Ηλεκτρονική Δικτύωση Ωφελουμένων της Πράξης «Πρόσβαση στον Τουρισμό Ώθηση στην Εργασία» με Εργοδότες

Λογότυπο της πράξης

Πρόκειτai για μια νέα εφαρμογή για την ηλεκτρονική δικτύωση με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς, μέσω της οποίας επιδιώκεται η προώθηση στον τριτογενή τομέα, και ειδικότερα στον κλάδο της παροχής τουριστικών υπηρεσιών, της απασχόλησης 100 ανέργων με αναπηρία που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής.

Αν αναζητείτε εργασία, μπορείτε να δημιουργήσετε το προφίλ σας, να συμπληρώσετε βιογραφικό σημείωμα και να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για προσφερόμενες θέσεις εργασίας.

Αν είστε εργοδότης, μπορείτε να προσφέρετε θέσεις εργασίας και να αναζητήσετε το προσωπικό που χρειάζεστε.

Μεταφορά στην ιστοσελίδα της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Δικτύωσης Ωφελουμένων με Εργοδότες.

 

Η εν λόγω εφαρμογή παράχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόσβαση στον Τουρισμό - Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους-ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή