Η ιστοσελίδα μας κατασκευάστηκε με βάση τις αρχές μας για τη σχεδίαση και ανάπτυξη των διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών, οι οποίες είναι οι εξής:

Λειτουργικότητα και Προσβασιμότητα για όλους. Οι ιστοσελίδες και διαδικτυακές εφαρμογές μας σχεδιάζονται βάσει διεθνών προτύπων και κανόνων ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβαση στο μέγιστο δυνατό αριθμό χρηστών του Παγκόσμιου ιστού, ανεξάρτητα από:

  • το είδος της συσκευής μέσω της οποίας ο χρήστης επισκέπτεται τις ιστοσελίδες μας (notebook, laptop, PDA, προσωπικός υπολογιστής ή συσκευή κινητής τηλεφωνίας, κλπ.)
  • τον πλοηγό και την έκδοση του πλοηγού που έχει επιλέξει ο χρήστης για την πρόσβασή του στο Διαδίκτυο (Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, κλπ.)
  • τις όποιες υποστηρικτικές τεχνολογίες μπορεί να έχουν ανάγκη και να χρησιμοποιούν οι επισκέπτες, όπως αναγνώστες οθόνης, ειδικές συσκευές εισόδου, εφαρμογές μεγέθυνσης, κλπ.
  • την αναπηρία ή πρόβλημα του χρήστη, όπως μειωμένη όραση, αχρωματοψία, ή άλλα προβλήματα όρασης, κλπ.

Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις λόγοι για να δημιουργήσει κανείς προσβάσιμο περιεχόμενο (ιστοσελίδες) στον Παγκόσμιο Ιστό:

  • Να βελτιώσει τη ζωή των ατόμων με αναπηρία (άνθρωπο-κεντρικά κίνητρα)
  • To αξιοποιήσει ένα ευρύτερο κοινό ή καταναλωτική βάση (εμπορίκο ή οικονομικό κεντρικά κίνητρα)
  • Να αποφύγει αγωγές και / ή αρνητικά δημοσιεύματα (κίνητρα με επίκεντρο τις δημόσιες σχέσεις ή /και το νόμο)

Όλα αυτά μπορούν να είναι καλοί λόγοι. Οι Προσβάσιμες ιστοσελίδες επιτυγχάνουν όλους αυτούς τους στόχους. Τα παραπάνω κίνητρα αναφέρονται κατά σειρά από τα πιο αλτρουιστικά στα λιγότερο αλτρουιστικά. Όμως εφόσον μια ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη στο τέλος, ίσως δεν έχει καμία σημασία με βάση ποια κίνητρα υλοποιήθηκε.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ιστοσελίδας αυτής εναρμονίζονται πλήρως με διεθνείς καλές πρακτικές, και ιδιαίτερα με τη νέα έκδοση των Οδηγιών Προσβασιμότητας για τον Παγκόσμιο Ιστό (WCAG 2.0) στο μέγιστο επίπεδο συμμόρφωσης (Επίπεδο ΑΑΑ).

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή