Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα: 04/07/2008

ΠΡΟΣ:
κ. Κ. Καραμανλή
Πρωθυπουργό της Χώρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-κ. Χρ. Φώλια, Υπουργό Ανάπτυξης
-κ. Γ. Βλάχο, Υφυπουργό Ανάπτυξης
-κ. Στ. Καλαφάτη, Υφυπουργό Ανάπτυξης
-Πρόεδρο και Μέλη της Βουλής των Ελλήνων
-Μ.Μ.Ε.
-Φορείς – Μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ


""ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ της Ε.Σ.Α.μεΑ προς τον Πρωθυπουργό της χώρας για τον καθορισμό άμεσης συνάντησης προκειμένου να επιτευχθεί τελική πολιτική διευθέτηση του καθολικού αιτήματος των ατόμων με αναπηρία που αφορά στη θέσπιση ειδικού τιμολογίου της Δ.Ε.Η. για τα άτομα με αναπηρία" "


Κύριε Πρωθυπουργέ,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ καταθέτει την αγωνία, την αγανάκτησή και τη διαμαρτυρία σύσσωμου του αναπηρικού κινήματος της χώρας για την επιδείνωση της ήδη δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Η δραματική αύξηση των τιμών που κατακλύζει την παγκόσμια ευρωπαϊκή και εθνική αγορά πλήττει πρώτα και κύρια τα άτομα με αναπηρία, που στην πλειοψηφία τους, ζουν με πενιχρές συντάξεις και επιδόματα και βιώνουν την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Μπροστά σε αυτή τη δραματική κατάσταση φτώχειας και ανέχειας, αναμέναμε την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματός μας, που αφορά στη θέσπιση ειδικού τιμολογίου της ΔΕΗ για τα άτομα με αναπηρία και είχε συζητηθεί διεξοδικά με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Σε σχετική συνάντηση των εκπροσώπων μας με τον κ. Χ. Φώλια Υπουργό Ανάπτυξης, τον Δεκέμβριο του 2007, είχαμε καταλήξει σε μια πρωταρχική συμφωνία για την ανάγκη θέσπισης τιμολογίων της ΔΕΗ για τα άτομα με αναπηρία. Σε απόδειξη των ανωτέρω παραθέτουμε το ακόλουθο απόσπασμα του δελτίου τύπου, που εκδόθηκε από το γραφείο τύπου του Υπουργού σύμφωνα με το οποίο: «Εκείνο το οποίο είναι επίκαιρο και που σήμερα κουβεντιάσαμε είναι η αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία σε σχέση με τα τιμολόγια της Δ.Ε.Η. Το αίτημά τους είναι να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερο τρόπο δεδομένου ότι οι ανάγκες αυτών των ομάδων είναι ιδιαίτερες σε σχέση με τον πληθυσμό και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Με κατανόηση και συμπάθεια συζητήσαμε και συμφωνήσαμε πρώτα απ’ όλα ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα καταθέσουν στο Υπουργείο μια συγκεντρωτική και συγκεκριμένη πρόταση και δεύτερον θα έχουμε μία συνεργασία επί της προτάσεως αυτής, ούτως ώστε μέχρι το τέλος Ιανουαρίου να έχουμε καταλήξει σε μία αμοιβαία αποδεκτή αντιμετώπιση των αιτημάτων τους.» Η Ε.Σ.Α.μεΑ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα άτομα με αναπηρία κατέθεσε στις 21-12-2007 εμπεριστατωμένο και πλήρως αιτιολογημένο σχέδιο προτάσεων της, τηρώντας στο ακέραιο την πρωταρχική αυτή συμφωνία, ενώ με νέα επιστολή της στις 11 Φεβρουαρίου 2008 ζήτησε άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης για την τελική διευθέτηση του ανωτέρω θέματος. Στη συνέχεια μας ανακοινώθηκε ότι η ρυθμιστική αρχή ενέργειας θα προχωρήσει σε εκπόνηση μελέτης για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα Συμφωνήθηκε να ορίσουμε εκπρόσωπο συνδέσμου με τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, κάτι που το πράξαμε. Ομολογουμένως, η συμφωνία αυτή και οι δηλώσεις του Υπουργού γέμισαν ελπίδες τους φτωχότερους των φτωχότερων αυτής της χώρας, οι οποίες ακυρώνονται μπροστά στη νέα αύξηση που επήλθε στα τιμολόγια της ΔΕΗ και την πολύμηνη ουσιαστικά απραξία παρά τις επιμέρους ενέργειες και διαβεβαιώσεις.

Η ακύρωση των ελπίδων που γέννησε αυτή η πρωταρχική συμφωνία μας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης γίνεται πιο οδυνηρή μπροστά στην σιγή που επικρατεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο πάνδημο αίτημα του αναπηρικού κινήματος, που αφορά στη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης στα άτομα με αναπηρία. Ανάλογη η πολιτική σιγή του Υπουργού Οικονομικών, παρ’ όλες τις δεσμεύσεις του για την ικανοποίησή του ανωτέρω αιτήματος και τις δηλώσεις περί δικαίου αυτού, σε συναντήσεις που είχε με τους εκπροσώπους της Ε.Σ.Α.μεΑ το Φθινόπωρο του 2006 και 2007.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις δεν μπορούν να συντηρήσουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες τους, που αναμένουν επί μακρό χρονικό διάστημα την ικανοποίηση των δίκαιων οικονομικών αιτημάτων τους.

Οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις δεν μπορούν να συντηρήσουν τα άτομα με αναπηρία, των οποίων η δυσχερής οικονομική θέση επιδεινώνεται όχι μόνο από τις ανατιμήσεις των βασικών αγαθών αλλά και από τα επιπρόσθετα κόστη που απορρέουν από την αναπηρία τους αυτήν καθαυτή.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε εσάς, στην ελληνική κοινωνία και φυσικά στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειας τους, ζητούμε τη δική σας προσωπική παρέμβαση για την άμεση ικανοποίηση του δίκαιου οικονομικού αιτήματος μας, που αφορά στη θέσπιση ειδικού τιμολογίου της ΔΕΗ για τα άτομα με αναπηρία και στηρίζεται στην αρχή της ισότητας και του σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Ζητούμε τον καθορισμό άμεσης συνάντησης μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε αναλυτικά τα μείζονος σημασίας θέματα που αναφέρονται σε αυτή την επιστολή.


Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή