9.9.2020: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 515/07.01.2015 Εγκυκλίου (ΑΔΑ ΩΜΟΙ1-ΧΘΜ) σχετικά με τη διάθεση Δελτίων Στάθμευσης ΑμεΑ

ΕγΕγκΕγκύκλιος υπ. Μεταφορών: Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 515/07.01.2015 Εγκυκλίου (ΑΔΑ ΩΜΟΙ1-ΧΘΜ) σχετικά με τη διάθεση Δελτίων Στάθμευσης ΑμεΑ


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή