Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα: 16/02/2016

ΠΡΟΣ:
• Πρόεδρο και μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
• Πρόεδρο και μέλη Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής
• Πρόεδρο και μέλη Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά
- κ. Π. Κουρουμπλή, Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- κ. Π. Καμμένο, Υπουργό Εθνικής Άμυνας
- κ. Ν. Φίλη, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
- κ. Γ. Κατρούγκαλο, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης
- κ. Α. Ξανθό, Υπουργό Υγείας
- κ. Ε. Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών
- κ. Π. Σκουρλέτη, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- κ. Θ. Δρίτσα, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
- κ. Ν. Κοτζιά, Υπουργό Εξωτερικών
- κ. Χ. Βερναρδάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- κ. Α. Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας
- κ. Θ. Φωτίου, Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- κ. Ουρ. Αντωνοπούλου, Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης
- κ. Π. Πολάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
- κ. Ι. Τσιρώνη, Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Γενικούς Γραμματείς όλων των Υπουργείων
- Φορείς Μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ.


Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις


Κύριοι Πρόεδροι,
Κυρίες Κύριοι Βουλευτές,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. στις 17.12.2015 είχε κληθεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις της επί του νομοσχεδίου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

Στη συνεδρίαση αυτή είχε παραστεί ο Πρόεδρός της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. Βαρδακαστάνης, ο οποίος ανέπτυξε τις προτάσεις της Συνομοσπονδίας επί των άρθρων του σχεδίου νόμου για τη συμπλήρωση και βελτίωσή του.
Στο νομοσχέδιο όμως που θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στις 17.02.2016 από την ολομέλεια της Βουλής, διαπιστώσαμε ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει.
Ως εκ τούτου, η Ε.Σ.Α.μεΑ. με το παρόν έγγραφό της καταθέτει ξανά τις προτάσεις της επί του νομοσχεδίου που συζητείται στις 17.02.2016 από την ολομέλεια της Βουλής και ζητάει τη συμπερίληψή τους κατά την ψήφιση των άρθρων του.

Κεφάλαιο 1ο : Προτάσεις παρατηρήσεις συμπληρώσεις επί των άρθρων του νομοσχεδίου.

Άρθρο 1.

Στο τέλος της παρ. 3 ζητούμε να προστεθεί: «στην εσωτερική υποπερίπτωση γ) προστίθεται το εξής ' καθώς και στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ'», δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρία εγγράφονται και στο εν λόγω μητρώο.
Στο τέλος της παρ. 4 να προστεθεί ακόμη ένα κριτήριο «vii) η ύπαρξη αναπηρίας του ίδιου του ατόμου ή τυχόν μελών της οικογένειάς του», δεδομένου ότι με τη συμπερίληψη σ' αυτό το σημείο του Μητρώου ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ αγνοείται η περίπτωση των ωφελούμενων που έχουν παιδιά ή σύζυγο με αναπηρία και που εξαιτίας αυτού αντιμετωπίζουν αυξημένα εμπόδια κατά την προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Επίσης στην ίδια παράγραφο να προστεθεί το εξής: «Στην εσωτερική υποπερίπτωση δ) της παραγράφου 1 το κριτήριο iv) να συμπληρωθεί ως ακολούθως: «iv) στο οικογενειακό εισόδημα δεν προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.)», δεδομένου ότι τα προαναφερθέντα επιδόματα χορηγούνται για την κάλυψη της έξτρα δαπάνης που προκαλείται από την αναπηρία.

Στην παρ. 9 η υποπερίπτωση 5.3 να συμπληρωθεί ως ακολούθως : «5.3 Κατά τη διάρκεια του προγράμματος...μηνιαίως. Οι ωφελούμενοι με αναπηρία, πέραν του προαναφερθέντος, δικαιούνται και μείωση ωραρίου κατά μία (1) ώρα την ημέρα. Για τους ωφελούμενους με παιδιά ή σύζυγο με αναπηρία εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Αξίζει να επισημανθεί ότι στην υφιστάμενη νομοθεσία δεν υπάρχει πρόβλεψη για μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μια ώρα για υπαλλήλους με αναπηρία ορισμένου χρόνου.

Η παρ. 11 να συμπληρωθεί ως ακολούθως «Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7.1 Για την εφαρμογή και εκτέλεση των Προγραμμάτων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου αυτής οι επιβλέποντες φορείς υποχρεούνται...........γ) να παρέχουν, όπου απαιτείται, εύλογες προσαρμογές στους ωφελούμενους με αναπηρία», δεδομένου ότι η εφαρμογή εύλογων προσαρμογών υπαγορεύεται από το άρθρο 10 του Νόμου 3304/2005 (Αρ. ΦΕΚ 16 Α΄/27.01.2005).

Άρθρο 7.
Στις υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας που αναφέρονται στην παρ. 3 προτείνουμε να προστεθούν και οι ακόλουθες υπηρεσίες:
Στην περ. α να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον επαγγελματικό προσανατολισμό ατόμων με αναπηρία και χρονίως πασχόντων και προώθηση τους στην τοπική αγορά εργασίας μέσω κατάλληλης πληροφόρησης των επαγγελματικών ενώσεων της κοινότητας.»
Στην περ. β. να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο: «Παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης στα μέλη οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση.»
Άρθρο 10. Σύσταση Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Στην παράγραφο 6 προτείνουμε να συμπεριληφθεί η ακόλουθη πρόταση: «Στο πλαίσιο της Επιτροπής και με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτείται Ομάδα Εργασίας για την εξέταση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την αναπηρία και την αναμόρφωση αυτού του θεσμικού πλαισίου. Στην ανωτέρω Ομάδα Εργασίας προσκαλείται υποχρεωτικά εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ και ένας επιστήμονας με εμπειρία στα θέματα σχεδιασμού πολιτικών για την αναπηρία ο οποίος υποδεικνύεται από την Ε.Σ.Α.μεΑ.»
Άρθρο 13. Προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών Ο.Τ.Α.
Στο τέλος της πρώτης παραγράφου της περ. 3α της αντικατασταθείσας διάταξης ζητούμε να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο: «Από τις ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου εξαιρούνται ρητά οι διορισμοί προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών που είναι επιτυχόντες της γενικής και ειδικής προκήρυξης του ν. 2643/1998.»
Άρθρο 16. Προσωπικό ΑμεΑ και ρυθμίσεις προσωπικού ΝΠΙΔ Δήμων
Προτείνουμε να προστεθεί στην παρ. 1α η ακόλουθη ρύθμιση : «Ο χρόνος που διανύθηκε σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου λαμβάνεται υπόψη ως προς όλες τις μισθολογικές βαθμολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για όσα άτομα με αναπηρία έχουν μεταφερθεί από επιχειρήσεις - νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού σύμφωνα με τις εκάστοτε ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας».
Άρθρο 19. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους - Κοινωνικά τιμολόγια ΔΕΥΑ
Η θέσπιση ειδικού τιμολογίου για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες που προστατεύει η κείμενη νομοθεσία με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια αγνοεί ότι τα άτομα με αναπηρία σε ότι αφορά στο κριτήριο του εισοδήματος αντιμετωπίζουν αντικειμενικά ένα πρόσθετο κόστος για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία.
Προτείνουμε στην εν λόγω διάταξη να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο για την ουσιαστική προστασία των ατόμων με αναπηρία : «Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα δεν προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.)

Άρθρο 28. Υλοποίηση Προγράμματος Μετεγκατάστασης Αιτούντων Διεθνή Προστασία
Στο τέλος του άρθρου ζητούμε να προστεθεί εδάφιο με το οποίο θα προβλέπεται Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας του Ασύλου, του ΔΟΜ και της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε ότι αφορά συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν σε μετανάστες και πρόσφυγες με αναπηρία.
Άρθρο 40. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση
Ζητούμε κατά τη συζήτηση του εν λόγω άρθρου στην κοινή συνεδρίαση των αρμοδίων Επιτροπών να διευκρινιστεί από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας ότι στην παρ. 1 υπάγονται και όλες οι σχολικές μονάδες (γυμνάσια λύκεια κ.λπ.) όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 6 του ν. 3699/2008.
Άρθρο 56. Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Στην παρ. 2 περ. β κατηγορία viii) προσδιορίζεται ποσοστό αναπηρίας των δικαιούχων στο 67% και άνω. Το ποσοστό αυτό αποκλείει κατηγορίες αναπηρίες και χρόνιας πάθησης των οποίων το ποσοστό αναπηρίας προσδιορίζεται σε ποσοστό 50% . Ενδεικτικά αναφέρουμε τα άτομα με αιμορροφιλία μέτριας βαρύτητας, άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, αιμολυτικές αναιμίες και λοιπές χρόνιες παθήσεις. Ως εκ τούτου προτείνουμε το ποσοστό αναπηρίας για την κατηγορία viii να τροποποιηθεί και να καθορισθεί στο 50% και άνω.
Στην παρ. 5 προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και λοιπά κριτήρια για τη χορήγηση νοσηλευτικής και ιατροφαρμακετυικής περίθαλψης και γίνεται αναφορά στη λήψη ενδεχόμενης συμμετοχής των δικαιούχων στη βάση οικονομικών κριτηρίων.
Ζητούμε την πλήρη εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από οποιαδήποτε συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη στη βάση οικονομικών κριτηρίων. Τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση λαμβάνουν συνήθως θεραπευτική ή φαρμακευτική αγωγή υψηλού κόστους με αποτέλεσμα να αδυνατούν να συμμετέχουν ακόμη και σε μικρά ποσοστά στην ανωτέρω δαπάνη.
Άρθρο 62. Κινητικότητα κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. εντός φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας των Δ.Υ.Πε.»
Από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου ζητούμε να εξαιρεθούν και οι ιατροί-γονείς/σύζυγοι που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50 % και άνω.
Άρθρο 63. Αποσπάσεις μεταθέσεις μετατάξεις Ιατρών
Στην παράγραφο 5 του άρθρου λαμβάνεται πρόνοια για τη μετάθεση ειδικευμένων ιατρών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω κατόπιν αίτησής τους.
Επισημαίνουμε ότι ο βαθμός αναπηρίας 67% και άνω αποκλείει αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις οι οποίες κρίνονται βάσει του νέου ΕΠΠΠΑ με ποσοστό 50% (π.χ. Ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης , μέτριου βαθμού συγγενής αιμορραγική διάθεση, μορφές αιμολυτικών αναιμιών ακρωτηριασμοί μονοί αναλόγως του ύψους του ακρωτηριασμού κ.λπ. Για αυτό το λόγο κρίνουμε απαραίτητο το ποσοστό αναπηρίας στην παρούσα διάταξη να προσδιορισθεί στο 50% και άνω.
Άρθρο 68. Ιατροί ΑμεΑ
Στη διάταξη της παρ. 1 προτείνουμε να συμπεριληφθούν και ειδικευμένοι οδοντίατροι- ιατροί με ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη και συγγενείς καρδιοπάθειες.
Επίσης στο παρόν άρθρο ζητούμε να συμπεριληφθούν οι ακόλουθες διατάξεις: :
Προτεινόμενη διάταξη: Από την παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει απαλείφεται η φράση «μετά συνοδού διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας»

Η ανωτέρω διάταξη ζητούμε να τροποποιηθεί προκειμένου να δίδεται το δικαίωμα σε ιατρούς με ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη τύπου 1, ανεξαρτήτως εμφάνισης επιπλοκών, να εντάσσονται ως υπεράριθμοι για να ειδικευτούν στην ειδικότητά τους.

Προτεινόμενη διάταξη: «Στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3599/2007 εντάσσονται και οι τυφλοί απόφοιτοι ΙΕΚ ειδικότητας βοηθού φυσικοθεραπευτή.»

Με αυτή τη διάταξη δίνεται η δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης σε μία από τις βαρύτερες κατηγορίες αναπηρίας όπως είναι οι τυφλοί.

Άρθρο 74. Κινητικότητα νοσηλευτικού προσωπικού
Στην παρ. 1 καταργούνται όλες οι διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα αποσπάσεων νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού των Φ.Π.Υ.Υ. με εξαίρεση τις διατάξεις για τις συνυπηρετήσεις με ένστολο σύζυγο και τις συνυπηρετήσεις σε παραμεθόριο περιοχή. Ζητούμε στο τέλος της παραγράφου να προτεθεί: «για λόγους υγείας και λόγους αναπηρίας»
Στην παρ. 5 στο σημείο «Εξαιρούνται οι μετατάξεις για λόγους υγείας ..................οποτεδήποτε» ζητούμε να προστεθεί μετά τη λέξη υγείας η φράση «και για λόγους αναπηρίας»
Επίσης στο τέλος της παρ. 7 ζητούμε να προστεθεί μετά τη φράση «για λόγους υγείας» η φράση «και για λόγους αναπηρίας»
Άρθρο 77. Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Στο άρθρο 77 ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ. Δοθείσης της ευκαιρίας στο παρόν νομοσχέδιο προτείνουμε να ενταχθεί διάταξη για τη σύσταση Διεύθυνσης Χρονίων Παθήσεων προκειμένου να εξετάζονται με οργανωμένο και συντεταγμένο τρόπο τα ιδιαίτερα θέματα που απασχολούν τα άτομα με χρόνιες παθήσεις στον τομέα των παροχών υγείας και εν γένει στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Το αίτημα σύστασης της ανωτέρω Διεύθυνσης στον ΕΟΠΥΥ έχει τεθεί από την πρώτη στιγμή ιδρύσεως του στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Άρθρο 78. Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΚΑΒ
Ζητούμε να προστεθεί παρ. 7 προκειμένου να καταστεί το ΕΚΑΒ φιλικό προς τα άτομα με κώφωση και βαρηκοΐα . Για αυτό το λόγο ζητούμε να συμπεριληφθεί διάταξη ως εξής:
«Το Ε.Κ.Α.Β. υποχρεούται στη σύναψη σύμβαση με την ΟΜΚΕ για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας ελληνικής νοηματικής γλώσσας στα άτομα με κώφωση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης. Για το σκοπό αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας συνεργάζονται με την ΟΜΚΕ»

Άρθρο 84. Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας»
Στην παρ. 1 προβλέπεται η σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου προστασίας των δικαιωμάτων ληπτών ψυχικής υγείας
Θεωρούμε ότι η μη πρόβλεψη εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην ανωτέρω Επιτροπή έγινε εκ παραδρομής, δεδομένου ότι η εκπροσώπηση της Ε.ΣΑ.μεΑ. προβλέπονταν και στο καταργηθέν άρθρο 1 του ν. 2519/1997 σε ανάλογη Επιτροπή. Υπογραμμίζουμε ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ εκπροσωπεί την πλειονότητα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, οι οποίοι αδιαμφισβήτητα είναι οι πιο συχνοί χρήστες των δημοσίων υπηρεσιών υγείας.
Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε να προβλεφθεί και η συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ στην ανωτέρω Επιτροπή με δύο εκπροσώπους της με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι προτείνονται από την ίδια την Ε.Σ.Α.μεΑ.

Κεφάλαιο 2ο: Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ για τη συμπερίληψη των ευεργετικών ρυθμίσεων για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους
1. Αναμόρφωση του νόμου 2643/98.

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το νόμο 2643/98, το Κράτος υποχρεούται να προκηρύσσει σε ετήσια βάση, μέσω του ΟΑΕΔ, τις θέσεις του άρθρου 3 (δημόσιος τομέας) για όλες τις κατηγορίες των προστατευομένων του νόμου στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα άτομα με αναπηρία (πρώτο εδάφιο της περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 1) και οι συγγενείς α΄ βαθμού ατόμων με βαριά αναπηρία (εδάφιο δεύτερο της περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 1).
Ο νόμος αυτός, εκτός του ότι έχει χρονοβόρες διαδικασίες, είναι γνωστό και ότι καταστρατηγείται, αφού οι θέσεις τόσο του άρθρου 3 (δημόσιος τομέας ΝΠΔΔ και ΟΤΑ) όσο και του άρθρου 2 (ιδιωτικός και ευρύτερος δημόσιος τομέας) δεν προκηρύσσονται ετησίως όπως ορίζει ο νόμος, αλλά έχουν προκηρυχθεί μόνο τα έτη 1998, 2002, 2004, 2008 και 2014.

Κρίνουμε απαραίτητη την αναμόρφωση και τροποποίηση του ν.2643/98 ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος νόμος αποκλειστικός για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Ζητάμε να συμπεριληφθούν οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ν.2643/98 στις γενικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ώστε να βγαίνει ενιαία προκήρυξη και να καταργηθεί η κάρτα ανεργίας των ΑμεΑ ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις προκηρύξεις.

Ως εκ τούτου, οι προτάσεις μας αναλυτικά έχουν ως εξής:

1. Η διαδικασία πρόσληψης των προσώπων της παρ. 1β του άρθρου 1 του ν. 2643/98 όπως ισχύει σήμερα για τις θέσεις των υπόχρεων φορέων της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/98 και της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2643/98 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προτείνουμε να γίνεται από το ΑΣΕΠ στον ίδιο χρόνο που διενεργείται κάθε γενική προκήρυξη από την οποία παρακρατούνται οι θέσεις των προαναφερθέντων φορέων.
2. Ο καθορισμός της σειράς τοποθέτησης, πρόσληψης ή διορισμού των προστατευόμενων προσώπων της παρ. 1β (άμεση και έμμεση προστασία ΑμεΑ) του άρθρου 1 του ν. 2643/98, στους υπόχρεους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2643/98 γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων όπως αυτά καθορίζονται και αναφέρονται στο άρθρο 4 και συγκεκριμένα στις παρ. 1, 2 ,3, 4, 5, 9, 10 του ν. 2643/98 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Σε ότι αφορά την παρ. 4 του άρθρου 4 ζητούμε ο συντελεστή 7 να γίνει 10.
Επιπρόσθετα ζητάμε στο 2ο εδάφιο της παρ. 1β να συμπεριληφθούν και τα τέκνα που έχουν γονείς με αναπηρία, με ποσοστό τουλάχιστον 67%.
3. Το ποσοστό που αντιστοιχεί στις προαναφερόμενες θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 8 του άρθρου 2 καθορίζεται σε 3% για τα πρόσωπα της παρ. 1β και σε 1% για τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου (έμμεση προστασία) της προαναφερόμενης παραγράφου.
4. Να καταργηθεί η φράση του πρώτου εδαφίου της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/98 «εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ» και η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2643/98, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διάταξη με την οποία καθορίζεται ως προϋπόθεση η προσκόμιση της κάρτας ανεργίας κατά την υποβολή της αίτησης των προσώπων που ανήκουν στις προστατευόμενες κατηγορίες του ν. 2643/98 για να τοποθετηθούν ή να διατεθούν σε θέσεις εργασίας βάσει των προκηρύξεων του ανωτέρω νόμου. Κατά τη γνώμη μας, η ύπαρξη κάρτας ανεργίας, πρέπει να τύχει πρόσθετης μοριοδότησης, όχι μόνο για τους προστατευόμενους του Ν. 2643/98, αλλά για όλους τους πολίτες. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να είναι αιτία αποκλεισμού, όπως ισχύει σήμερα.

2. Επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης του άρθρου 1 του ν.3454/2006 και στα άτομα με αναπηρία, η οποία ισχύει στον εργασιακό τομέα για την κατηγορία των πολυτέκνων, αλλά δε ισχύει για την κατηγορία των ατόμων με αναπηρία, ώστε να αποκατασταθεί μία αδικία που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία.
Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην παράγραφο 3δ. του άρθρου 1 του ν.3454/2006, σύμφωνα με την οποία: «Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων».
Η διαδικασία επιλογής των ατόμων με αναπηρία θα είναι ίδια με την διαδικασία που ισχύει για τους πολύτεκνους.

3. Ζητάμε τη θέσπιση διατάξεων που θα συμπεριλαμβάνουν κοινωνικά κριτήρια και μοριοδότηση για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και γονέων και κηδεμόνων τους σε εποχικές θέσεις εργασίας και θέσεις κοινωφελούς εργασίας. Επισημαίνουμε ότι η νομοθεσία προβλέπει ανάλογα κοινωνικά κριτήρια για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές και τα άτομα με αναπηρία που βιώνουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Βουλή » Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis