Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα/Athens: 16/04/2010

ΠΡΟΣ:
κ. Κρεμαστινό Δημήτριο, Πρόεδρο Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής & Μέλη αυτής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού Κου Γ. Παπανδρέου
- Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου
- κ. Αν. Λοβέρδο, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
- κ. Γ. Κουτρουμάνη, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
- κ. Ρ. Σπυρόπουλο, Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας
- κ. Α. Δρέττα, Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- Υποεπιτροπή για τα θέματα ατόμων με αναπηρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων
- Φορείς-Μέλη της Ε.Σ.ΑμεΑ.


Προτάσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ για το Σχέδιο Νόμου «Εγγυήσεις κατά της εργασιακής ανασφάλειας και άλλες διατάξεις


Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, 
& Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

Εν’ όψει της συζήτησης στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του Σχεδίου Νόμου «Εγγυήσεις κατά της εργασιακής ανασφάλειας και άλλες διατάξεις» η Ε.Σ.ΑμεΑ. καταθέτει την πρότασή της  για το άρθρο 16 «Διατάξεις ασφαλιστικού περιεχομένου».

Καταρχήν, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι με το άρθρο 16 το Υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να επιλύσει το μείζον θέμα που ταλαιπωρεί επί χρόνια τα άτομα με αναπηρία, και αφορά στο σύστημα διαρκούς επανεξέτασης των ατόμων με μόνιμες και μη αναστρέψιμες αναπηρίες από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας. Όμως, η παρ. 1 αυτού του άρθρου παρουσιάζει σημαντικά κενά, τα οποία δεν θα επιλύσουν ουσιαστικά τα προβλήματα που δημιουργούνται με το υφιστάμενο σύστημα. 

Στην παρ. 1 δεν συμπεριλαμβάνονται κατηγορίες αναπηρίας, οι οποίες σύμφωνα και με τα ιατρικά δεδομένα είναι μόνιμες και μη αναστρέψιμες, όπως: τυφλότητα, κώφωση, παραπληγία – τετραπληγία από οποιαδήποτε αιτία και ασθένεια, θαλασσαιμία (ομόζυγος β΄ μεσογειακή αναιμία, δρεπανο, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία), συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).

Δεύτερον, ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας στο 80% και άνω αποκλείει από την ισχύ αυτής της θετικής ρύθμισης ακόμα και τις αναπηρίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την παράγραφο, δεδομένου ότι οι Υγειονομικές Επιτροπές των ασφαλιστικών ταμείων αποδίδουν, κατά κανόνα, σε αυτές ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 
 
Σε ότι αφορά τη μονιμότητα και τη βαρύτητα των κατηγοριών αναπηρίας που ζητούμε να συμπεριληφθούν, επισημαίνουμε ότι ο νομοθέτης την έχει αναγνωρίσει μέσω μιας σειράς ειδικών συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων (ν. 612/1977 και συμπληρώσεις του) . Με τις ρυθμίσεις αυτές χορηγείται σύνταξη πλήρους γήρατος στα 15 χρόνια ασφάλισης, στα άτομα με: τύφλωση, παραπληγία-τετραπληγία (άρθρο 40 παρ. 8 Ν. 1902/90), β΄ομόζυγο μεσογειακή αναιμία ή δρεπανο/μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αιμορροφιλία τύπου Α΄ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ,  ακρωτηριασμένους κατά τα δύο άνω ή κάτω άκρα, ένα κάτω ή ένα άνω άκρο με ποσοστό αναπηρίας 67%. Ακολούθως, το Ι.Κ.Α. με πρόσφατη εγκύκλιό του (αρ. Π51/3/568) συνιστά στις Α/Βάθμιες και Β/Βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές να καθορίζουν τη διάρκεια της αναπηρίας των ανωτέρω κατηγοριών επ’ αόριστον κατά την εξέταση τους για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 612/77, προς αποφυγή ταλαιπωρίας τους.

Σε ότι αφορά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 θεωρούμε ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση. Βασική όμως προϋπόθεση για να καταστεί ουσιαστικό το έργο της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία θα εξετάσει τον καθορισμό και λοιπών κατηγοριών που επιφέρουν αναπηρία αόριστης διάρκειας, είναι η θεσμική συμμετοχή σε αυτήν εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα ορίζεται από την Εθνική Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία. 

Σχετικά με τις κατηγορίες που ήδη έχουν συμπεριληφθεί στο άρθρο 16 του υπό κατάθεση νομοσχεδίου ζητούμε τις εξής αλλαγές:

• η νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, παρ’ όλο που αναφέρεται στο εν’ λόγω άρθρο θα πρέπει να αναγραφεί με το δόκιμο όρο: νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκές πλύσεις, μεταμόσχευση νεφρού),
• η νοητική υστέρηση ζητούμε να αναγραφεί με το δόκιμο όρο νοητική αναπηρία  

Σύμφωνα, με τις ανωτέρω αιτιολογημένες παρατηρήσεις μας ζητούμε η παρ. 1 του άρθρου 16 να συμπληρωθεί και να τροποποιηθεί ως εξής:

[ παρ.1. Η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που κρίνονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ως πάσχοντες από α) Σύνδρομο Down,-αυτισμό-νοητική αναπηρία-εγκεφαλική παράλυση, β) παραπληγία-τετραπληγία προερχόμενη από οποιαδήποτε αιτία και ασθένεια, γ) ακρωτηριαστικές βλάβες άνω ή κάτω άκρων δ) φωκομέλειες, ε) νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκές πλύσεις, μεταμόσχευση νεφρού) ή μεταμόσχευση άλλων συμπαγών οργάνων, στ) τύφλωση, η) κώφωση, θ) θαλασσαιμία (ομόζυγος β΄ μεσογειακή αναιμία, δρεπανο, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία), ι) συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία), καθορίζεται επ’ αόριστον. 
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή οποία εκδίδεται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος συγκροτείται επιστημονική επιτροπή που απαρτίζεται από ιατρούς του ειδικού σώματος υγειονομικών επιτροπών του Ι.Κ.Α. στην οποία συμμετέχει εμπειρογνώμονας ο οποίος ορίζεται από την Εθνικής Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ).]

Με την ίδια διαδικασία τροποποιείται ο σχετικό κατάλογος παθήσεων.]

Κύριε Πρόεδρε και Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων,

Προσδοκούμε ότι θα υιοθετήσετε την ανωτέρω πρότασή μας, ώστε το άρθρο αυτό να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την ουσιαστική και εκ’ θεμελίων αναμόρφωση του συστήματος πιστοποίησης της αναπηρίας της χώρας μας. 

Λόγω της κρισιμότητας του συγκεκριμένου θέματος, το οποίο ταλαιπωρεί επί δεκαετίες το χώρο των ατόμων με αναπηρία και θίγει την αξιοπρέπεια τους, ζητούμε να κληθούμε επίσημα από την Επιτροπή σας την ημέρα ακρόασης των εξοκοινοβουλευτικών προσώπων. 

 

Με εκτίμηση 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Βουλή » Προτάσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ για το Σχέδιο Νόμου «Εγγυήσεις κατά της εργασιακής ανασφάλειας και άλλες διατάξεις
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis