Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα: 02/07/2007

ΠΡΟΣ:
κ. Αναστάση Παπαληγούρα, Υπουργό Δικαιοσύνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού
- κ. Παναγιώτης Πανούρης, Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης
- κ. Φώτιο Βλάχο, Ειδικό Γραμματέα Οργάνωσης και Λειτουργίας της ασφάλειας των Καταστημάτων Κράτησης
- Σώμα Επιθεωρητών Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης
- Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης , Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
- Φορείς – μέλη ΕΣΑμεΑ


""Απάνθρωπες συνθήκες κράτησης ατόμων με αναπηρία – η περίπτωση του Χρήστου Καραμπίνη" "


Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, όπως ήδη γνωρίζετε, είναι ο τριτοβάθμιος κοινωνικός και συνδικαλιστικός φορέας των ατόμων με αναπηρία της χώρας και κατέχει επίσημα την θέση του Κοινωνικού Εταίρου σε ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρία.

Με αφορμή το άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΕΠΟΧΗ» την Κυριακή 17 Ιουνίου 2007, στο οποίο εξιστορούνται από τον κρατούμενο Χρήστο Καραμπίνη -άτομο με πολλαπλή αναπηρία - οι απαράδεκτες έως και απάνθρωπες συνθήκες κράτησής του, εγείρουν εύλογα ερωτήματα, η απάντηση των οποίων καθιστά απαραίτητη τη διενέργεια διερεύνησης των συγκεκριμένων καταγγελιών και γενικότερα των συνθηκών κράτησης και διαβίωσης των φυλακισμένων που είναι άτομα με αναπηρία.

Δυστυχώς, στην τελευταία έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα αστυνομικά τμήματα, τις φυλακές και τα ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας μας διαπιστώνονται
σωρεία παραβιάσεων συνταγματικών δικαιωμάτων των κρατουμένων, και αυτό κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη της διερεύνησης των συνθηκών κράτησης του κ.

Χρήστου Καραμπίνη καθώς και όλων των ατόμων με αναπηρία που είναι έγκλειστοι στις φυλακές.

Όπως προκύπτει από το προαναφερθέν άρθρο της εφημερίδας «ΕΠΟΧΗ», στο οποίο σημειώνονται βασικά σημεία της επιστολής του κρατούμενου κ. Χρήστου Καραμπίνη, ακόμη και ο τελευταίος σωφρονιστικός κώδικα που ισχύει σήμερα, παρ’ ότι δεν έχει ουδεμία αναφορά στην κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν στις φυλακές, ακόμη και αυτός ο σωφρονιστικός κώδικας παραβιάζεται ασύστολα και συστηματικά.

Σύμφωνα με το εν’ λόγω άρθρο καταστρατηγείται η κείμενη νομοθεσία στο σύνολό της, αφού δεν τηρούνται βασικές διατάξεις της όπως το άρθρο 3 του Ν. 2776/99 και ιδιαίτερα η παρ. 2, η οποία ορίζει ρητά «ειδική μεταχείριση των κρατουμένων επιφυλάσσεται όταν δικαιολογείται από τη νομική ή πραγματική κατάστασή του, όπως υποδίκων και καταδίκων, εγγάμων και αγάμων, ανηλίκων, γυναικών και ανδρών, ατόμων με ειδικές ανάγκες ή για τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις εφόσον γίνεται υπέρ του κρατούμενου και προς εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών που απορρέουν από την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται.»

Όπως προκύπτει από τα βασικότερα σημεία της επιστολής του κρατούμενου κ. Χρήστου Καραμπίνη, δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο για την κάλυψη των ειδικών αναγκών που απορρέουν από την πολλαπλή αναπηρία του (σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, κινητική αναπηρία και συγκεκριμένα χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου, πνευμονοπάθεια κ.λ.π.).

Συγκεκριμένα, ο τρόπος αντιμετώπισης της χρόνιας πάθησης του Σακχαρώδη Διαβήτη του κρατούμενου δείχνει ότι απουσιάζει πλήρως η ειδική εκπαίδευση ιατρικού και άλλου προσωπικού των φυλακών και των κέντρων πάθησης, στοιχείο που είχε επισημανθεί κατά την επίσκεψη της Επιτροπής κατά των βασανιστηρίων των Ηνωμένων Εθνών το 2001 στη χώρα μας.

Επίσης, αξίζει να διερευνηθεί γιατί ο κ. Χρήστος Καραμπίνης δεν έχει υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να διαγνωστεί η αιτία της κινητικής του αναπηρίας; Γιατί ο κ. Χρήστος Καραμπίνης δεν έχει λάβει γνώση των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί έως και σήμερα; Η αντιμετώπιση αυτή είναι πρωτίστως αντίθετη στους κανόνες ιατρικής δεοντολογίας.

Οι αναξιοπρεπείς έως και απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης ενός ατόμου με πολλαπλή αναπηρία στις ελληνικές φυλακές δείχνουν ότι παραβιάζονται πλήρως μια σειρά βασικών συνταγματικών κατοχυρωμένων ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο 7 του ισχύοντος σωφρονιστικού κώδικα καθώς και οι βασικές διατάξεις του άρθρου 21 του Συντάγματος.

Είναι ολοφάνερο ότι η Ελληνική Πολιτεία πρέπει να λάβει ειδικά μέτρα για την αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με αναπηρία στις φυλακές, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ιδιαίτερες ανάγκες που πηγάζουν από την αναπηρία τους. Είναι αντιληπτό ότι ο περιορισμός της προσωπικής ελευθερίας ενός ατόμου με αναπηρία για οιοδήποτε λόγο δεν του αφαιρεί ούτε την αναπηρία ούτε τις πρόσθετες ανάγκες που πηγάζουν από αυτή.

Ως πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση συνίσταται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση καινοτόμων παρεμβάσεων όπως προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού των φυλακών για την αναπηρία.

Οι τραγικές συνθήκες των κρατουμένων που έρχονται συχνά στο φως της δημοσιότητας, εύλογα θέτουν πλήθος ερωτήματα μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προβεί στην πρόσληψη ειδικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα σωφρονιστικά ιδρύματα τα τελευταία έτη, που όπως όλοι γνωρίζουμε η αύξηση των κρατουμένων είναι δραματική.
2. Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχουν ληφθεί, εάν έχουν ληφθεί, για την προσβασιμότητα των χώρων στους οποίου κρατούνται οι φυλακισμένοι με αναπηρία;
3. Υπάρχει διασύνδεση του νοσοκομείου των κρατουμένων στον Κορυδαλλό με τα μεγάλα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία για την κάλυψη των ιδιαίτερων θεραπευτικών αναγκών που απαιτούνται για χρόνιες παθήσεις όπως η νεφροπάθεια τελικού σταδίου, ο σακχαρώδης διαβήτης, η θαλασσαιμία, οι αναπνευστικές παθήσεις, οι καρκινοπάθειες κ.λ.π.;

Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία αιτείται τη δική σας παρέμβαση για:

• Τη διερεύνηση των συνθηκών κράτησης (διαβίωση, μέτρα για την εξυπηρέτηση των πρόσθετων αναγκών που πηγάζουν από την πολλαπλή αναπηρία κ.λ.π.) του κρατούμενου κ. Χρήστου Καραμπίνη από το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου σας,

• Το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων για την αξιοπρεπή κράτηση των ατόμων με αναπηρία στις φυλακές της χώρας (προσβασιμότητα των χώρων διαβίωσης, διασύνδεση του νοσοκομείου των φυλακών με τα Γενικά Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας, άδεια επισκέψεων ειδικών ιατρών για τη θεραπευτική αγωγή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των χρονίων πασχόντων, παροχή τεχνικών βοηθημάτων για τα άτομα με αναπηρία κ.λ.π.),

• Τον καθορισμό συνάντησης με το Προεδρείο της Συνομοσπονδίας μας προκειμένου να εκθέσουμε τις απόψεις μας και να θέσουμε τις βάσεις για τη λήψη ειδικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία που διαβιούν στις φυλακές.

Αναμένουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα τις δικές σας ενέργειες προς θετική κατεύθυνση.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Βουλή » ""Απάνθρωπες συνθήκες κράτησης ατόμων με αναπηρία – η περίπτωση του Χρήστου Καραμπίνη" "
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis