Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε συγκεντρωμένα διάφορα βιβλία και μελέτες που έχουν εκδοθεί από τη Συνομοσπονδία.

 

Τα δικαιώματά σου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2019)

Οδηγός για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ. Συγγραφή EDF, μετάφραση ΕΣΑμεΑ. 

small book


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Μελέτη Αξιολόγησης της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης για την Αναπηρία Α.Π. 7,8,9» (2015)

Το έργο της εξωτερικής αξιολόγησης απέβλεπε να συλλέξει και να αναλύσει το σύνολο των συντελεστών, παραμέτρων και πεδίων της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης για την Αναπηρία Α.Π. 7,8,9» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που υλοποίησε η Ε.Σ.Α.μεΑ. Ειδικότερα, η εξωτερική αξιολόγηση απέβλεπε να συλλέξει και να αναλύσει τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή των εκπαιδευτών, των εκπαιδευομένων, του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και όλα τα δεδομένα, που αφορούν στο σχεδιασμό, στις διαδικασίες, στην υλοποίηση και στα αποτελέσματα των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία.


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Μελέτη Αξιολόγησης της Πράξης: «Ενδυνάμωση της Συλλογικής Έκφρασης και της Συνηγορίας των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία» (2014)

Το εξώφυλλο της μελέτης σε png

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ YΓΕΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
«Εξωτερική Αξιολόγηση» της Πράξης
«Ενδυνάμωση της Συλλογικής Έκφρασης και της Συνηγορίας των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία»


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Μελέτη για τις νέες τεχνολογίες και τα άτομα με αναπηρία: Προσδιορισμός των ευκαιριών και απειλών των ΑμεΑ από τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία (2014)

Νέες τεχνολογίες και άτομα με αναπηρία: Προσδιορισμός των ευκαιριών και απειλών των ΑμεΑ από τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία (Ανάδοχος: ATHENS NETWORK OF COLLABORATION EXPERTS - ANCE)


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Μελέτη για τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις των ατόμων με αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύστημα: Ο εντοπισμός και η τεκμηρίωση της άνισης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία από το εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων (2014)

Αποκλεισμός και διακρίσεις των ατόμων με αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύστημα: Ο εντοπισμός και η τεκμηρίωση της άνισης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία από το εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων. Προτάσεις μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπισή τους (Ανάδοχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΙΔΡΥΜΑ ΤΣΑΤΣΟΥ)


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών δια βίου μάθησης των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν στα ιδρύματα ή που έχουν αποϊδρυματοποιηθεί (2014)

Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών δια βίου μάθησης των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν στα ιδρύματα ή που έχουν αποϊδρυματοποιηθεί (Ανάδοχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ)


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Συγκριτική μελέτη για την επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων και αποφοίτων με αναπηρία ανώτατης εκπαίδευσης (2014)

Συγκριτική μελέτη για την επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων και αποφοίτων με αναπηρία ανώτατης εκπαίδευσης (Ανάδοχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΙΔΡΥΜΑ ΤΣΑΤΣΟΥ)


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Μελέτη Συμβατότητας της Ελληνικής Νομοθεσίας με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Το εξώφυλλο της Μελέτης

Επιστημονική Επιμέλεια: Καθηγητής Ξ. Κοντιάδης
Βασική συγγραφική ομάδα: Μ. Μουσμούτη, Κλεοπάτρα Χριστοπούλου

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ σηματοδοτεί τη μετάβαση από την ιατρική αντίληψη της αναπηρίας στη δικαιωματική προσέγγισή της. Η Σύμβαση δεν δημιουργεί νέα δικαιώματα αλλά επαναδιατυπώνει ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα υπό την οπτική του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας. Αυτή η «αλλαγή παραδείγματος» έχει σημαντικές επιπτώσεις στην έννομη τάξη. H διάσταση της αναπηρίας πρέπει πλέον να διαπνέει όλη τη νομοθεσία και ιδιαίτερα το στάδιο σχεδιασμού της νομοθεσίας, προκειμένου η τελευταία να μπορεί θεσμοθετήσει με δεσμευτικούς κανόνες ένα περιβάλλον, θεσμούς και διαδικασίες που είναι προσβάσιμα σε όλους.

Για το αναπηρικό κίνημα, το θεσμικό και νομικό πλαίσιο έχουν καθοριστική σημασία. Αρχικά, βασικός στόχος του αναπηρικού κινήματος είναι η αποκρυστάλλωση των κατακτήσεων του σε θεσμούς και νόμους, καθώς η συμπερίληψη των δικαιωμάτων σε συμβάσεις και στη νομοθεσία είναι βασική συνθήκη για την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία. Ωστόσο, από μόνη της, μια τέτοια νομική αναγνώριση δεν είναι επαρκής.

Το επόμενο βήμα στον αγώνα για μια κοινωνία ελεύθερη από εμπόδια, είναι η εφαρμογή τής νομοθεσίας, καθότι οι νομοθετικές διατάξεις διακηρύσσουν δικαιώματα αλλά δεν τα διασφαλίζουν αυτόματα. Η ισχύς ενός νομικού κειμένου εξαρτάται τόσο από τη δύναμη των διακηρύξεών του όσο και από την εφαρμογή του, ενώ η εφαρμογή του εξαρτάται από την πολιτική πίεση την οποία το αναπηρικό κίνημα και οι κοινωνικοί σύμμαχοί του είναι σε θέση να ασκήσουν. Με δεδομένο ότι ο αγώνας για ισότητα, συμμετοχή, άρση των διακρίσεων, εμπέδωση των δικαιωμάτων είναι διαρκής, ο αγώνας του αναπηρικού κινήματος συνεχίζεται για τη διαρκή διεύρυνση των θεσμικών κατακτήσεων.

Σ' αυτές τις βάσεις δομείται το πρόγραμμα (Πράξη) «Μελέτη Συμβατότητας της Ελληνικής Νομοθεσίας με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία» που υλοποιεί η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Το πρόγραμμα άρχισε να υλοποιείται το Σεπτέμβριο 2009 και, κατόπιν σχετικής παράτασης, ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2015.
Η «Μελέτη Συμβατότητας της Ελληνικής Νομοθεσίας με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία» ανατέθηκε (με τη διαδικασία διαγωνισμού) από την Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ).

Στόχος της μελέτης ήταν η καταγραφή της υφιστάμενης νομοθετικής ύλης για την αναπηρία (μέχρι και τον Ιανουάριο του 2012), η αποτύπωση της συμβατότητας της νομοθεσίας με το γράμμα και το πνεύμα της Σύμβασης και τέλος η διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την αναδιάρθρωση της νομοθεσίας.

Η σύνοψη της μελέτης επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σε τρία βασικά επίπεδα:

 • Σε πρώτο επίπεδο, σχετικά με τη συμβατότητα της ελληνικής νομοθεσίας με το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας.
 • Σε δεύτερο επίπεδο, σχετικά με τη συμβατότητα της ελληνικής νομοθεσίας με τις γενικές αρχές που απορρέουν από τη Σύμβαση.
 • Σε τρίτο επίπεδο, σχετικά με τη συμβατότητα της νομοθεσίας που διέπει επιμέρους τομείς δημόσιας πολιτικής και βασικές τροποποιήσεις που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να διασφαλιστεί η αρμονία με τις διατάξεις της Σύμβασης.

Η σύνοψη της μελέτης διαρθρώνεται σε 11 Κεφάλαια:

 • Το Κεφάλαιο 1 περιλαμβάνει την παρουσίαση και την ανάλυση βασικών στοιχείων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
 • Το Κεφάλαιο 2 αναφέρεται στις γενικές αρχές και στα άρθρα οριζόντιας εφαρμογής.
 • Το Κεφάλαιο 3 αναφέρεται στις επιμέρους πτυχές του δικαιώματος στην ισότητα και ειδικότερα στο δικαίωμα στην ισότητα και στη μη διάκριση, στο δικαίωμα στην ισότητα ενώπιον του νόμου και στην ισότητα στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη.
 • Το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στα δικαιώματα αυτονομίας και συγκεκριμένα στο δικαίωμα στην προσβασιμότητα, στο δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία, στην κινητικότητα του ατόμου και στην αποκατάσταση και επανάκτηση.
 • Το Κεφάλαιο 5 αναφέρεται στα άρθρα που αποτυπώνουν δικαιώματα στη ζωή, στην ελευθερία, στην ασφάλεια και στην αξιοπρέπεια καθώς και το δικαίωμα στην ασφάλεια σε καταστάσεις κινδύνου και έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών.
 • Το Κεφάλαιο 6 αναφέρεται στα κοινωνικά δικαιώματα και συγκεκριμένα το δικαίωμα στην εργασία και στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην υγεία, σε ανεκτό βιοτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία, και στο δικαίωμα για συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την ψυχαγωγία, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό.
 • Το Κεφάλαιο 7 αναφέρεται στα δικαιώματα συμμετοχής και ειδικότερα στο δικαίωμα για συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή.
 • Το Κεφάλαιο 8 αναφέρεται σε ατομικά δικαιώματα και συγκεκριμένα στην ελεύθερη μετακίνηση και ιθαγένεια, στην ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης και στην πρόσβαση στην πληροφορία, στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, στο σεβασμό της κατοικίας και της οικογένειας.
 • Το Κεφάλαιο 9 περιλαμβάνει τα δικαιώματα που αναφέρονται σε ευάλωτες ομάδες και συγκεκριμένα σε γυναίκες και παιδιά με αναπηρία.
 • Το Κεφάλαιο 10 αναφέρεται στις υποχρεώσεις παρακολούθησης της Σύμβασης.
 • Το Κεφάλαιο 11 περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της μελέτης.
pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) της Μελέτης (2.59 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Ενηλίκων, των Σούλη, Φωτιάδου και Χριστοδούλου (2014)

Εξώφυλλο του Εντύπου

Το παρόν εγχειρίδιο (ISBN: 978-618-5124-05-2) απευθύνεται στους εκπαιδευτές ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης και επικεντρώνεται στη θεματική των κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι κοινωνικές δεξιότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής των ενήλικων ατόμων με νοητικές ή και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες. Ειδικότερα, μέσω των προτεινόμενων στρατηγικών εκπαίδευσης και των τεχνικών απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων, επιχειρείται να βοηθηθούν ουσιαστικά εκπαιδευτές, γονείς και κηδεμόνες, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στο έργο τους.

Ο Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης είναι Επίκουρος Καθηγητής Ειδικής Αγωγής, στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η Ελένη Φωτιάδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Φ.Α.Α, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η Πηνειώ Χριστοδούλου είναι Νηπιαγωγός με Μάστερ στην Ειδική Αγωγή και υποψήφια διδάκτορας του Τ.Ε.Φ.Α.Α., του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο εδώ σε πολλαπλές εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του εγχειριδίου (2.73 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένου, Σχεδιασμός Πολιτικής σε Θέματα Αναπηρίας (Νο 1), Επιμέλεια Ανθής Χατζηπέτρου (2014)

Εξώφυλλο του εγχειριδίου

Στην προγραμματική περίοδο «ΕΣΠΑ 2007-2013», η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Στο πλαίσιο του έργου αυτού, υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 1) συνολικής διάρκειας 200 ωρών και «Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 2) συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εκπονήθηκε μία σειρά εγχειριδίων, η οποία περιλαμβάνει: ένα συλλογικό τόμο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας» και έξι εγχειρίδια όπου εξειδικεύονται οι θεματικές ενότητες: Απασχόληση, Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα, Υγεία – Πρόνοια, Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, Τοπικά σχέδια δράσης για την αναπηρία.

Παρακάτω παρουσιάζεται το εγχειρίδιο Σχεδιασμός Πολιτικής σε Θέματα Αναπηρίας (ISBN:978-618-5124-02-1) που επιμελήθηκε από την Ανθή Χατηπέτρου.

Ο παρών συλλογικός τόμος «Σχεδιασμός πολιτικής σε θέματα αναπηρίας. Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου» αποτελεί το εκπαιδευτικό υλικό των στελεχών του αναπηρικού κινήματος που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αιρετών Στελεχών και Εργαζομένων του Αναπηρικού Κινήματος στον Σχεδιασμό Πολιτικής για Θέματα Αναπηρίας».

Ο συλλογικός τόμος έχει ως αντικείμενο δέκα Θεματικές Ενότητες που άπτονται του ζητήματος της αναπηρίας και στοχεύει να λειτουργήσει ως πρακτικό εργαλείο υποστήριξης των στελεχών του αναπηρικού κινήματος (πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων), ώστε να διεκδικήσουν με ενιαίο και συστηματικό τρόπο τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής, την ισότιμη μεταχείριση, την προσβασιμότητα υποδομών, υπηρεσιών και αγαθών και κατ’ επέκταση να διασφαλίσουν την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

Ο συλλογικός τόμος σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει στα στελέχη του αναπηρικού κινήματος αφενός στέρεες θεωρητικές βάσεις, αφετέρου χρήσιμα πρακτικά εργαλεία για τον σχεδιασμό πολιτικής. Η θεωρητική τεκμηρίωση των πολιτικών διασφαλίζει την ορθότητα των στόχων, τεκμηριώνει το αίτημα για την υλοποίησή τους και ενδυναμώνει την επιχειρηματολογία, διευκολύνει τη σύζευξη της στρατηγικής με τις επιμέρους ενέργειες, συμβάλει στη συνοχή και στη συνέργεια των δράσεων, βελτιώνει τους όρους για την αποτελεσματική υλοποίησή του. Η θεωρητική βάση που παρέχεται επιτρέπει την προσαρμογή του σε ευρύ πλαίσιο ειδικών συνθηκών, αναγκών και δυνατοτήτων. Τα παραδείγματα και τα πρακτικά εργαλεία που αναπτύσσονται στον τόμο προσφέρουν υπόδειγμα συγκεκριμένων τρόπων για τη συγκρότηση, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση των πολιτικών σε θέματα αναπηρίας.

Το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο εδώ σε πολλαπλές εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές.

 

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του εγχειριδίου για τον Σχεδιασμός Πολιτικής σε Θέματα Αναπηρίας, Επιμέλεια Ανθής Χατζηπέτρου (1.82 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Ενηλίκων: Σχεδιασμός πολιτικής σε θέματα αναπηρίας (Νο 8), της Ανθής Χατζηπέτρου (2013)

Εξώφυλλο του εγχειριδίου

Στην προγραμματική περίοδο «ΕΣΠΑ 2007-2013», η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Στο πλαίσιο του έργου αυτού, υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 1) συνολικής διάρκειας 200 ωρών και «Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 2) συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εκπονήθηκε μία σειρά εγχειριδίων, η οποία περιλαμβάνει: ένα συλλογικό τόμο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας» και έξι εγχειρίδια όπου εξειδικεύονται οι θεματικές ενότητες: Απασχόληση, Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα, Υγεία – Πρόνοια, Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, Τοπικά σχέδια δράσης για την αναπηρία.

Παρακάτω παρουσιάζεται το εγχειρίδιο Σχεδιασμός πολιτικής σε θέματα αναπηρίας (ISBN:978-618-80820-9-0) που εκπονήθηκε από την Ανθή Χατζηπέτρου. 

Η Χατζηπέτρου Ανθή είναι πτυχιούχος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μεταπτυχιακός του προγράμματος σπουδών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Από το 2000 έως σήμερα εργάζεται ως υπεύθυνη του Τομέα Εκπόνησης Πολιτικών και Εφαρμογών Προγραμμάτων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Από το 1996 έως το 2000 εργάστηκε ως Διευθύντρια του Εξειδικευμένου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ και μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του εγχειριδίου για τον Σχεδιασμό πολιτικής σε θέματα αναπηρίας από την Α. Χατζηπέτρου (678.92 KB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Σχεδιάζοντας στην πράξη τη νέα πολιτική για την Αναπηρία - Πρακτικά εργαλεία (Νο 7), του Ευάγγελου Νικολαΐδη (2013)

Εξώφυλλο του Εγχειριδίου Νο.7 του Ε. Νικολαΐδη

Στην προγραμματική περίοδο «ΕΣΠΑ 2007-2013», η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Στο πλαίσιο του έργου αυτού, υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 1) συνολικής διάρκειας 200 ωρών και «Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 2) συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εκπονήθηκε μία σειρά εγχειριδίων, η οποία περιλαμβάνει: ένα συλλογικό τόμο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας» και έξι εγχειρίδια όπου εξειδικεύονται οι θεματικές ενότητες: Απασχόληση, Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα, Υγεία – Πρόνοια, Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, Τοπικά σχέδια δράσης για την αναπηρία.

Παρακάτω παρουσιάζεται το εγχειρίδιο Σχεδιάζοντας στην πράξη τη νέα πολιτική για την Αναπηρία - Πρακτικά εργαλεία (ISBN:978-618-80249-3-9) που εκπονήθηκε από τον Ευάγγελο Νικολαΐδη. Ο Ευάγγελος Νικολαΐδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του εγχειριδίου για την Πολιτική της αναπηρίας από τον Ε. Νικολαΐδη (2.74 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα και Αναπηρία (Νο 6), του Ιωάννη Μπασδέκη (2013)

Εξώφυλλο του Εγχειριδίου Νο. 6 από τον Ι. Μπασδέκη

Στην προγραμματική περίοδο «ΕΣΠΑ 2007-2013», η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Στο πλαίσιο του έργου αυτού, υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 1) συνολικής διάρκειας 200 ωρών και «Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 2) συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εκπονήθηκε μία σειρά εγχειριδίων, η οποία περιλαμβάνει: ένα συλλογικό τόμο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας» και έξι εγχειρίδια όπου εξειδικεύονται οι θεματικές ενότητες: Απασχόληση, Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα, Υγεία – Πρόνοια, Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, Τοπικά σχέδια δράσης για την αναπηρία.

Παρακάτω παρουσιάζεται το εγχειρίδιο που εκπονήθηκε για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα (ISBN: 978-618-80249-4-6) από τον Δρ. Ιωάννη Μπασδέκη. Ο Δρ. Ιωάννης Μπασδέκης είναι διδάκτωρ πληροφορικής του Πανεπιστημίου KENT του Ην. Βασιλείου, και απόφοιτος του ΕΚΠΑ από όπου έχει λάβει πτυ-χίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Στατιστικής, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο Πληροφορικής στην κατεύθυνση προηγμένων πληροφοριακών συστημά-των με διακρίσεις. Από το 2002 είναι στέλεχος του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με κύρια ερευνητική κατεύθυνση την ηλεκτρονική προσβασιμότητα και ευχρηστία του περιεχομένου του διαδικτύου, ενώ έχει συμμετάσχει ως επικεφαλής σε πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών χρη-ματοδοτούμενων έργων. Την περίοδο 2000-2001 διατέλεσε επιστημονικός σύμβουλος της Υφυπουργού Υγείας με αντικείμενο το σχεδιασμό του πρόδρο-μου Χάρτη Υγείας, ενώ το 1998-2000 υπηρέτησε ως Έφεδρος Αξιωματικός του Σώματος Έρευνας και Πληροφορικής του ΓΕΣ. Αναλυτικό βιογραφικό.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του εγχειριδίου για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα από τον Ι. Μπασδέκη (5.51 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Υγεία- Πρόνοια και Αναπηρία (Νο 5), του Νίκου Παπαχριστόπουλου (2013)

Εξώφυλλο του βιβλίου

Στην προγραμματική περίοδο «ΕΣΠΑ 2007-2013», η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Στο πλαίσιο του έργου αυτού, υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 1) συνολικής διάρκειας 200 ωρών και «Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 2) συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εκπονήθηκε μία σειρά εγχειριδίων, η οποία περιλαμβάνει: ένα συλλογικό τόμο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας» και έξι εγχειρίδια όπου εξειδικεύονται οι θεματικές ενότητες: Απασχόληση, Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα, Υγεία – Πρόνοια, Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, Τοπικά σχέδια δράσης για την αναπηρία.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του εγχειριδίου (1.49 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Προσβασιμότητα και Αναπηρία (Νο 4), της Μαρίλυς Χριστοφή (2013)

Εξώφυλλο του εγχειριδίου No.4 για την Προσβασιμότητα

Στην προγραμματική περίοδο «ΕΣΠΑ 2007-2013», η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Στο πλαίσιο του έργου αυτού, υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 1) συνολικής διάρκειας 200 ωρών και «Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 2) συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εκπονήθηκε μία σειρά εγχειριδίων, η οποία περιλαμβάνει: ένα συλλογικό τόμο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας» και έξι εγχειρίδια όπου εξειδικεύονται οι θεματικές ενότητες: Απασχόληση, Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα, Υγεία – Πρόνοια, Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, Τοπικά σχέδια δράσης για την αναπηρία.

Παρακάτω παρουσιάζεται το εγχειρίδιο που εκπονήθηκε για την Προσβασιμότητα (ISBN: 978-618-80249-2-2) από τη Μαρίλυ Χριστοφή. H Μαρίλυ Χριστοφή είναι Τοπογράφος Μηχανικός, Εμπειρογνώμων Προσβα-σιμότητας, Συνεργάτης ΕΣΑμεΑ. Από το 1985 συνεργάζεται με Υπουργεία, εθνικούς φορείς, Ο.Τ.Α. και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την ανάπτυξη και υλο-ποίηση έργων εφαρμογής της προσβασιμότητας, κατάρτισης, ευαισθητοποίη-σης και τυποποίησης.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του εγχειριδίου για την Προσβασιμότητα από τη Μαρίλυς Χριστοφή (5.34 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Εκπαίδευση και Αναπηρία (Νο 3), του Σπυρίδωνα Γεώργιου Σούλη (2013)

Εξώφυλλο του εγχειριδίου 3 για την Εκπαίδευση

Στην προγραμματική περίοδο «ΕΣΠΑ 2007-2013», η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Στο πλαίσιο του έργου αυτού, υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 1) συνολικής διάρκειας 200 ωρών και «Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 2) συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εκπονήθηκε μία σειρά εγχειριδίων, η οποία περιλαμβάνει: ένα συλλογικό τόμο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας» και έξι εγχειρίδια όπου εξειδικεύονται οι θεματικές ενότητες: Απασχόληση, Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα, Υγεία – Πρόνοια, Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, Τοπικά σχέδια δράσης για την αναπηρία.

Παρακάτω παρουσιάζεται το εγχειρίδιο που εκπονήθηκε για την Εκπαίδευση (ISBN: 978-618-80249-5-3) από τον Σπυρίδωνα Γεώργιου Σούλη. O Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης σπούδασε στην Ελλάδα και στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, όπου έλαβε διδακτορικό τίτλο στη Θεραπευτική Παιδαγωγική. Από το 1998 είναι Λέκτορας Ειδικής Αγωγής, στο ΠΤΔΕ, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο οποίο υπηρετεί μέχρι σήμερα ως Επίκουρος Καθηγητής.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του εγχειριδίου για την Εκπαίδευση από τον Σπυρίδωνα Γεώργιου Σούλη (2.46 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Εργασία - Απασχόληση και Αναπηρία (Νο 2), του Δημήτρη Λογαρά (2013)

Εξώφυλλο του εγχειριδίου για την Απασχόληση - Δημήτρης Λογαράς

Στην προγραμματική περίοδο «ΕΣΠΑ 2007-2013», η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Στο πλαίσιο του έργου αυτού, υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 1) συνολικής διάρκειας 200 ωρών και «Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 2) συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εκπονήθηκε μία σειρά εγχειριδίων, η οποία περιλαμβάνει: ένα συλλογικό τόμο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας» και έξι εγχειρίδια όπου εξειδικεύονται οι θεματικές ενότητες: Απασχόληση, Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα, Υγεία – Πρόνοια, Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, Τοπικά σχέδια δράσης για την αναπηρία.

Παρακάτω παρουσιάζεται το εγχειρίδιο που εκπονήθηκε για την Απασχόληση (ISBN: 978-618-80249-6-0) από τον Δημήτρη Λογαρά. Ο Δημήτρης Λογαράς σπούδασε Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιου Αιγαίου και από το έτος 2002 μέχρι σήμερα εργάζεται στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του εγχειριδίου για την Απασχόληση από τον Δημήτρη Λογαρά (2.35 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εγχειρίδιο εκπαιδευομένου (2013)

Εξώφυλλο του Εγχειριδίου
Στο εγχειρίδιο αυτό επιχειρείται η προσέγγιση της ψυχικής αναπηρίας από άποψη δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο πραγματεύεται αφενός μεν ειδικά νομικά ζητήματα της ψυχικής υγείας, όπως η ακούσια νοσηλεία, η δικαστική συμπαράσταση ή η προστασία δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχική αναπηρία, αφετέρου δε την επίδραση της Αυτοσυνηγορίας στο άτομο, την οικογένεια, τις υπηρεσίες ψυχικής Υγείας, την πολιτεία και την κοινωνία εν γένει.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εγχειρίδιο εκπαιδευτή (2013)

Εξώφυλλο του Εγχειριδίου
Σκοπός του εγχειριδίου εκπαιδευτή είναι να οργανώσει τη διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων του εγχειριδίου εκπαιδευόμενων με έναν τρόπο που να προωθεί την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση των εκπαιδευόμενων στις γνώσεις που θα τους προσφέρει ο εκπαιδευτής. Αυτό δεν σημαίνει ότι η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη. Καλώς ή κακώς, αυτό ποτέ δεν συμβαίνει στη διδακτική διαδικασία. Ούτε πάλι σημαίνει ότι θα καταπνιγεί η δημιουργικότητα του εκπαιδευτή μέσα από ένα αφυδατωμένο και βαρετό μονόδρομο για τη διδασκαλία κάθε θεματικής ενότητας. Θα δώσει, όμως, το εγχειρίδιο εκπαιδευτή κατευθύνσεις και ιδέες που θα τις αναπτύξει κατά βούληση ο εκπαιδευτής. Παράχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Άξονας Προτεραιότητας: ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, με την συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία (2012)

Εξώφυλλο του εγχειριδίου

Το «Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία» εκπονήθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στο πλαίσιο της Υπο-δράσης «Εκπαίδευση των Στελεχών του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία» της Δράσης «Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας».

Η Δράση υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στο πλαίσιο του «Κοινοτικού Προγράμματος για την Απασχόληση & την Κοινωνική Αλληλεγγύη - PROGRESS 2007 - 2013».

Τη διαχείριση του Κοινοτικού Προγράμματος έχει αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Ίσων Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Σκοπός του Εγχειριδίου:

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι η εκπαίδευση των Στελεχών του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας σε ζητήματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» που αφορούν στους εργαζόμενους με αναπηρία.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Συγκριτική Μελέτη Θεσμικού Πλαισίου για την «Προσβασιμότητα» και τα άτομα με αναπηρία σε Ελλάδα-Βουλγαρία (2012)

Εξώφυλλο της Μελέτης

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η συγκριτική ανάλυση του θεσμικού πλαισίου της Ελλάδας και της Βουλγαρίας όσον αφορά την προσβασιμότητα, υπό το πρίσμα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και του σχετικού θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μελέτη εκπονήθηκε στα πλάισια του Έργου «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ACCESSIBILITY FOR ALL» με διακριτικό τίτλο A4ALL, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013, Άξονας Προτεραιότητας 1: Ποιότητα Ζωής, Θεματική Προτεραιότητα 1.3: Συνεργασία και Δικτύωση για την Υγεία και των θεμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη:

 • Αναλύεται η έννοια και η σημασία της προσβασιμότητας ως καθήκον της κοινωνίας για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων ώστε τα άτομα με αναπηρία να ασκούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.
 • Παρουσιάζεται το πλαίσιο που ορίζεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία για την προσβασιμότητα και η σχετική προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Παρουσιάζεται η σχετική νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο (Ελλάδα και Βουλγαρία) και επιχειρείται συγκριτική ανάλυση μεταξύ των δύο χωρών.
 • Διερευνώνται ενδεχόμενες ασυμβατότητες του θεσμικού πλαισίου των δύο χωρών, σε σχέση με το ανωτέρω διεθνές πλαίσιο, και διατυπώνονται προτάσεις για την προσαρμογή σε αυτό.

 

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) της Συγκριτικής μελέτης του έργου A4ALL (3.63 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Πιλοτική Μελέτη Προσβασιμότητας στον Δήμο Αλεξανδρούπολης (2012)

Εξώφυλλο της Πιλοτικής μελέτης

Ο παρών τόμος είναι προϊόν πιλοτικής μελέτης με αντικείμενο την προσβασιμότητα των πάσης φύσεως υποδομών και υπηρεσιών, συμβατικών και ηλεκτρονικών, για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Η μελέτη εκπονήθηκε στα πλάισια του Έργου «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ACCESSIBILITY FOR ALL» με διακριτικό τίτλο A4ALL, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013, Άξονας Προτεραιότητας 1: Ποιότητα Ζωής, Θεματική Προτεραιότητα 1.3: Συνεργασία και Δικτύωση για την Υγεία και των θεμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας.

Το θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο εδράζεται η επιλογή της μεθοδολογικής προσέγγισης για την εκπόνηση της μελέτης, είναι οι πλέον σύγχρονες αντιλήψεις για την αναπηρία: Αφενός η δικαιωματική προσέγγιση, αφετέρου το ονομαζόμενο κοινωνικό μοντέλο για την αναπηρία. Οι θεωρητικές αυτές παραδοχές έχουν κρίσιμη σημασία καθότι μεταθέτουν το ζήτημα από την ευκαιριακή ή/και φιλανθρωπική βάση στη στέρεη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφετέρου το μετατοπίζουν από το ατομικό στο κοινωνικό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, η κοινωνία οφείλει συστηματικά να σχεδιάζει το περιβάλλον (σε όλες τις διαστάσεις του) έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο από όλους.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) της Πιλοτικής μελέτης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης (3.55 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Μελέτη για το άρθρο 12 (Ισότητα ενώπιον του Νόμου) το άρθρο 13 (Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη) και άλλες διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2012)

Εξώφυλλο της Μελέτης

Η παρούσα μελέτη αποτελεί το τελικό παραδοτέο του έργου με τίτλο «Μελέτη για το άρθρο 12 (Ισότητα ενώπιον του Νόμου) το άρθρο 13 (Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη) και άλλες διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία». Το έργο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου από τον Νοέμβριο 2011 – Ιούνιο 2012 για λογαριασμό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013. 


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Έρευνα για την Ανάπτυξη και τον ρόλο του κινήματος αυτoσυνηγορίας σε άλλες χώρες (2012)

Εξώφυλλο της Μελέτης
To συγκεκριμένο παραδοτέο αποτελεί το τελικό παραδοτέο της έρευνας με τίτλο «Έρευνα για την Ανάπτυξη και τον Ρόλο του Κινήματος Αυτοσυνηγορίας σε άλλες χώρες». Το έργο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου- Ιδρύματος Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου από τον Σεπτέμβριο 2011 – Μάρτιο 2012 για λογαριασμό την Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.
 
Στόχο της έρευνας αποτελεί η συλλογή και ανάλυση δεδομένων για την ανάπτυξη και τον ρόλο του κινήματος της αυτοσυνηγορίας (self advocacy movement) των ατόμων με ψυχική αναπηρία σε χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, προκειμένου να εντοπιστεί η εμπειρία και να αναδειχθούν τα παραδείγματα επιτυχών παρεμβάσεων.
 
Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Οδηγός Προσβάσιμων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα (2008)

Εξώφυλλο του Οδηγού

Ο Οδηγός αυτός περιλαμβάνει μια καταγραφή των προσβάσιμων τουριστικών και ψυχαγωγικών υποδομών (ξενοδοχεία, εστιατόρια, μουσεία, θέατρα, αθλητικοί χώροι, πολυχώροι ψυχαγωγίας κ.λπ.), σε 52 μεγάλες πόλεις, ως επί το πλείστον πρωτεύουσες νομών της Ελλάδας.

Ο Οδηγός υλοποιήθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 – 2008, ΜΕΤΡΟ 3.2. «Σταδιακή Επανένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνικοοικονομική ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση», και συγκεκριμένα στα πλαίσια του έργου «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑμεΑ». 

 Η έντυπη έκδοση του Οδηγού διανέμεται δωρεάν από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ). Η ηλεκτρονική έκδοση του Οδηγού είναι διαθέσιμη online εδώ και είναι προσβάσιμη για χρήστες με αναπηρία.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Μελέτη: Δια Βίου Μάθηση και Αναπηρία (2008)

Εξώφυλλο της Μελέτης

Η σκοπιμότητα για την εκπόνηση της μελέτης «Δια Βίου Μάθηση και Αναπηρία» προκύπτει κατ’ αρχήν από το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να βιώνουν διακρίσεις σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Χαρακτηριστικό των διακρίσεων είναι ότι λειτουργούν σωρευτικά και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τις διακρίσεις στην εκπαίδευση. Είναι γνωστό ότι η μέριμνα για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία φθίνει δραματικά από την πρωτοβάθμια προς την δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ σχεδόν εκλείπει στην επαγγελματική.

Η αντιμετώπιση των διακρίσεων που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία απαιτεί γενικές παρεμβάσεις στο σύνολο του πληθυσμού και σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής αλλά και ειδικές παρεμβάσεις που απευθύνονται στα άτομα που επηρεάζονται δυσμενώς από τις διακρίσεις.

Η «εκπαίδευση» της κοινωνίας σε θέματα αναπηρίας (δικαιώματα, αντιμετώπιση, σχεδιασμός κ.λπ.), είναι αναγκαία για την εμπέδωση των αρχών του πολυδιάστατου μοντέλου για την αναπηρία. Η εξέλιξη της αντίληψης για την αναπηρία όπως εκφράζεται στη διαδικασία μετάβασης από το ιατρικό στο κοινωνικό και στο σύγχρονο πολυδιάστατο μοντέλο, η αποτύπωση αυτής της εξέλιξης σε θεσμούς, και εν κατακλείδι η διάδοση, υιοθέτηση και εμπέδωση στην κοινωνία αυτών των αλλαγών και θέσεων για την αναπηρία συνιστά μία διαδικασία που χρειάζεται υποστήριξη και σε όρους εκπαίδευσης.

Η συγκυρία είναι ευνοϊκή με την έννοια ότι τόσο από πλευράς ευρωπαϊκού και εθνικού θεσμικού πλαισίου όσο και σε όρους δυνατοτήτων χρηματοδότησης η Δια Βίου Μάθηση και ειδικότερα η Δια Βίου Μάθηση των ατόμων με αναπηρία αντιμετωπίζεται θετικά. Η αξιοποίηση του ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων της περιόδου έως το 2013 απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία.

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι αφενός η διαμόρφωση ενός πλαισίου εκπαίδευσης ευρύτερων στρωμάτων της κοινωνίας για την έμπρακτη εμπέδωση του πολυδιάστατου μοντέλου για την αναπηρία, η ευαισθητοποίηση με βάση τη γνώση και όχι το θυμικό και αφετέρου και η διατύπωση προτάσεων πολιτικής για την προώθηση της δια βίου μάθησης των ατόμων με αναπηρία που θα διασφαλίζει τη διαρκή διεύρυνση, αναβάθμιση και επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, προκειμένου να είναι σε θέση να παρακολουθούν και να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της επαγγελματικής και εν γένει κοινωνικής ζωής.

Βασικός στόχος του αναπηρικού κινήματος, στο πλαίσιο της νέας αντίληψης για την αναπηρία, είναι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και στο γενικό σύστημα της δια βίου εκπαίδευσης. Ωστόσο, όπως άλλωστε επισημαίνεται στη σύγχρονη αντίληψη για την αναπηρία, η πολιτική της ένταξης όχι μόνο δεν πρέπει να αποκλείει, αλλά επιβάλει τη μέριμνα για ειδικές πολιτικές που ως στόχο έχουν την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων.


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Εγχειρίδιο για το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας (2007)

Εξώφυλλο του εγχειριδίου

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ως φορέας υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης «Διαδρομές Ισότητας» - που εντάσσεται στο Κοινοτικό Πρόγραμμα «2007 - Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους» και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - μέσω του παρόντος εγχειριδίου επιδιώκει να ενημερώσει κυρίως την πληθυσμιακή ομάδα των ατόμων με αναπηρία για τα δικαιώματα που της παρέχει η νέα νομοθεσία καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, η παρουσίαση της ευρωπαϊκής (Οδηγία 2000/78) και εθνικής (Ν.3304/2005) νομοθεσίας γίνεται από τη σκοπιά της αναπηρίας, παρόλη την προστασία που αυτή παρέχει και σε άλλες κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Το παρόν εγχειρίδιο παράλληλα όμως απευθύνεται:

 • στους συνηγόρους και τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να κατανοήσουν σε βάθος το νέο θεσμικό πλαίσιο καταπολέμησης των διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας και κατ’ επέκταση να είναι πιο αποτελεσματικοί στην παρεχόμενη υποστήριξη / υπεράσπισή τους.
 • στους εργοδότες, τους προσωπάρχες και τους υπεύθυνους διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίοι συνήθως δεν προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης στα άτομα με αναπηρία, θεωρώντας ότι η αναπηρία μειώνει σημαντικά την απόδοση και παραγωγικότητά τους, προκειμένου αφενός να άρουν τις προκαταλήψεις τους αναφορικά με τις δυνατότητες των ατόμων με
 • αναπηρία ως εργαζομένων, αφετέρου να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις τους απέναντι σε αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου.
 • σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να γνωρίσει τη νέα νομοθεσία προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Επιχειρηματικότητα και Άτομα με Αναπηρία (2005)

Εξώφυλλο της Μελέτης

Το αντικείμενο της μελέτης είναι:

 • Η καταγραφή των κινήτρων και των προθέσεων των ατόμων με αναπηρία για έναρξη αυτόνομης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Η καταγραφή των ανασταλτικών παραγόντων και των πρόσθετων εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, σε σχέση με τους άλλους πολίτες, για την έναρξη αυτόνομης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Η διαμόρφωση ενός πλαισίου προτάσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ατόμων με αναπηρία.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Συγκριτκή Μελέτη στο πλαίσιο της Tela Partnership (2003)

Εξώφυλλο

Συγκριτική Μελέτη για την κατάσταση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Σουηδία.

Ο ρόλος και η στάση των εργοδοτών και διευθυντών επιχειρήσεων για την εφαρμογή στρατηγικών για την καταπολέμηση των διακρίσεων των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας.


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Αναπηρία (2003)

Εξώφυλλο της Μελέτης

Το Συνέδριο "ΜΜΕ και Αναπηρία" οργανώθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης - ειδικότερα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας - και σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία της Ελλάδας.

Το Συνέδριο "ΜΜΕ και Αναπηρία" οργανώθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης - ειδικότερα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας - και σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία της Ελλάδας. 

Το Συνέδριο αυτό υπήρξε μία από τις κεντρικές δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο του Ευρωπαϊκού Έτους Ατόμων με Αναπηρία. Ο βασικός του σκοπός ήταν να διερευνήσει το σημαντικό θέμα της παρουσίασης της αναπηρίας από τα ΜΜΕ στην Ευρώπη και να προσπαθήσει να την βελτιώσει. 

Το κείμενο αυτό είναι η τελική Έκθεση του Συνεδρίου "ΜΜΕ και Αναπηρία". Ο σκοπός του είναι να δώσει τη γενική ιδέα του Συνεδρίου: περιλήψεις των ομιλιών της εναρκτήριας και της καταληκτήριας συνεδρίασης και πρακτικά των συνεδριάσεων ολομέλειας. 

Παρουσιάζει επίσης ολόκληρο το κείμενο της Διακήρυξης "ΜΜΕ και Αναπηρία" που εγκρίθηκε από όλους τους συμμετέχοντες κατά την λήξη του Συνεδρίου.

 


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis