Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα: 12/06/2018

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής
Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής
Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Χρ. Βερναρδάκη
- Κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων
- Φορείς Μέλη της ΕΣΑμεΑ


Κατάθεση αιτημάτων και προτάσεων της ΕΣΑμεΑ επί του σ/ν: ¨Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022¨


Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι, αξιότιμα Μέλη της Επιτροπής,
Με δεδομένο τον ελάχιστο χρόνο που η ΕΣΑμεΑ είχε (όπως άλλωστε και το σύνολο των μελών του κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών), να μελετήσει τον τεράστιο όγκο τροποποιούμενων, καταργούμενων, καθώς και νέων διατάξεων του σχεδίου νόμου που αφορούν το σύνολο σχεδόν της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής κάθε πολίτη αυτής της χώρας, μεταξύ αυτών και των ατόμων με αναπηρίες με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και που η ολομέλεια του ελληνικού κοινοβουλίου πρόκειται να ψηφίσει με τον χαρακτηρισμό του επείγοντος, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ο θεσμοθετημένα αντιπροσωπευτικότερος φορέας εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, με χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους στην χώρα, καταθέτει μερικές μόνο, δυστυχώς, παρατηρήσεις και προτάσεις επί του νομοσχεδίου που συζητείται στις επιτροπές της βουλής.

Παρατηρήσεις κατ' άρθρο, λοιπόν:
Άρθρο 18 «Τροποποίηση άρθρου 215 ν.4512/2018»
Η προτεινόμενη προσθήκη εδαφίου 3 στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου 215 του ν.4512/2018 (Α'5) να συμπληρωθεί, ως εξής:
«...και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αφορά στους όρους και στις προϋποθέσεις των όρων χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.».
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω πως για τις προβλέψεις που περιλαμβάνουν τα άρθρα 17 μέχρι και 22 από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και οι οποίες αφορούν στα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειές τους, είναι τα μόνα στοιχεία τα οποία ταυτίζονται με την ενημέρωση που είχαμε προ ημερών από την αρμόδια Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
Άρθρο 20 «Υπολογισμός επικουρικής σύνταξης»
Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη προστασίας των επικουρικών συντάξεων που λαμβάνουν άτομα με αναπηρία, με χρόνια πάθηση, αλλά και των επικουρικών συντάξεων γονέων και νόμιμων κηδεμόνων ατόμων με βαριές αναπηρίες.
Άρθρο 21 «Αποζημίωση συμβεβλημένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα»
Θα πρέπει να διευκρινισθεί επακριβώς ο σκοπός του παρόντος άρθρου.
Δηλαδή, σκοπός του είναι μέσω της μεταβίβασης πόρων από το Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον ΟΠΕΚΑ κι αυτός με τη σειρά του στον ΕΟΠΥΥ σκοπός είναι η κάλυψη των ανασφαλίστων, με την οποία και συμφωνούμε ή μήπως με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργείται η κρατική επιχορήγηση μέρους των δαπανών και των εξόδων των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, οι οποίοι αποτελούν τον κορμό του προνοιακού χάρτη της χώρας και ήδη βρίσκονται υπό κατάρρευση με δεδομένη την διαρκεί μείωση των επιχορηγήσεων αυτών για την λειτουργία τους, όλη αυτή την μνημονιακή οκταετία. Στην περίπτωση αυτή, βέβαια, διαφωνούμε απόλυτα και ζητούμε την απόσυρση του άρθρου 21 του σ.ν. διότι η ψήφισή του θα σημάνει και τον απόλυτο στραγγαλισμό των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τόσο δημόσιου όσο και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα (Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, ΚΔΗΦ-ΣΥΔ-ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ που λειτουργούν από πιστοποιημένους ιδιωτικού δικαίου φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).
Άρθρο 25 «Ρυθμίσεις για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής» και Άρθρο 27 «Ρυθμίσεις για τα οπτικά-γυαλιά οράσεως και τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής»
Στα δύο αυτά άρθρα, δεν είναι το ότι επεκτείνεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) που ισχύει για όλα τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (και ειδικής αγωγής), μέχρι και το 2022, αλλά υπάρχει και η εξωφρενική, παράλογη κι απόλυτα απαράδεκτη πρόβλεψη εφαρμογής του clawback και στους ίδιους τους ασφαλισμένους που θα καταθέτουν δαπάνες υπηρεσιών και ειδικών θεραπειών που πραγματοποιούν για τα τέκνα τους που εκ της αναπηρίας τους ή της κατάστασης της υγείας τους πραγματοποιούν σε μη συμβεβλημένους παρόχους με τον ΕΟΠΥΥ.
Δηλαδή, διπλή τιμωρία για τους ανθρώπους αυτούς και στην ουσία, καμία προστασία αλλά και ανταποδοτικότητα των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν για δημόσιες και δωρεάν παροχές υγείας.
Άρθρο 46 «Πεδίο Εφαρμογής»
Στο παρόν άρθρο, που αφορά την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του ν.4469/2017 (Α' 62), ζητάμε να προστεθεί παράγραφος, ως εξής:
«Στο άρθρο 2 του ν. 4469/2017 (Α'62), προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
8. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου υπάγονται και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο μητρώο πιστοποιημένων φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του άρθρου 5 του ν.2626/1998, ανεξαρτήτως ποσού οφειλής των.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' {Τροποποιήσεις του ν.3869/2010 (Α' 130)}
Άρθρα 56 – 68
Στα πλαίσια τροποποιήσεων άρθρων του ν.3869/2010, ζητούμε να υπάρξει και πρόβλεψη για την προστασία οφειλετών, συνοφειλετών κι εγγυητών με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Ρυθμίσεις για τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου (ΤΜΗΜΑ Ι', ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α')
Άρθρα 80 – 90
Με τις ρυθμίσεις των άρθρων 80-90 του σχεδίου νόμου, γίνεται υποχρεωτική η τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στον «Ενιαίο Λογαριασμό» που δημιουργείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, περιλαμβανομένων των διαθεσίμων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και των Κέντρων Διημέρευσης, δηλαδή των δομών που φιλοξενούν και φροντίζουν μωρά, παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, άτομα με χρόνιες παθήσεις. Επαναλαμβάνεται δηλαδή μία ενέργεια που έγινε πριν μία τριετία περίπου και είχε εξαιρετικά άσχημες συνέπειες στην καθημερινή λειτουργία όλων των προνοιακών δομών, οι οποίες συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να υποχρηματοδοτούνται, με ότι αυτό συνεπάγεται όχι μόνο για την βιωσιμότητά τους, αλλά με ότι αυτό συνεπάγεται για τις υπηρεσίες και την καθημερινότητα των ιδιαίτερα ευπαθών κοινωνικών ομάδων που αφορούν, κάνοντάς τες να μοιάζουν με ναυαγό που θαλασσοπνίγεται, επι δεκαπέντε ημέρες τα κύματα του έχουν βουτηγμένο το κεφάλι κάτω από το νερό και μία ημέρα μόνο τον αφήνουν να βγάζει το κεφάλι στην επιφάνεια να πάρει μία «μικρή και σύντομη ανάσα», μήπως και καταφέρει να μην πνιγεί.
Άρθρο 91
Θα πρέπει να προβλεφθεί και η δυνατότητα παροχής εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου και για την χορήγηση δανείων και πιστώσεων σε επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο. (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας).
Άρθρο 93
Θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος με την οποία να προβλέπεται ότι για τις επιχειρήσεις Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς και για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, το ποσοστό προμήθειας ασφάλειας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Εν κατακλείδι, με δεδομένα τα χρονικά περιθώρια μελέτης και τοποθέτησης μη κοινοβουλευτικών, αλλά και κοινοβουλευτικών φορέων, με την διαδικασία του επείγοντος ενός τόσο μεγάλου σε όγκο, αλλά και σημαντικότητας στην καθημερινότητα των Ελλήνων κι Ελληνίδων, με ή χωρίς αναπηρία, μέχρι και το 2022 (και βλέπουμε...), θεωρούμε ότι η σημερινή ακρόασή μας είναι μάλλον προσχηματική, για ειλημμένες ήδη αποφάσεις που περιλαμβάνουν τα άρθρα του παρόντος σχεδίου νόμου.
Κύριοι Πρόεδροι,
Κυρίες και Κύριοι βουλευτές,
Σας καλούμε να διαψεύσετε τον προσχηματικό χαρακτήρα που εμείς εκλαμβάνουμε ότι έχει η διαδικασία ψήφισης και να εντάξετε τουλάχιστον τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις, διορθώσεις κι επισημάνσεις μας στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

Ι. Λυμβαίος

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Βουλή » Κατάθεση αιτημάτων και προτάσεων της ΕΣΑμεΑ επί του σ/ν: ¨Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022¨
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis