετεχόντων έχει προβλεφθεί παροχή διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα. 

 To “together.eu” είναι μια κοινότητα ανθρώπων που πιστεύουν στη δημοκρατία και θέλουν να της δώσουν πραγματικό νόημα καθώς πλησιάζουν οι επόμενες Ευρωεκλογές. Δίνει τη δυνατότητα σε άτομα από ολόκληρη την Ευρώπη να συναντηθούν, να ανταλλάξουν γνώσεις και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει άλλα άτομα να ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές του 2024. Εγγραφείτε εδώ https://together.europarl.europa.eu/en_GB/referral/HMa529833729 για να συμμετάσχετε - Όσο περισσότερα άτομα ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές, τόσο περισσότερο ισχυρή γίνεται η Δημοκρατία μας! 

 

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.