Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός - Αειφόρος Τουρισμός (IN-HERITAGE)

interreg cyprus

Τίτλος Πράξης: Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός - Αειφόρος Τουρισμός

Ακρωνύμιο: In-Heritage

Συνολικός Προϋπολογισμός: €1.200.810,00 

Διάρκεια Υλοποίησης: 24 μήνες

Η Πράξη In-Heritage είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη κοινού στρατηγικού σχεδίου και η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, εργαλείων και δράσεων προβολής για την ικανοποίηση των στόχων της πράξης, προσφέροντας στους νέους επισκέπτες ολοκληρωμένη προσβάσιμη τουριστική εμπειρία, εμπλέκοντας παράλληλα τις τοπικές επιχειρήσεις και αξιοποιώντας, συμπληρώνοντας και επεκτείνοντας εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Έργου «Αγ. Νάπα - Ρέθυμνο: Προσβάσιμες πόλεις» που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Γενικός στόχος της πράξης είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος των τριών δήμων σε ειδικές ομάδες τουριστών όπως άτομα με αναπηρία/μειωμένη κινητικότητα/τρίτης ηλικίας, οι οποίοι ως γνωστόν επιλέγουν συστηματικά τους τρεις δήμους και ταξιδεύουν κυρίως σε περιόδους χαμηλής ζήτησης.

Επιμέρους στόχοι της Πράξης In-Heritage:

 • Βελτίωση της προσβασιμότητας σε φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους στους τρεις δήμους.
 • Προβολή της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Προσαρμογή, βελτίωση και επέκταση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον προσβάσιμο σε όλους τουρισμός των περιοχών με αξιοποίηση/εμπλουτισμό/μετάφραση της ολοκληρωμένης πλατφόρμας Ρέθυμνο - Αγ. Νάπα (www.prosbasimes-poleis.eu 
 • Εκπόνηση κοινού στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του "προσβάσιμου τουρισμού" με έμφαση στην αξιοποίηση/προβολή των φυσικών πολιτιστικών χώρων.
 • Ανάπτυξη κοινής διαδικασίας χορήγησης σήματος πιστοποίησης "προσβάσιμος σε όλους χώρος φυσικής ή/και πολιτιστικής κληρονομιάς".
 • Επενδύσεις σε έργα και εφαρμογές προστασίας, αύξησης της φέρουσας ικανότητας, ανάδειξης και προβολής σε τοποθεσίες φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Τουριστική Ανάπτυξη: Η δημιουργία προσβάσιμων φυσικών και πολιτιστικών χώρων θα συμβάλει στην αύξηση των επισκεπτών

Στην υλοποίηση συμμετέχουν ο Δήμος Ρεθύμνης, ως Κύριος Δικαιούχος, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και οι Δήμοι Αγίας Νάπας και Σωτήρας από την Κύπρο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στο πλαίσιο της Πράξης ανέρχεται στις 255.460,00€ και προβλέπεται η υλοποίηση των παρακάτω παραδοτέων:

 • Δημιουργία υλικού δημοσιότητας της πράξης και εκδηλώσεις δημοσιότητας
 • Σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία αποκλειστικής προσβάσιμης ιστοσελίδας για την πράξη
 • Εκπόνηση κοινού στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του "προσβάσιμου τουρισμού" στην περιοχή των τριών Δήμων με έμφαση στην αξιοποίηση/προβολή των φυσικών και πολιτιστικών χώρων και ανάπτυξη κοινών συστημάτων testing και σημάτων πιστοποίησης για «προσβάσιμους για όλους» χώρους φυσικής ή/και πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Δημιουργία Καταλόγου - Οδηγού των εμβληματικών προσβάσιμων σημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Κύπρου και Κρήτης και Ανάπτυξη προτάσεων πακέτων πρoσβάσιμων τουριστικών διαδρομών μέσα στα όρια κάθε ενός δήμου ,
 • Επέκταση/βελτίωση υφιστάμενης Τουριστικής Πύλης,
 • Σεμινάρια για στελέχη φορέων και επιχειρήσεων/επαγγελματιών
 • Δύο διεθνείς επισκέψεις μελέτης για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών υλοποίησης με φορείς και οργανώσεις που έχουν υλοποιήσει επιτυχώς παρόμοια έργα και καλές πρακτικές στο εξωτερικό

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis