Ο Ι. Βαρδακαστάνης: Η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ΕΕ

Στην υψηλού επιπέδου συνεδρίαση της ΕΟΚΕ[i] με τίτλο «Η συμβολή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την αυτονομία[ii] συμμετείχε ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, με την ιδιότητά ως πρόεδρος της ECO (Τμήμα Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της ΕΟΚΕ), στην Μαδρίτη, στις 5 και 6 Ιουνίου. Ο κ. Βαρδακαστάνης πήρε μέρος στο δεύτερο πάνελ με τίτλο «Προς μια ισόρροπη οικονομική και κοινωνική πρόοδο: το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και ο αντίκτυπος του κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο».

Το θέμα εισήγαγε ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ Oliver Röpke και κεντρικός εισηγητής ήταν ο Ισπανός υπουργός για την Απασχόληση και την Κοινωνική Οικονομία Joaquín Pérez. Μαζί με τον κ. Βαρδακαστάνη στο πάνελ ήταν οι κ.κ. Mari Cruz Vicente Peralta, (CCOO), Fernando Luján De Frías, Ένωση Εργαζομένων της Ισπανίας (UGT), Rosa Santos Fernández, διευθύντρια του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων της Ισπανικής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Εργοδοτών (CEOE), Teresa Díaz de Terán, διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνίας και Εργασίας της Ισπανικής Συνομοσπονδίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (CEPYME) και Cinzia del Rio, μέλος της ΕΟΚΕ και πρόεδρος του Τμήματος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας.

Μεταξύ άλλων, στην ομιλία του ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε (ολόκληρη η ομιλία επισυνάπτεται): «Η Ευρώπη αντιμετώπισε πρωτοφανείς προκλήσεις: πρώτα την πανδημία και, στη συνέχεια, τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας της οικονομίας της ΕΕ έχει καταστεί σημαντικότερη από ποτέ και αποτελεί βασική πτυχή της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

(…)Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι ένα αναθεωρημένο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να ενισχύσει τις δημόσιες επενδύσεις, να παρέχει περισσότερα περιθώρια ελιγμών που θα επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πορειών προσαρμογής του χρέους ανά χώρα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

(…)Η ύφεση που προκλήθηκε από την πανδημία και τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία επιδείνωσαν επίσης τις υφιστάμενες ανισότητες και ανισότητες. Επιπλέον, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι η αύξηση των τιμών καταναλωτή. Ενώ αρχίζουμε να βλέπουμε μειούμενους ρυθμούς πληθωρισμού, εξακολουθούν να είναι υπερβολικά υψηλοί, και είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε τους κινδύνους που επιβάλλουν οι αυξανόμενοι ρυθμοί τιμών στις κοινωνίες της Ευρώπης. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιστροφή της τρέχουσας τάσης προς αυξανόμενη ανισότητα.

 Η δημιουργία του NextGenerationEU και το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ απέδειξαν ότι η αλληλεγγύη και μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση επιτυγχάνουν τον μετριασμό των νέων οικονομικών και κοινωνικών δυσχερειών. Ως εκ τούτου, η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κοινών προσπαθειών της ΕΕ για τη δημιουργία μιας χωρίς αποκλεισμούς, περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομίας».


[i] https://www.eesc.europa.eu/en

[ii] https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733589

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.