- Νέα
Τελική Έκθεση Υλοποίησης από το Κέντρο Ειδικών Παιδιών - ο Άγιος Σπυρίδων

Το «Κέντρο Ειδικών Παιδιών – ο Άγιος Σπυρίδων» Ηρακλείου Κρήτης, δικαιούχος της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία του Κέντρου Ειδικών Παιδιών – ο Άγιος Σπυρίδων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014 – 2020, Άξονας προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας» ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Κωδικός MIS 5002442 με την συγχρηματοδότηση του Ε.Κ.Τ., ξεκίνησε τη λειτουργία του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας στις 04-09-2017 έως 30-09-2023 και η παρούσα τελική Έκθεση Αποτίμησης της Πράξης πραγματοποιείται με τη λήξη του φυσικού αντικειμένου της Πράξης.

Επισυνάπτεται η έκθεση υλοποίησης - αποτίμησης της Πράξης

Διάδωσέ το
Συνημμένα αρχεία
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.