- Νέα
Το ΚΔΗΦ «ΕΛΠΙΔΑ» (Ρόδος) προκηρύσσει συμπληρωματική πρόσκληση για την επιλογή επιλαχόντων ωφελούμενων του προγράμματος

Ανακοινώνουμε πως το ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «ΕΛΠΙΔΑ» στην Ρόδο αυξάνει τον αριθμό των ωφελούμενων. Έτσι ανοίγουν οι αιτήσεις για τρεις θέσεις.

Το Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής, σε 21 άτομα με νοητική υστέρηση και Σύνδρομο down , που αφορούν:

  • στη μεταφορά των ωφελούμενων προς και από το Κέντρο
  • στη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα)
  • στο πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχει ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες σε ατομική ή/και ομαδική άσκηση, ψυχολογική στήριξη και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου
  • στην παροχή ατομικής ή/ και ομαδικής άσκησης
  • στην εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής
  • στη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους
  • στη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης

Οι παραπάνω υπηρεσίες, παρέχονται από την ένταξή τους 27/5/2024 , χρηματοδοτούνται από το Ε.Π ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027 και παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 π.μ. έως 2 μ.μ. για κάθε ωφελούμενο (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς προς και από το Κέντρο).

Επίσης, το Κέντρο αναλαμβάνει δράσεις για τη Δικτύωση και τη συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα, με στόχο την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων κατά των ατόμων με Νοητική Υστέρηση.

ΤΟ ΚΔΗΦ «ΕΛΠΙΔΑ» προκηρύσσει συμπληρωματική πρόσκληση για την επιλογή επιλαχόντων ωφελούμενων του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στη λίστα επιλογής επιλαχόντων ωφελούμενων του προγράμματος θα πρέπει, από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τις 24 Μαΐου 2024 να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

Εναλλακτικά μπορούν να στείλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω courier ή ταχυδρομείου. Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ. 22410-34442 ή στο e-mail: elpida1999@hotmail.com κατά τις εργάσιμες ημέρες. 

Δικαιούχοι: 3 άτομα με νοητική υστέρηση και σύνδρομο down.

Δικαιολογητικά συμμετοχής που θα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως ή Κάρτα Αναπηρίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερόμενων (π.χ. περιπτώσεις ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.

2. Αντίγραφο ή εκτύπωση Ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2022, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.

3. Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ, για τουλάχιστον μία πάθηση από τις αναφερόμενες στην υπ΄ αρ. οικ. 47305/12.12.2018 (Β’ 5571) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, ή με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο από 67%.

4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (σε ισχύ).

5 . Βεβαίωση ΑΜΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση του ωφελούμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου του περί μη κατοχής ΑΜΚΑ.

6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελούμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου, που να αναφέρει ότι:

α) δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη, και

β) δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη.

Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου ΕΛΠΙΔΑ , θα προβεί στην επιλογή των επιλαχόντων ωφελούμενων με τη διαδικασία μοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:

1. Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα)

2. Οικογενειακή κατάσταση (π.χ. ύπαρξη άλλου ΑμεΑ στην οικογένεια / μέλος μονογονεϊκής οικογένειας ή ορφανό άτομο με αναπηρία / τρίτεκνοι / πολύτεκνοι).

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.