Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 27/02/2008

ΠΡΟΣ:
κ. Ανδρέα Φούρα, Δήμαρχο Πατρέων και Πρόεδρο της Επιτροπής
Εκτελεστών του Κληροδοτήματος Σταθακόπουλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Μέλη της Επιτροπής Εκτελεστών του κληροδοτήματος Σταθακόπουλου


Πρόταση της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την αξιοποίηση του Κληροδοτήματος Σταθακόπουλου για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Το Κληροδότημα Σταθακόπουλου είναι η μεγάλη ευκαιρία, πρέπει να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής


Κύριε Δήμαρχε,

είναι γνωστό ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ. προσέγγισε πάντοτε το ζήτημα της αξιοποίησης του κληροδοτήματος Σταθακόπουλου με σεβασμό στη βούληση του διαθέτη και με απόδοση αναγνώρισης και εμπιστοσύνης σε όσους έχουν προσφέρει για την ανάπτυξη του κληροδοτήματος αυτού. Με το υπόμνημα που καταθέσαμε σε εσάς και στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Εκτελεστών του Κληροδοτήματος τον περασμένο Ιούλιο, επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε μία πρόταση για την αξιοποίηση της περιουσίας του κληροδοτήματος, θεμελιωμένη στην αρχή της ολιστικής προσέγγισης.

Ταυτόχρονα, θεωρούσαμε τότε και θεωρούμε και σήμερα ότι το Κληροδότημα Σταθακόπουλου δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πανάκεια που θα λύσει όλα τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στο Δήμο Πατρέων. Από το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας, προκύπτουν ευθύνες και υποχρεώσεις για την κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία, οι οποίες πρωτίστως αναφέρονται στην ελληνική Πολιτεία, το κεντρικό Κράτος, την Περιφέρεια, τη Νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση κ.τ.λ.

Δυσκολευόμαστε πραγματικά να αντιληφθούμε, γιατί η προσπάθεια της αξιοποίησης του Κληροδοτήματος Σταθακόπουλου δημιουργεί εντάσεις και αθεμελίωτες, αρνητικές αντιδράσεις. Η υπόθεση αξιοποίησης του Κληροδοτήματος Σταθακόπουλου πρέπει να μας ενώνει όλους. Η άποψή μας είναι ότι το Κληροδότημα Σταθακόπουλου μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα ανάπτυξης με συνεισφορά και άλλων φορέων ενός δικτύου υποστηρικτικών υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία και των οικογενειών τους στο Δήμο Πατρέων. Δεν αντιμετωπίζουμε και δεν θα αντιμετωπίσουμε ποτέ, το Κληροδότημα Σταθακόπουλου ως μία δυνατότητα την οποία πρέπει να εξαντλήσουμε και να απομυζήσουμε.

Το Κληροδότημα Σταθακόπουλου είναι μία ευκαιρία, την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να κινητοποιήσουμε την εν’ υπνώσει πολιτεία ή την κωφεύουσα πολιτεία ή ακόμα αν θέλετε την πολιτεία που δεν ανταποκρίνεται στις συνταγματικές της υποχρεώσεις. Επιθυμούμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας σε εσάς και στα άλλα μέλη της Επιτροπής Εκτελεστών του Κληροδοτήματος για την αποδοχή της πρότασης μας να συμμετέχουν δύο (2) εκπρόσωποί μας ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εκτελεστών. Με την απόφαση σας αυτή ανταποκρίνεστε στις ανάγκες των καιρών για διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία.

Στο υπόμνημα του Ιουλίου, καταθέσαμε τις σκέψεις μας τότε για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η περιουσία του Κληροδοτήματος για την ανάπτυξη δομών για τα άτομα με αναπηρία στο Δήμο Πατρέων. Η πρόταση αυτή, η οποία στηριζόταν και στηρίζεται στη συνισταμένη των θέσεων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους του Δήμου Πατρέων, αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει με ολοκληρωμένο τρόπο τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν για υποστηρικτικές υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία στην περιοχή σας.

Με το παρόν υπόμνημα επιθυμούμε να διευκρινίσουμε και να εξειδικεύσουμε ακόμη περισσότερο αυτή την πρόταση:

1. Έχουμε προτείνει την ανεύρεση τεσσάρων (4) οικοπέδων για την ανέγερση σε αυτά δομών που να απευθύνονται και να καλύπτουν ανάγκες των κατηγοριών του αυτισμού, της νοητικής αναπηρίας, των πολλαπλών αναπηριών και της ψυχικής αναπηρίας. Προτείνουμε με απόφαση της Επιτροπής Εκτελεστών να ζητηθεί η παραχώρηση αυτών των οικοπέδων από την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ). Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα που ανήκουν στην ιδιοκτησία της ΚΕΔ στην περιοχή σας. Η γνώση αυτή προκύπτει από σχετική έρευνα που έχουμε διεξαγάγει. Με τη συνδρομή του Δήμου Πατρέων, με την κινητοποίηση των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους αλλά και της Ε.Σ.Α.μεΑ. πιστεύουμε ότι η ΚΕΔ θα παραχωρήσει τα οικόπεδα για την ανέγερση αυτών των δομών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό τότε να εξεταστεί η αγορά αυτών των οικοπέδων από το κληροδότημα. Πιστεύουμε πάντως ότι είναι αδιανόητο να δαπανηθεί έστω και 1 ευρωλεπτό για την αγορά οικοπέδων από την ΚΕΔ ή από άλλο δημόσιο φορέα. Το κράτος οφείλει να υποστηρίξει έμπρακτα τις πρωτοβουλίες του Κληροδοτήματος. Επίσης, προτείνουμε η Επιτροπή Κληροδοτήματος να αναθέσει την εκπόνηση τεσσάρων (4) μελετών, οι οποίες να αναφέρονται στις κτιριολογικές ανάγκες, στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας, στην οικονομική υποστήριξη και γενικότερα σε όλα τα θέματα που αφορούν στις 4 δομές, όπως έχουν αναφερθεί πιο πάνω. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή του Κληροδοτήματος, από κοινού με τον Δήμο Πατρέων και την Ε.Σ.Α.μεΑ., να ζητήσει συνάντηση με το Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας, προκειμένου να εντάξει την ανέγερση των 4 δομών στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2007-2013. Επαναλαμβάνουμε και επισημαίνουμε, ότι στόχος μας πρέπει να είναι να λειτουργήσει το κληροδότημα ως πολλαπλασιαστής, έτσι ώστε ουσιαστικά και αποτελεσματικά να αποδοθούν υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία και τις οικογενειές τους με τη συνδρομή και την αξιοποίηση όλων των πιθανών δυνατοτήτων. Έτσι λοιπόν κινητοποιούμαστε άμεσα. Η Επιτροπή των Εκτελεστών του κληροδοτήματος μετά την απόκτηση των οικοπέδων αναθέτει τάχιστα τις μελέτες, έτσι ώστε τα έργα να είναι ώριμα για ένταξη στο ΠΕΠ. Το κληροδότημα μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως τελικός δικαιούχος. Και ο Δήμος Πατρέων και η ΕΣΑμεΑ διαθέτουν την τεχνογνωσία γι’ αυτό το θέμα. Είναι προφανές, ότι η θέση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους για την πλήρη αξιοποίηση του Κληροδοτήματος Σταθακόπουλου αναδεικνύεται ως μία προσπάθεια κινητοποίησης όλων των πιθανών δυνατοτήτων και αξιοποίησης όλων των δυνατών ευκαιριών.

2. Προτείνουμε, την άμεση εκπόνηση μελέτης για την ανέγερση των κτιριακών υποδομών που θα φιλοξενήσουν το κέντρο ημέρας Δυτικής Πάτρας, το Φιλοξενείο και θα στεγάσουν τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους της Πάτρας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να εξεταστεί σοβαρά και η ένταξη αυτού του έργου επίσης στο ΠΕΠ. Επαναλαμβάνουμε ότι το Κληροδότημα πρέπει να πιστοποιηθεί αν είναι δυνατόν ως τελικός δικαιούχος για το ΠΕΠ. Οι πόροι του κληροδοτήματος είναι συγκεκριμένοι, καθώς και η περιουσία του. Αυτές οι δυνατότητες πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως μαγιά. Επισημαίνουμε και τονίζουμε ότι σε κανένα στάδιο της συμμετοχής μας δεν ιεραρχήσαμε τι είναι πρώτο και τι είναι δεύτερο. Όλα είναι πρώτα και όλα μπορεί να είναι τελευταία, αυτό πάντα εξαρτάται από τον τρόπο που δουλεύουμε, από τον τρόπο που κινητοποιούμε δυνάμεις και από τη διάθεση που έχουμε να αγωνιστούμε για την επίτευξη των στόχων μας.

Κύριε Δήμαρχε,

είναι αυτονόητο και πασιφανές ότι έχουμε διάθεση να αγωνιστούμε, ότι είμαστε αποφασισμένοι να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις του χώρου μας έτσι ώστε το Κληροδότημα Σταθακόπουλου να γίνει η μεγάλη ευκαιρία για την πόλη σας για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, για να δημιουργηθούν σύγχρονες δομές και να προσφερθούν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Το Κληροδότημα Σταθακόπουλου από μόνο του δεν μπορεί να δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στην πόλη. Όμως όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το κληροδότημα Σταθακόπουλου την αιχμή του δόρατος. Σε αυτόν τον αγώνα, μεμψιμοιρίες, γκρίνιες, ανυπόστατες καταγγελίες δεν έχουν θέση. Όλες οι δυνάμεις πρέπει να συμπαραταχτούν και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια Πάνω από όλα όμως μεμψιμοιρίες και γκρίνιες από το χώρο των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους δεν έχουν θέση. Γιατί το αναπηρικό κίνημα δεν μεμψιμοιρεί αλλά διεκδικεί, δεν γκρινιάζει αλλά αγωνίζεται.


Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Γ. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Πρόταση της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την αξιοποίηση του Κληροδοτήματος Σταθακόπουλου για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Το Κληροδότημα Σταθακόπουλου είναι η μεγάλη ευκαιρία, πρέπει να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis