Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα: 28/09/2007

ΠΡΟΣ:
κ. Ευ. Μεϊμαράκη, Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού
- κ. Κ. Τασούλα, Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας
- κ. Γ. Πλακιωτάκης, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
- Φορείς-Μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ.


Κατάθεση Υπομνήματος για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία που άπτονται του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας


Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία θα ήθελε και πάλι να σας εκφράσει τα θερμά της συγχαρητήρια για την επανατοποθέτησή σας στη σημαντική θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Θεωρώντας δεδομένη την ευαισθησία σας σε θέματα εξάλειψης των διακρίσεων μεταξύ των πολιτών, ελπίζουμε στη θετική ανταπόκρισή σας και στη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ μας με στόχο την ισότιμη κοινωνική και οικονομική ένταξη των ατόμων με αναπηρία με τη λήψη συνδυασμένων μέτρων και πολιτικών.

Θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως αν είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε άμεσα μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε το σύνολο των θεμάτων που άπτονται του Υπουργείου σας και αφορούν στα άτομα με αναπηρία.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε Υπόμνημα με θέμα «Χορήγηση αδειών περιπτέρων στα άτομα με αναπηρία και ευνοϊκή μεταχείριση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των στρατευμένων που προστατεύουν άτομα με αναπηρία».

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Χορήγηση αδειών περιπτέρων στα άτομα με αναπηρία και ευνοϊκή μεταχείριση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των στρατευμένων που προστατεύουν άτομα με αναπηρία

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) με το Ν.2430/96 (ΦΕΚ156Α/10.7.96) έχει αναγνωριστεί από την Ελληνική Πολιτεία ως ο επίσημος Κοινωνικός Εταίρος, σε ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρία. Με στόχο την προώθηση μέτρων που θα διασφαλίζουν την ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας, σάς καταθέτουμε τις θέσεις / προτάσεις του αναπηρικού κινήματος σε θέματα που άπτονται του Υπουργείου σας και στα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και ιδιαίτερη βαρύτητα.

Η μέχρι σήμερα συνεργασία του Υπουργείου σας με την Ε.Σ.Α.μεΑ έθεσε τις βάσεις για την κατάθεση νομοσχεδίου στο οποίο εμπεριέχονταν διάταξη που αφορούσε στη μεταβίβαση των αδειών των περιπτέρων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, ανάμεσα στις οποίες και τα άτομα με αναπηρία. Το εν’ λόγω θέμα άλλωστε έλαβε ευρύτατες διαστάσεις από το σύνολο του ηλεκτρονικού και έγγραφου τύπου, πριν τη διακοπή των εργασιών της Βουλής και την κήρυξη των εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007.

Στην κατεύθυνση αυτή, που χαιρετίστηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση από το αναπηρικό κίνημα της χώρας, κινούνταν και το αίτημα του αρμόδιου γραφείου του Υπουργείου σας για την κατάθεση των προτάσεων μας επί των προϋποθέσεων κριτηρίων προσδιορισμού των δικαιούχων ανά κατηγορία (ανάμεσα στις οποίες και τα άτομα με αναπηρία), τα όργανα ελέγχου των δικαιολογητικών, τη διαδικασία κατάρτισης δικαιούχων, όπως και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την επεξεργασία σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.

Η υλοποίηση του ανωτέρου μέτρου κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας για την αύξηση των θέσεων απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και τη μείωση της ανεργίας που βιώνει σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά έναντι του γενικού πληθυσμού η ευπαθής κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία.

Επιπρόσθετα, στη νέα περίοδο διακυβέρνησής σας απαιτείται η υλοποίηση των παρακάτω μέτρων για την ανακούφιση των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία. Συγκεκριμένα:

α) η θέσπιση ευνοϊκών ρυθμίσεων για κοινωνικούς λόγους των στρατευμένων που έχουν αδέλφια με βαριά ή πολλαπλή αναπηρία όπως ισχύει για τους στρατευμένους που έχουν γονείς με αναπηρία (παρ. 4 του άρθρου 75)
β) η θέσπιση ευνοϊκών ρυθμίσεων για τις μεταθέσεις - αποσπάσεις και τις συνθήκες εργασίας των στρατιωτικών και του πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων που είναι γονείς ή κηδεμόνες παιδιών με αναπηρία για την αντιμετώπιση των πρόσθετων αναγκών που δημιουργούνται από την αναπηρία των παιδιών τους και την προστασία της οικογένειας όπως ορίζει το Σύνταγμα της χώρας μας.

Με την πεποίθηση ότι θα προβείτε στην υλοποίηση των ανωτέρω μέτρων.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή