- Νέα
Πρόσκληση Συλλόγου Γονέων κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Άρτας “αγκαλιά”

Ο Σύλλογος Γονέων κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Άρτας “αγκαλιά” στο πλαίσιο ένταξης` στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2021 - 2027» στα πλαίσια της Προτεραιότητας 4Β «Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού» και σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 3874/20-12-2023 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ Συλλόγου "αγκαλιά» με Κωδικό ΟΠΣ 6004845 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Τα Άτομα με Αναπηρία και των δύο φύλων, που στο εξής θα καλούνται ωφελούμενοι, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών από το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α του Συλλόγου μας, από τις 08/05/2024 εώς και 13/05/2024 στην έδρα του συλλόγου μας επί της οδού Κατσιμήτρου 1 και κατά την διάρκεια λειτουργίας του ΚΔΗΦ (7:00-15:00 μμ,)

 Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2681303076 Κα Τόλη Ανθή και Κος Φίλης Γεώργιος

Δείτε ολόκληρη την δημοσίευση στην ιστοσελίδα του συλλόγου https://agaliaamea.wordpress.com

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.