Ιστοσελίδα της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» της ΕΣΑμεΑ

Στιγμιότυπο της αρχικής σελίδας του paratiritirioanapirias.gr

Από την 1η Μαρτίου 2018, έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία στη διεύθυνση paratiritirioanapirias.gr η Ιστοσελίδα της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» της ΕΣΑμεΑ, ώστε να έχετε συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο, τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου. 

Η Ιστοσελίδα παρουσιάζει πληροφορίες για την Πράξη στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η περιγραφή του έργου και των υποέργων του, πληροφορίες για την πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου, νέα, δημοσιεύσεις και ενημερωτικά δελτία του έργου, πληροφορίες για προσκλήσεις και προκηρύξεις του έργου, καθώς και ανακοινώσεις και πληροφορίες για εκδηλώσεις και συναντήσεις στο πλαίσιο του έργου.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή