Έργα - Προκυρήξεις

Η Ε.Σ.Α.μεΑ.:

  • διεξάγει Έρευνες / Μελέτες για τη συγκέντρωση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων σχετικά με την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα μας και το επίπεδο της συμμετοχής τους σε όλους τους τομείς της ελληνικής κοινωνίας.
  • υλοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά Έργα με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία και την ενδυνάμωση των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία αλλά και των στελεχών του αναπηρικού κινήματος.

Στα πλαίσια, αυτά η Συνομοσπονδία συχνά εκδίδει Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων αλλά και προκηρρύσει Διαγωνισμούς για την ανάθεση έργων και μελετών.

 

Χρησιμοποιήστε το παραπάνω μενού για να ενημερωθείτε αναλόγως.


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Έργα

Εδώ παρουσιάζονται τρέχοντα και ολοκληρωμένα Εθνικά χρηματοδοτούμενα Έργα της Συνομοσπονδίας.


 

Διεθνή Έργα

Εδώ παρουσιάζονται διάφορα διεθνή Έργα (Ευρωπαϊκά, διακρατικά, κλπ.) της Συνομοσπονδίας. 


 

Έρευνες

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ερευνών της Συνομοσπονδίας. 


 

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σε αυτή την ενότητα αναρτούνται προκηρύξεις και πληροφορίες σε σχέση με Διαγωνισμούς της Συνομοσπονδίας. 


 

Προκηρύξεις-Προσκλήσεις

Εδώ συγκεντρώνονται οι ανακοινώσεις των Προκηρύξεων Διαγωνισμών και των Προσκλήσεων Συνεργατών της Συνομοσπονδίας.