Κατηγορία: Φορείς - Μέλη

Αθήνα: 08/09/2008

ΠΡΟΣ:
Φορείς - μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ. και μέλη αυτών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Σύλλογο Εργαζομένων Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α.
- Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α της χώρας


Πλήρης κινητοποίηση όλων των γονιών και κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία για εγγραφή τους στα Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α. της χώρας - Ο αγώνας μας μπορεί να στεφθεί με επιτυχία εάν είμαστε ενωμένοι και συνεπείς μέχρι τέλους!


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η προσπάθεια που η Συνομοσπονδία κατέβαλλε προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α της χώρας φαίνεται ότι μπορεί να έχει θετική έκβαση, δεδομένου ότι την Παρασκευή 05.09.2008 τα Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προχώρησαν στην έκδοση της παρακάτω ανακοίνωσης:

 

«Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.) τα οποία αδειοδοτήθηκαν και λειτούργησαν με χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ συνεχίζουν την λειτουργία τους. Όλοι οι πολίτες που είναι γονείς ή κηδεμόνες ή επιτροπεύοντες παιδιών με αναπηρία ή εφήβων με νοητική υστέρηση ή κινητική αναπηρία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από 8/9/2008 μέχρι 20/9/2008 στα λειτουργούντα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.) της περιοχής τους. Η Πολιτεία στηρίζει πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών με αναπηρίες στα Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. που θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μέσω εθνικών πόρων και θα υλοποιηθεί από τον εποπτευόμενο από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Οργανισμό Εργατικής Εστίας. Ο μέγιστος αριθμός των παιδιών-εφήβων, που μπορούν να φιλοξενηθούν σε κάθε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α) καθορίζεται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου. Το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, θα διανέμεται από τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία και από τους Δήμους στην έδρα των οποίων αυτά λειτουργούν. Επίσης είναι αναρτημένο στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (www.oee.gr)».

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αυτή τη στιγμή καθήκον όλων μας είναι η άμεση ενημέρωση και κινητοποίηση όλων των γονιών ή κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία προκειμένου να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους στα Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α της περιοχής τους - προκειμένου να μη χάσουν αυτή την ευκαιρία! Γι’ αυτό η Συνομοσπονδία σας παρακαλεί να προχωρήσετε από σήμερα κιόλας στην ενημέρωση όλων των φορέων μελών σας και των μελών αυτών.

Η προαναφερθείσα Ανακοίνωση και η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες της Ε.Σ.Α.μεΑ. (www.esaea.gr) και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (www.oee.gr).

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την υποβολή της Αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης.

Η Συνομοσπονδία δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της με στόχο την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α. της χώρας.
Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δεχτούμε ούτε ένα παιδί να μείνει σπίτι του!
Δεν πρόκειται να δεχτούμε καμία έκπτωση από τις αρχικές μας θέσεις!

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος 
Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας
Αρ. Πανανός

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή