Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα: 13/12/2010

ΠΡΟΣ:
Προέδρους και μέλη Διαρκών Επιτροπών Κοινωνικών και Οικονομικών Υποθέσεωντης Βουλής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας κ. Γ. Παπανδρέου
-Μέλη Υπουργικού Συμβουλίου της χώρας
-κ. Χρ. Πολυζωγόπουλο, Πρόεδρο Ο.Κ.Ε.
-Προέδρους Κοινωνικών Εταίρων
-Φορείς – Μέλη της Ε.Σ.ΑμεΑ


Προτάσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ. επί των κατεπειγόντων μέτρων στήριξης της ελληνικής οικονομίας


Αξιότιμοι Κύριοι Πρόεδροι και μέλη των Διαρκών Επιτρπών Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Είναι γνωστό ότι τα επείγοντα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας είναι ιδιαιτέρως σκληρά και επώδυνα για τους μισθοσυντήρητους και χαμηλοσυνταξιόυχους συνταξιούχους πολίτες της χώρας μας. Ειδικά όμως για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους που έχουν να αντιμετωπίσουν το πρόσθετο κόστος για τις ανάγκες της αναπηρίας τους τα μέτρα αυτά κρίνονται ιδιαζόντως επαχθή και εξαθλιωτικά.
Καθολικό αίτημα του αναπηρικού κινήματος ήταν και παραμένει η εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους από τα υιοθετηθέντα έως σήμερα όπως και τα νέα επείγοντα μέτρα για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Καταρχήν, ζητούμε με το παρόν νομοσχέδιο, με το οποίο παρατείνεται η ισχύς των σκληρών και επώδυνων μέτρων που έχουν ληφθεί στο όνομα του μνημονίου, να προβλεφθεί έστω και τώρα η θεσμική εξαίρεση από τα μέτρα περικοπής των επιδομάτων εορτών και αδείας, και πάσης φύσης επιδομάτων, όλων των συνταξιούχων/ατόμων με αναπηρία και όσων έχουν συνταξιοδοτηθεί με ειδικές ρυθμίσεις όπως μητέρες-πατέρες-σύζυγοι που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, καθώς και των συνταξιούχων γήρατος που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις ειδικές διατάξεις του ν. 612/77 και τις συμπληρώσεις αυτού, Σημειώνουμε ότι με την πρόσφατη τροπολογία που κατατέθηκε στον ψηφισθέντα νόμο «Εφαρμογή της αρχής ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης ανδρών γυναικών επαναφέρεται το επίδομα εορτών αδείας που αντιστοιχεί στο εξωϊδρυματικό επίδομα και επίδομα απολύτου αναπηρίας. Με αυτή όμως τη ρύθμισης τίθεται το εισοδηματικό όριο των 2.500€. Το εισοδηματικό αυτό όριο που τίθεται για τη χορήγηση των επιδομάτων εορτών - αδείας του εξωϊδρυματικού επιδόματος και επιδόματος απολύτου αναπηρίας ζητούμε να καταργηθεί για λόγους αρχής. Επισημαίνουμε ότι τα επιδόματα αυτά αντιστοιχούν σε επιδόματα που έχουν άμεση σχέση με την ίδια την αναπηρία και προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας.

Επίσης, σημειώνουμε ότι από τα επώδυνα μέτρα περικοπής των επιδομάτων που αντιστοιχούν στις συντάξεις δεν εξαιρούνται οι μητέρες-πατέρες σύζυγοι ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος στα 25 χρόνια ασφάλισης ή 7500 ημερομίσθια, εφόσον είναι κάτω των 60 ετών. H μείωση των εισοδημάτων αυτών των οικογενειών αποβαίνει εις βάρος των ιδίων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, αφού έχουν να καλύψουν εκτός από το κόστος επιβίωσής τους και το πρόσθετο κόστος που πηγάζει από τις ανάγκες της αναπηρίας τους.

Επί των άρθρων του υπό συζήτηση νομοσχεδίου ζητούμε να αναφερθεί ρητά, στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 18 του άρθρου 2, ότι από τη μείωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται τα επιδόματα που συνδέονται με την αναπηρία είτε αυτά χορηγούνται στα ίδια τα άτομα με αναπηρία, είτε χορηγούνται σε γονείς/κηδεμόνες οι οποίοι έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία.

Στο άρθρο 3, του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3833/2010 εφαρμόζονται και για την εισοδηματική πολιτική του έτους 2011. Επειδή, οι διατάξεις αυτές έχουν φέρει σε απόγνωση τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία ζητούμε να συμπληρωθεί στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 3 εδάφιο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά ότι: από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται και οι κανονιστικές πράξεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και εν’ γένει αυξήσεις αποδοχών που συνδέονται με την αναπηρία των προσώπων που εργάζονται σε Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Στο άρθρο 4 «Τροποποιήσεις του Κώδικα ΦΠΑ και των ν. 3845/2010 και 3888/2010» ζητούμε να υπάρξει ρύθμιση, βάσει της οποίας: θα μειωθεί ο συντελεστής ΦΠΑ των αγαθών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.
Συγκεκριμένα ζητούμε η ρύθμιση της παρ. 3 του άρθρου 4 με την οποία μειώνεται ο συντελεστής του φόρου των φαρμάκων να συμπληρωθεί ως εξής: Ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50% και για τα αγαθά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τα άτομα με αναπηρία όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 22 του ν. 3522-2006 Σε αυτές τις ρυθμίσεις συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα αγαθά: Για τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης: Γραφομηχανές Braille, Μηχανικές ή ηλεκτρονικές συσκευές αναπαραγωγής ή και ηχογράφησης ομιλούντων βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή, Φορητές ή σταθερές ηλεκτρονικές συσκευές μεγένθυσης για άτομα με μειωμένη όραση, Braille note taker ή ηλεκτρονικά σημειωματάρια Braille, Braille display ή οθόνες Braille. Για τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1: Aναλώσιμα υλικά αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης και συγκεκριμένα καθετήρες, ρεζερβουάρ (σύριγγες που τοποθετούνται εντός της αντλίας και εφοδιάζονται με ινσουλίνη), μπαταρίες (ειδικές για τις αντλίες). Επίσης, σκαρφιστήρες (ειδικές βελόνες τρυπήματος για τη μέτρηση σακχάρου στο αίμα) και Μετρητές σακχάρου. Για τα άτομα με θαλασσιμία αντλία αποσιδήρωσης και αναλώσιμα υλικά αυτής. Σημειώνουμε ότι η αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης και η αντλία αποσιδήρωσης έχει συμπεριληφθεί στο άρθρο 22 του ν. 3522/06.
Επίσης, ζητούμε να ενταχθεί ρύθμιση, βάσει της οποίας θα απαλλάσσονται από την καταβολή Φ.Π.Α. τα Σωματεία ή Οργανώσεις ΑμεΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την αγορά ακινήτων εφόσον αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών και αυτοκινήτων ειδικά διασκευασμένων για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία με σκοπό την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των μελών τους.
Στο άρθρο 5 «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» ζητούμε τη συμπερίληψη των ακόλουθων ρυθμίσεων:
α. Ρύθμιση με την οποία το άρθρο 17 του ν. 3833/2010, τροποποιούμενου με το άρθρο 87 του ν. 3842/2010, να τροποποιηθεί ως ακολούθως: Από το φόρο πολυτελείας απαλλάσσονται τα άτομα με αναπηρία , οι οποίοι σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αναπήρων προσώπων διατάξεις είναι δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης για επιβατικό αυτοκίνητο ανεξαρτήτως κυβισμού. απαλλάσσονται και από το φόρο πολυτελείας.

Υπενθυμίζουμε ότι με το άρθρο 87 του ν. 3842/10 εξαιρέθηκαν από το άρθρο 17 «Φόρος Πολυτελείας» του ν. 3833/2010 τα αναπηρικά αυτοκίνητα των ατόμων με βαριές κινητικές αναπηρίες. Με αυτό τον τρόπο αποκαταστάθηκε η κοινωνική αδικία που υπέστησαν με το επίμαχο άρθρο 17 τα άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες. Δεν αποκαταστάθηκε όμως η κοινωνική αδικία που έχουν υποστεί όλες οι κατηγορίες αναπηρίας που απαλλάσσονται πλήρως από το τέλος ταξινόμησης για επιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 1650 κυβικών εκατοστών (τυφλοί, άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμοσχευθέντες, άτομα με θαλασσαιμία κ.λπ).

β. Ατελή από το τέλος ταξινόμησης εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου, ανεξαρτήτως κυβισμού, από την Ε.Σ.Α.μεΑ., τις Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις που ανήκουν στη δύναμή της και όλες τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις των Α.μεΑ. και των Οικογενειών τους που είναι μέλη αυτών, εφ’ όσον το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις των μελών των σωματείων και εν’ γένει για τους κοινωνικούς τους σκοπούς, ανεξάρτητα από το εάν το ως άνω αυτοκίνητο είναι διασκευασμένο για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

γ. Κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 3156/2003, σύμφωνα με την οποία στα άτομα με αναπηρία που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ατελούς εισαγωγής επιβατικών αυτοκινήτων από αναπήρους πολίτες

δ. Αντικατάσταση των αναπηρικών αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί με τις περί αναπήρων διατάξεις ατελείας, μετά την πάροδο 5 ετών, με την τροποποίηση της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 3583/2007 «Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 9: Εξαίρεση της δαπάνης για την απόκτηση πρώτη κατοικίας από τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Ζητούμε, σύμφωνα και με το άρθρο 21 του ν. 3842/10, την προσαύξηση του ποσού για τα άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία του ποσού αγοράς πρώτης κατοικίας να αυξηθεί στο ποσό των 250.000 για άγαμο με αναπηρία, και για έγγαμο με αναπηρία το ποσό να ανέλθει στο ύψος των 275.000€, ενώ το ποσό αυτό να προσαυξάνεται για κάθε πρώτο και δεύτερο παιδί κατά 25.000€ και για το κάθε παιδί πέραν του τρίτου κατά 30.000.

Άρθρο 12: «Αναπροσαρμογή αποδοχών στην ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και τις εταιρείες του ομίλου της»

Στο τέλος του άρθρου 12 ζητούμε να συμπεριληφθεί παράγραφος με την οποία :θα ρυθμίζεται η εξαίρεση από τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου άρθρου των εργαζομένων με αναπηρία η γονέων-κηδεμόνων που έχουν στην επιμέλεια και φροντίδα τους άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67%.

Αξιότιμοι κύριοι,


Αναμένουμε την πλήρη στήριξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τη λήψη προστατευτικών μέτρων για την πιο ευπαθή ομάδα των πολιτών αυτής της χώρας. Άλλωστε, ακόμη και στο Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δ.Ν.Τ. και την Ε.Ε. γίνεται επανειλημμένως ρητή αναφορά στην ανάγκη λήψης μέτρων για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων όπως είναι τα άτομα με αναπηρία.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Βουλή » Προτάσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ. επί των κατεπειγόντων μέτρων στήριξης της ελληνικής οικονομίας
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis