Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα: 14/12/2015

ΠΡΟΣ:
:- Πρόεδρο και μέλη Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων Βουλής
- Πρόεδρο και μέλη Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου Βουλής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
-Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη
-Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά
-Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Π. Κουρουμπλή
-Γραφείο Υπουργού Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτου
-Γραφείο Υπουργού Υγείας, κ. Α. Ξανθού
-Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
κ. Χ. Βερναρδάκη
-Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Χουλιαράκη
-κ. Πουλάκη, Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών
-κα Ε. Παπαδοπούλου, Γενική Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής
-κ. Γιαννουλάτο, Γενικό Γραμματέα Υγείας
-Φορείς Μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ.


Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο σχέδιο νόμου «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών ρυθμίσεων


Κύριοι Πρόεδροι,
Κυρίες Κύριοι Βουλευτές,
Με αφορμή το νομοσχέδιο «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών ρυθμίσεων» που κατατέθηκε στη Βουλή και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται αλλαγές στο μισθολογικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων, η Ε.Σ.Α.μεΑ. θα ήθελε να επισημάνει ότι από την αρχή της κρίσης, τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία, δεν έχουν τύχει καμίας προστασίας. Όλες οι μειώσεις των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων έγιναν χωρίς να ληφθεί απολύτως καμία ευνοϊκή ρύθμιση για τα άτομα με αναπηρία, ούτε να προβλεφθεί το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία και το οποίο επωμίζονται όλο και περισσότερο οι ίδιοι, ειδικά από τη στιγμή που το κράτος μειώνει σταθερά και σταδιακά τις δημόσιες δαπάνες που κατευθύνονται στο Κοινωνικό Κράτος.

Το εν λόγω ζήτημα έθιξε και η Ε.Σ.Α.μεΑ. τόσο στην συνάντηση που είχε στις 3 Δεκεμβρίου με τον Πρωθυπουργό της χώρας, όσο και στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βάση των δηλώσεων που είχε κάνει η κυβέρνηση για την προστασία των ειδικών ομάδων του πληθυσμού, αναμέναμε ότι θα προβλεπόταν ειδική μέριμνα για την αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους στο μισθολόγιο.
Ζητούμε έστω και τώρα, να υπάρξει διάταξη που θα επαναφέρει τους μισθούς των ατόμων αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών που προστατεύουν άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, στο επίπεδο που ήταν το 2009.
Στο παρόν νομοσχέδιο καταθέτουμε τις εξής παρατηρήσεις μας επί των άρθρων:
Άρθρο 15 «Οικογενειακή Παροχή»
Στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου προβλέπεται μηνιαία οικογενειακή παροχή για υπαλλήλους με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον. Στο τελευταίο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου τίθεται ως ηλικιακό όριο της ανωτέρω παροχής το 18ο και 19ο έτος της ηλικίας τους ενώ σε περίπτωση που τα τέκνα σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ της χώρας το ηλικιακό όριο αυξάνεται στο 24ο έτος ηλικίας.
Ο νομοθέτης, δυστυχώς, δεν προβλέπει με σαφή και διακριτό τρόπο τη χορήγηση της εν λόγω παροχής άνευ ηλικιακού ορίου για υπαλλήλους που έχουν τέκνα με αναπηρία.
Θεωρούμε επιβεβλημένο για λόγους προστασίας και ενίσχυσης των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους και υποστηρίζουν τέκνα με αναπηρία και οι οποίες έχουν δοκιμαστεί με τον πιο σκληρό τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια της διαρκούς και εντεινόμενης οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας να προβλεφθεί εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για υπαλλήλους που έχουν τέκνα ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η ανωτέρω μηνιαία οικονομική παροχή χορηγείται άνευ ηλικιακού ορίου».
Άρθρο 34 «Καταργούμενες Διατάξεις»
Με το άρθρο 34 καταργούνται διατάξεις , μεταξύ των οποίων και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011, που έχει ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται, προκειμένου για υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και είναι παραπληγικοί, τετραπληγικοί, τυφλοί ή έχουν βαριά κινητική αναπηρία, εφόσον μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, η καταβολή εξόδων μετακίνησης και διαμονής σε συνοδό της επιλογής του υπαλλήλου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου».
Η ανωτέρω διάταξη κρίθηκε θετικά από την Ε.Σ.Α.μεΑ. και τους φορείς της, δεδομένου ότι για πρώτη φορά ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες ατόμων με βαριές αναπηρίες όπως οι κινητικές αναπηρίες και η τύφλωση και η κάλυψη αυτών των αναγκών για την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων τους . Παρά ταύτα και παρόλο το θετικό περιεχόμενο της ανωτέρω διάταξης, η προβλεπόμενη ΚΥΑ δεν εκδόθηκε ποτέ, ενώ στην παρούσα φάση, εντελώς αβασάνιστα και αδικαιολόγητα η διάταξη καταργείται.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει στο άρθρο 34 να συμπεριληφθεί εδάφιο ως εξής: «Από τις ανωτέρω καταργούμενες διατάξεις εξαιρείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011».
Άρθρο 41
Από τα κάτωθι στοιχεία που παραθέτουμε για την πλήρη ενημέρωσή σας διαπιστώνουμε ότι το άρθρο 41 θα δημιουργήσει δυσεπίλυτα προβλήματα στη χορήγηση των φαρμάκων υψηλού κόστους σε άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, διότι οι δαπάνες που προβλέπονται είναι μειωμένες σε σχέση με τα προηγούμενα νομοθετήματα.

• Τα νοσοκομεία του Υπουργείου Υγείας είχαν συγκεκριμένο κλειστό προϋπολογισμό για τα φάρμακα (περίπου 450 εκ. €) ο οποίος δεν επαρκούσε και για το λόγο αυτό δήλωναν αδυναμία χορήγησης (ΣΤΕΡΟΥΜΕΘΑ) και παρέπεμπαν τους ασθενείς στα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ.

• Παράλληλα τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ εξυπηρετούσαν με την ίδια διαδικασία για φάρμακα νοσοκομειακής χρήσης και:
• Α) τα νοσοκομεία που υπάγονται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας (στρατιωτικά νοσοκομεία), στο υπουργείο Παιδείας (ιδίως Πανεπιστημιακά, Αρεταίειο), στα κοινωφελούς χαρακτήρα νοσοκομεία καθώς και
• Β) στις ιδιωτικές κλινικές σύμφωνα με τη νομοθεσία.

• Στον αρχικό νόμο δόθηκαν συνολικά για τα φάρμακα νοσοκομειακής χρήσης 570 εκ. € χωρίς να προβλεφθεί σχετικό ποσό για τον ΕΟΠΥΥ, που θα πρέπει να συνεχίσει να χορηγεί φάρμακα σε ασθενείς νοσοκομείων πλην του Υπουργείου Υγείας και κλινικών. Για το λόγο αυτό θα σπάσει το ποσό των 570 εκ. € που ήδη έχει ψηφιστεί (4346/2015) σε 510 εκ. € για τα νοσοκομεία του Υπουργείου Υγείας και 60 εκ. € στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να καλυφθούν λοιπές δομές, πλην Υπουργείου Υγείας.

• Με βάση στοιχεία κατανάλωσης οι πραγματικές ανάγκες για τα νοσοκομεία και τα νοσοκομειακής χρήσης φάρμακα αφορούν σε 700 εκ. ανά έτος.

• Ο ΕΟΠΥΥ για τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει θα χρειαστεί 80 - 90 εκ. € άρα το υπερβάλλον από τα 60 εκ. € που λαμβάνει θα ζητηθεί ως clawback από τη φαρμακευτική βιομηχανία.

Ως εκ τούτου ζητούμε τη συνολική επανεξέταση του συγκεκριμένου άρθρου με γνώμονα την απρόσκοπτη πρόσβαση των χρονίως πασχόντων στα φάρμακα υψηλού κόστους.

Επιπρόσθετα ζητάμε οι πιστοποιημένοι φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας να εξαιρούνται του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής clawback για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη.

Κύριοι Πρόεδροι,
Κυρίες Κύριοι Βουλευτές,
Σας καλούμε να υιοθετήσετε τις ανωτέρω προτάσεις προκειμένου να προστατευτούν τα αναφαίρετα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Βουλή » Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο σχέδιο νόμου «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών ρυθμίσεων
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis