20.09.2013: Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό

Από: τους Υπουργό Εσωτερικών και Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Αριθ. οικ.: 43574/2013

ΦΕΚ: 2360 Β/20-9-2013


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή