Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ερευνών της Συνομοσπονδίας. 


 

Έρευνα της ΚΑΠΑ RESEARCH για τα άτομα με αναπηρία (2013)

Εξώφυλλο της έρευνας

Η ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε., μεταξύ 31 Οκτωβρίου και 21 Νοεμβρίου 2013, διεξήγαγε πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης για τα άτομα με αναπηρία, για λογαριασμό της ΕΣΑμεΑ. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με την μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Στην έρευνα συμμετείχαν 4.506 άτομα, πανελλαδικά, με αναλογική κατανομή στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Επισυνάπτοντια τα Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας.

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Έρευνα ΑμεΑ (2005)

Μελέτη

Στο κείμενο αυτό (βλ. σχετικό μεταβιβάσιμο αρχείο παρακάτω) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας, στο πλαίσιο του έργου «Πρόκληση» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «EQUAL», σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.386 ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα αναφέρονται, η μεθοδολογία υλοποίησης της έρευνας, η ανάλυση των ευρημάτων και δεδομένων, τα γενικά συμπεράσματα και σε παράρτημα παρουσιάζονται οι πίνακες που προέκυψαν από τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων.


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή