Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα: 17/09/2015

ΠΡΟΣ:
κ. Βασιλική Θάνου, Πρωθυπουργό της χώρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
• κ. Α. Μανιτάκη, Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
• κ. Ν. Χριστοδουλάκη, Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
• κ. Δ. Μουστάκα, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• κ. Κ-Ν. Πουλάκη, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
• κ. Η. Ξανθάκο, Γενικό Γραμματέα Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
• κ. Α. Νεφελούδη, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• κα . Μ. Κουτσούρη, Γενική Γραμματέα Πρόνοιας
• κ. Γ. Ιωαννίδη, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ
• κ. Ι. Φίρμπα, Γενικό Διευθυντή Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ
• κ. Δ. Ιακωβίδη, Προϊστάμενο ΕΥΣΣΑ
• κ. Δ. Τρουλάκη, Προϊστάμενο ΕΥΣΕΚΤ
• κ. Σ. Γώγο, Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ 2014 - 2020
• κ. Γ. Πατούλη, Πρόεδρο ΚΕΔΕ
• κ. Κ. Ασκούνη, Πρόεδρο ΕΕΤΑΑ
• κ. Ι. Παπαχατζή, Πρόεδρο Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
• κ. Σ. Δανιηλίδη, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της ΚΕΔΕ
• κ. Ι. Μέξη, Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΕΤΑΑ
• Φορείς μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


""Αδιανόητος ο αποκλεισμός 450 δυνητικά ωφελούμενων με αναπηρία από τα ΚΔΑΠ-ΑμεΑ της χώρας στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης ‘Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής’ για την περίοδο 2015 - 2016 - Ζητείται λύση εδώ και τώρα!" "


Κυρία Πρωθυπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και μέλος με δικαίωμα ψήφου στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014 - 2020 - στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της υπ. αριθ. πρωτ. 2100/16.07.2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, με το παρόν έγγραφό της διαμαρτύρεται για:

- τον απαράδεκτο αποκλεισμό 450 δυνητικά ωφελούμενων από τα ΚΔΑΠ-ΑμεΑ της χώρας που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σ΄ αυτές τις Δομές. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε επιστολή του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών - ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Δ.Α.Π. , , από τις 1.672 προσφερόμενες θέσεις ατόμων με αναπηρία στα ΚΔΑΠ-ΑμεΑ των ΟΤΑ καλύφθηκαν μόνο οι 1.252 θέσεις (σε σύνολο αιτούντων 1.702).
- την άδικη μείωση κατά το ήμισυ του ποσού επιχορήγησης ανά ωφελούμενο στα ΚΔΑΠ- ΑμεΑ 6 Δήμων της χώρας λόγω της λειτουργίας βάρδιας 4ώρης διάρκειας, ήτοι από 5.500 € σε 2.750 €, το οποίο, όπως είχαμε επισημάνει/καταγγείλει και με την υπ. αριθ. πρωτ. 2042/03.08.2015 επιστολής μας προς τον τέως Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κύριο Ν. Βούτση, η μείωση αυτή δεν αναφέρονταν στην υπ. αριθ. πρωτ. 2100/16.07.2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Αντιθέτως, βάσει της Πρόσκλησης (βλ. σελίδα 14) τα ΚΔΑΠ - ΜΕΑ εξαιρούνται από: α) την υποχρέωση υποβολής μιας αίτησης για μια μόνο βάρδια και β) από την αναπροσαρμογή του ποσού ανά εξυπηρετούμενο άτομο βάσει της διάρκειας της κάθε βάρδιας. Στην περίπτωση των ΚΔΑΠ-ΑμεΑ, όπως προκύπτει από την υπ. αριθ. πρωτ. 2100/16.07.2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το ποσό των 5.500 ευρώ αντιστοιχούσε στη συμμετοχή του κάθε ωφελούμενου/ατόμου με αναπηρία και ήταν ανεξάρτητο του ωραρίου λειτουργίας. Στην προαναφερθείσα μείωση έρχεται να προστεθεί και η μείωση του ποσού της επιχορήγησης ανά ωφελούμενο (στην οκτάωρη βάρδια από 5.500 € σε 5.295,45 € και στην 4ώρη βάρδια από 2.750 € σε 2.647,32 €) λόγω του ότι οι τοποθετήσεις στις Δομές πραγματοποιήθηκαν την 15η και όχι 1η Σεπτεμβρίου 2015, παρόλο που οι περισσότερες Δομές είχαν ήδη ξεκινήσει να παρέχουν τις υπηρεσίες τους από την 1η Σεπτεμβρίου 2015.
Τα προαναφερθέντα έχουν ως συνέπεια οι οικογένειες των ατόμων με αναπηρία, οι οποίες συγκαταλέγονται στα πιο φτωχά νοικοκυριά του πληθυσμού, για ακόμη μια φορά να έρχονται αντιμέτωπες με την σκληρότητα και αναλγησία του ελληνικού κράτους, το οποίο αδυνατεί να ανταποκριθεί στην κάλυψη των πιο βασικών αναγκών τους, όπως είναι αυτό της εγγραφής των παιδιών τους στα ΚΔΑΠ-ΑμεΑ. Με την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στα ΚΔΑΠ - ΑμεΑ επιτυγχάνεται αφενός η εισοδηματική ενίσχυση των οικογενειών τους, αφετέρου η κοινωνική τους ένταξη. Επιπρόσθετα, η μείωση των ωφελουμένων ανά Δομή, αφήνοντας μάλιστα «ακάλυπτες» θέσεις, εφόσον ο αριθμός των ωφελούμενων είναι μικρότερος από αυτόν που η κάθε Δομή μπορεί να εξυπηρετήσει (δυναμικότητα), καθώς και η μείωση του ποσού της επιχορήγησης ανά ωφελούμενο, συνεπάγεται σημαντική μείωση στο ποσό της ετήσιας επιχορήγησης, γεγονός το οποίο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον μαρασμό και το κλείσιμο αυτών των ιδιαίτερα σημαντικών Δομών, που πάνω από μια δεκαετία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα άτομα με αναπηρία.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά:
Α) να υπάρξει πολιτική λύση εδώ και τώρα προκειμένου να βρεθούν οι πόροι ώστε να καλυφθούν όλες οι θέσεις των ΚΔΑΠ - ΑμεΑ και να εξυπηρετηθούν όλα τα άτομα με αναπηρία που επιθυμούν να εγγραφούν σ' αυτά.
Β) η επιδότηση ανά ωφελούμενο να ανέλθει στο ποσό των 5.500 €, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας της βάρδιας, όπως ακριβώς προβλέπονταν στην σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ΚΔΑΠ - ΑμεΑ.
Τέλος, η ελληνική Πολιτεία έχει την ηθική υποχρέωση αυτήν την περίοδο της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα να προστατεύσει τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των ΚΔΑΠ - ΑμεΑ για τα υπόλοιπα χρόνια.
Γνωρίζοντας την κοινωνική ευαισθησία σας, αναμένουμε άμεσα τις δικές σας ενέργειες,

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ (ΑΝΤ' ΑΥΤΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Θ. ΚΛΕΙΣΙΩΤΗΣ)

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Βουλή » ""Αδιανόητος ο αποκλεισμός 450 δυνητικά ωφελούμενων με αναπηρία από τα ΚΔΑΠ-ΑμεΑ της χώρας στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης ‘Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής’ για την περίοδο 2015 - 2016 - Ζητείται λύση εδώ και τώρα!" "
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis