- Νέα
Πρόσκληση Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ιτέας

Το ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΜΠΑΛΕΙΟ-ΤΡΙΓΚΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ λειτουργώντας ως δικαιούχος της εγκεκριμένης Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ άτομα και των δύο φύλων, άνω των 18 ετών, που πάσχουν από νοητικές ή κινητικές αναπηρίες (στο εξής καλούμενοι «ωφελούμενοι»), εκπροσώπους, κηδεμόνες, γονείς ή δικαστικούς συμπαραστάτες των ατόμων αυτών, να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη 1 (μίας) θέσης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ,χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Το κέντρο θα λειτουργεί ως μονάδα ημερησίας θεραπευτικής φροντίδας για τριάντα (30) ωφελούμενους με νοητικές ή κινητικές αναπηρίες που βρίσκονται εντός Π.Ε. Φωκίδος για 17 μήνες , έως 31/12/2025.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στα γραφεία του θεραπευτηρίου στην οδό Χαρ. Τρικούπη & Μεταμορφώσεως στην Ιτέα Φωκίδος, μέχρι και τις 12/07/2024 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται. Ολόκληρη η πρόσκληση με τα απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή της αίτησης διατίθενται στην ιστοσελίδα wwwitea-therapy.gr και στα γραφεία του Ιδρύματος. 

Η πράξη «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ» εγκρίθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’ Στερεά Ελλάδα 2021-2027 ‘’ ,κατόπιν της υπ 'αριθμόν 2983/13-9-2023 απόφασης της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ &  ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΗ ΕΝΩΣΗ ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

 O Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος  Αρχιμ. Νεκτάριος Καλύβας

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ.

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.