Σημαντική έρευνα για τα άτομα με αναπηρία από την ΚΑΠΑ RESEARCH

Εξώφυλλο της έρευνας

Η ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε., μεταξύ 31 Οκτωβρίου και 21 Νοεμβρίου 2013, διεξήγαγε πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης για τα άτομα με αναπηρία, για λογαριασμό της ΕΣΑμεΑ.

Η συλλογή των στοιχείων έγινε με την μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Στην έρευνα συμμετείχαν 4.506 άτομα, πανελλαδικά, με αναλογική κατανομή στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Δείτε εδώ τα Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή