Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα: 24/02/2020

ΠΡΟΣ:
Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Υπουργό Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη
- Υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια
- Υφυπουργό Υγείας κ. Κοντοζαμάνη
- Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκη Σκέρτσου
- Γεν. Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Υπ. Υγείας κ. Κωτσιόπουλο
- Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Πρόληψης & Εθελοντισμού κ. Πρεζεράκο
- Δ/ντη Γραφείου Πρωθυπουργού κ. Δημητριάδη
- Οργανώσεις Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας- αίτημα της ΕΣΑμεΑ προς τον Πρωθυπουργό της χώρας για άμεση παρέμβαση και αποκατάσταση της αρχής της αναλογικότητας στην εκπροσώπηση των ΑμεΑ και των χρονίων πασχόντων στην ΕΕΔΥ στο νομοσχέδιο του υπ. Υγείας


Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα, είναι επίσημα αναγνωρισμένος Κοινωνικός Εταίρος της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, καθώς επίσης, για την προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4488/2017, ως η τριτοβάθμια οργάνωση των Ατόμων με Αναπηρίες και ανεξάρτητος μηχανισμός της κοινωνίας των πολιτών, τελεί σε συνεργασία με το Συνήγορο του Πολίτη (που αποτελεί το Πλαίσιο για την Προαγωγή της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στη χώρα μας).

Επιπλέον, η ΕΣΑμεΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του ν.4488/2017, συνεργάζεται στενά με το Συντονιστικό Μηχανισμό (τον Υπουργό Επικρατείας) και το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς (Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης.
Επίσης, η ΕΣΑμεΑ, εκπροσωπεί τις Ελληνίδες και τους Έλληνες με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, ως η αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση της χώρας, στα Διοικητικά Συμβούλια εξαιρετικά σημαντικών εθνικών οργανισμών όπως ο ΕΟΠΥΥ, ο ΕΦΚΑ, ο ΟΠΕΚΑ, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, το ΕΚΚΑ κ.ο.κ., αλλά και σε σημαντικές διεθνείς οργανώσεις όπως το European Disability Forum (EDF) και το European Patients' Forum (EPF).
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Όλα τα ανωτέρω, μέχρι σήμερα, έχετε αποδείξει ότι προσωπικά και θεσμικά τα γνωρίζετε και τα αναγνωρίζετε.
Αυτό μάλιστα, το έχετε αποδείξει εμπράκτως τόσο με την παρουσία σας και τις δηλώσεις-τοποθετήσεις σας προεκλογικά κατά την επίσκεψή σας στα γραφεία της ΕΣΑμεΑ, με τις ξεκάθαρες δηλώσεις σας στη ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο, με τις επίσημες συναντήσεις με την ΕΣΑμεΑ και με τις δηλώσεις σας μετά από αυτές και με την μέχρι τώρα εξαιρετική θεσμική συνεργασία με τον Υπουργό Επικρατείας που υπάρχει και με τις κυβερνητικές τοποθετήσεις εντός του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Όμως, το εξοργιστικά οξύμωρο γεγονός της εμφανούς προσβλητικής και απαξιωτικής πρακτικής του Υπουργείου Υγείας, είναι ότι αυτή η πρακτική και συμπεριφορά όχι μόνο δεν συνάδει με τις επιταγές της Σύμβασης, αλλά παραβιάζει και την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας σε θεσμούς που έχουν να κάνουν και αφορούν άμεσα τη ζωή και την υγεία εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα.
Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στο κατατεθέν προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ», όπου στο άρθρο 10 του σ/ν, προβλέπεται η σύσταση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ), για τη σύσταση της οποίας η «αρχή της λοταρίας» της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, αντικαθίσταται με την «αρχή του διορισμού» των εκπροσώπων φορέων, αγνοώντας και παραβιάζοντας την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Δυστυχώς, το Υπουργείο Υγείας εκτίθεται και επαγωγικά εκθέτει την κυβέρνησή σας, διότι ΜΟΝΟ σε ότι αφορά το χώρο των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, ο προβλεπόμενος ορισμός/συμμετοχή/εκπροσώπηση, δεν πληροί την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας, υποδαυλίζει το κύρος της ΕΕΔΥ και θέτει την αξιοπιστία, το κύρος και τα αποτελέσματα του έργου της ΕΕΔΥ υπό αμφισβήτηση, πριν καν αυτή λειτουργήσει.
Δυστυχώς, επίσης, το Υπουργείο Υγείας, εκτίθεται διπλά διότι μόνο η ΕΣΑμεΑ πληροί τους όρους, τις προδιαγραφές, τις προϋποθέσεις και τα εχέγγυα αυτής της θεμελιώδους αρχής της αντιπροσωπευτικότητας των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αυτό δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, ούτε όμως και σύγκρισης με πρωτοβάθμιους ή δευτεροβάθμιους φορείς εκπροσώπησης.
Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη πρακτική του Υπουργείου Υγείας (και) σε αυτό το σ/ν, δεν ικανοποιούνται:
Α) η παράγραφος 3 του άρθρου 4 «Υποχρεώσεις», της Σύμβασης (ν.4074/2012), που ρητά αναφέρει: «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και πολιτικών για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με ΑμεΑ, τα Κράτη Μέρη θα διεξάγουν στενές διαβουλεύσεις, έτσι ώστε να συμβουλεύονται και να εμπλέκουν ενεργά τα ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένων παιδιών με αναπηρία, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων.» και
Β) η παράγραφος 3 του άρθρου 33 «Εθνική Εφαρμογή και Εποπτεία», της Σύμβασης (ν.4074/2012), που ρητά, επίσης, αναφέρει: «3. Η κοινωνία των πολιτών, ιδιαίτερα τα ΑμεΑ και οι οργανώσεις που τα αντιπροσωπεύουν, εμπλέκεται και συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία επίβλεψης.»
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, κι επειδή το Υπουργείο Υγείας αδιαφορεί και κωφεύει επί των αδιαμφισβήτητων αιτιάσεων και αδιάσειστων επιχειρημάτων μας, φθάσαμε και απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε την προσωπική σας παρέμβαση προς επίρρωση όσων επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, προς επίρρωση της αρχής της αντιπροσωπευτικότητας, αλλά και την αποκατάσταση του δικαίου, με τον ορισμό της ΕΣΑμεΑ ως την αντιπροσωπευτικότερη τριτοβάθμια οργάνωση των Ατόμων με Αναπηρίες και ανεξάρτητο μηχανισμό της κοινωνίας των πολιτών, ως το ένα από τα εικοσιένα μέλη της υπό σύσταση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, που προβλέπεται στο άρθρο 10 του κατατεθέντος νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ».

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή