Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 19/07/2007

ΠΡΟΣ:
Δήμαρχο Πατρέων και Πρόεδρο Επιτροπής Διαχείρισης του κληροδοτήματος Σταθακόπουλου, κ. Ανδρέα Φούρα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Μέλη Επιτροπής Διαχείρισης κληροδοτήματος Σταθακόπουλου
- Πρόεδρο ΠΟΣΚΑΜΕΑ, κ. Δημήτριο Στεφανίδη
- Μέλη Γενικού Συμβουλίου ΕΣΑμεΑ, κ. Νικ. Μαρκάτο, κ. Αντ. Χαροκόπο
- Φορείς των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους με έδρα το Δήμο Πατρέων


Προτάσεις της ΕΣΑΜΕΑ για την άμεση αξιοποίηση του κληροδοτήματος Σταθακόπουλου σε συνέργια και συνάφεια με το κληροδότημα Καρανικολού


Κύριε Δήμαρχε,

Με καθυστέρηση ομολογουμένως, ανταποκρινόμαστε στην πρόσκλησή σας για να καταθέσουμε σε εσάς με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του κληροδοτήματος Σταθακόπουλου και στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, τις προτάσεις μας για την άμεση αξιοποίηση του κληροδοτήματος προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, με τελική επιδίωξη την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στα άτομα με αναπηρία, ιδιαίτερα στις πιο βαριές κατηγορίες αναπηρίας, όπως άτομα με πολλαπλή αναπηρία, αυτισμό, νοητική υστέρηση, σύνδρομο down κτλ. Προσεγγίσαμε πάντοτε αυτό το θέμα με ιδιαίτερο σεβασμό στους ιδρυτές του Σταθακοπούλειου κληροδοτήματος, όπως και αυτό του Καρανικολού. Φυσικά το ίδιο ισχύει για κάθε πολίτη που διαθέτει την περιουσία του για ένα κοινωνικό σκοπό. Εκτιμούμε ότι, υποχρέωση αυτών που εντέλλονται να διαχειρίζονται την κινητή και ακίνητη περιουσία αυτών των κληροδοτημάτων είναι να οδηγούν σε άμεση και αποτελεσματική τελεσφόρηση της βούλησης του διαθέτη. Με αυτή τη συλλογιστική προσεγγίσαμε και στο παρελθόν το κληροδότημα Σταθακόπουλου, όταν μας είχε ζητηθεί από τον προκάτοχό σας Δήμαρχο Πατρέων Ανδρέα Καράβολα να συνδράμουμε για την αξιοποίηση του κληροδοτήματος.

Κύριε Δήμαρχε,

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια άμεσης σχέσης με το κληροδότημα Σταθακόπουλου, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας τις προτάσεις – αιτήματα των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους που έχουν έδρα το Δήμο Πατρέων, εκφρασμένα από τη Συνομοσπονδία μας ως κοινή συνισταμένη του αναπηρικού κινήματος:

1. Ζητούμε και διεκδικούμε τη συμμετοχή δυο εκπροσώπων της ΕΣΑμεΑ ως παρατηρητές με δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του κληροδοτήματος, καθώς επίσης και σε όλη τη λειτουργία του. Οι εκπρόσωποί μας θα προέρχονται ο ένας από το χώρο των ατόμων με αναπηρία που μπορούν να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους και ο άλλος από το χώρο των ατόμων με αναπηρία που δεν μπορούν να αυτό-εκπροσωπηθούν και εκπροσωπούνται από τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες τους. Φυσικά, θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο πως πρέπει να γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες προκειμένου οι εκπρόσωποι μας να συμμετέχουν ισότιμα ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης στο μέλλον. Κύριε Δήμαρχε, με αυτήν την πρόταση - αίτημα πιστεύουμε ότι προσδίδεται στη διαχείριση του κληροδοτήματος χαρακτήρας κοινωνικής λογοδοσίας και περισσότερης διαφάνειας. Είναι εκ των ων ουκ άνευ δεδομένη η αναγνώριση και ο σεβασμός που μας διακατέχει απέναντι σε όλους που έχουν υπηρετήσει ως μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του κληροδοτήματος τους οποίους περιβάλουμε με εμπιστοσύνη και τιμή. Από την άλλη μεριά όμως, πρέπει να γίνει σαφές ότι οι εποχές έχουν αλλάξει και οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές. Άλλωστε η αρχή ¨τίποτα για εμάς χωρίς εμάς¨ αναγνωρίζεται και στο Σύνταγμά μας, άρθρο 21 παρ. 6.

2. Κύριε Δήμαρχε, οποιαδήποτε συζήτηση για την αξιοποίηση του κληροδοτήματος χωρίς να είναι σαφής η οικονομική δυνατότητα αυτού, είτε μέσω των διαθέσιμων οικονομικών πόρων που έχει είτε μέσω αξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, δεν είναι δυνατή. Γι’ αυτό ζητούμε να συνταχθεί, αν δεν έχει ήδη συνταχθεί, απολογισμός των προηγούμενων χρήσεων, να καταγραφούν τα περιουσιακά στοιχεία που με βάση τη βούληση του διαθέτη μπορούν να αξιοποιηθούν αλλά δεν επιτρέπεται να εκποιηθούν, καθώς επίσης και τα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω εκποίησης. Επίσης, να εκτιμηθεί η οικονομική απόδοση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία διαθέτει το κληροδότημα και να επιδιωχθεί η αναπροσαρμογή όπου κρίνεται αναγκαία των οικονομικών τιμημάτων. Και τέλος να διαπιστωθεί η καθαρή θέση διαθέσιμων οικονομικών πόρων του κληροδοτήματος.

3. Χωρίς να γνωρίζουμε τα παραπάνω, και με βάση τις ανάγκες όπως τις αντιλαμβάνεται η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους με έδρα το Δήμο Πατρέων, καταθέτουμε πιο κάτω ενδεικτικά τις σκέψεις μας για το πώς θα μπορούσε άμεσα να προχωρήσει το κληροδότημα στην δημιουργία συγκεκριμένων δομών για τα άτομα με αναπηρία στο Δήμο Πατρέων. Καλλιεργήθηκε δυστυχώς τα περασμένα χρόνια η άποψη ότι το κληροδότημα θα λύσει όλα τα προβλήματα και θα καλύψει όλες τις ελλείψεις που υπάρχουν σε δομές και υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία στο Δήμο Πατρέων, ιδιαίτερα για τις πιο βαριές αναπηρίες. Θεωρούμε ότι κάποιοι, άθελά τους ίσως, έπαιξαν με τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη κυρίως των οικογενειών των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Όπως αναφέρουμε πιο πάνω, οι προτάσεις μας είναι ενδεικτικές, στηρίζονται στην ελλιπή γνώση που έχουμε μέχρι σήμερα για το κληροδότημα, αλλά οφείλουν να εξεταστούν και να αξιολογηθούν με βάση τις πραγματικές και όχι τις ιδεατές δυνατότητες του κληροδοτήματος.

4. Με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του κληροδοτήματος του Σταθακόπουλου προτείνουμε την αξιοποίηση του ενός (1) οικοπέδου για:

Την ανέγερση ενός Κέντρου Ημερήσιας Υποστήριξης για τη Δυτική Πάτρα, το οποίο θα περιλαμβάνει και ξενώνες βραχείας φιλοξενίας και την ευθύνη λειτουργίας του θα έχει ο Δήμος Πατρέων. Το Κέντρο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες κλπ.

Την ανέγερση γραφείων για τη στέγαση των φορέων των ατόμων με αναπηρία
και των οικογενειών τους που έχουν έδρα το Δήμο Πατρέων. Την ευθύνη λειτουργίας θα έχουν οι αντίστοιχες οργανώσεις.

Την αξιοποίηση των πόρων του κληροδοτήματος του Σταθακόπουλου για: Την ανεύρεση και αγορά τεσσάρων (4) οικοπέδων για την ανέγερση στο μέλλον Κέντρων για τις κατηγορίες αναπηρίας του αυτισμού, της νοητικής υστέρησης, των πολλαπλών αναπηριών και της ψυχικής αναπηρίας.

Επίσης, θα μπορούσε να εξεταστεί εάν οι δυνατότητες του κληροδοτήματος το επιτρέπουν να συνταχθούν μελέτες για την ανέγερση 4 αντίστοιχων κέντρων στα ως άνω οικόπεδα, τα οποία θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν είτε από το ΠΕΠ της 4ης προγραμματικής περιόδου, είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είτε από άλλες πηγές. Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά. Μπορούμε να διατυπώσουμε την οριστική μας θέση μόνο όταν γνωρίσουμε τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του κληροδοτήματος.

5. Ζητούμε η Επιτροπή του κληροδοτήματος να αναλάβει δράση και να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας αποζημίωση για την παράνομη δήμευση περιουσιακών στοιχείων του κληροδοτήματος Σταθακόπουλου από τη δικτατορία για την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος. Έστω και με καθυστέρηση, η παραβίαση της βούλησης του διαθέτη πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους που έχουν έδρα την Πάτρα, αλλά και σύσσωμο το αναπηρικό κίνημα της χώρας θα στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις μία τέτοια πρωτοβουλία δράσης, της Επιτροπής διαχείρισης του κληροδοτήματος.

Κύριε Δήμαρχε, αυτά που αναφέρουμε σε αυτή την επιστολή ισχύουν εις το ακέραιο και για το κληροδότημα Καρανικολού και για αυτό και αναφέρουμε στο θέμα της επιστολής, ότι το κληροδότημα Σταθακόπουλου θα μπορούσε να ειδωθεί σε συνέργια και συνάφεια με το κληροδότημα Καρανικολού σε ότι αφορά στην αξιοποίηση τους.

Κύριε Δήμαρχε, προσδοκούμε ότι στο πλαίσιο της θητείας σας, όχι απλά θα δημοπρατηθεί έργο του κληροδοτήματος Σταθακόπουλου, αλλά και θα εγκαινιαστεί η λειτουργία του. Σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό τον αγώνα, θα έχετε συμπαραστάτη το αναπηρικό κίνημα, τους χιλιάδες πολίτες με αναπηρία της πόλης σας και τα μέλη των οικογενειών τους. Κάτω από προϋποθέσεις, το κληροδότημα Σταθακόπουλου μπορεί να γίνει μοντέλο διαχείρισης κοινωνικής λογοδοσίας, συμμετοχής, διαφάνειας οικονομικής και κοινωνικής αποτελεσματικότητας.

Κύριε Δήμαρχε τέλος, επιθυμούμε να υποβάλουμε το αίτημά μας για να παρουσιάσουμε τις θέσεις και προφορικά στην Επιτροπή Διαχείρισης του κληροδοτήματος. Προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι όλες οι ενέργειες από εδώ και πέρα θα οδηγούν στο μέλλον με τόλμη, με παρρησία και με πολιτική βούληση. Ιδιότητες τις οποίες εσείς διαθέτετε όπως γνωρίζουμε καλώς και από άλλες συνεργασίες που είχαμε στο παρελθόν. Όμως κύριε Δήμαρχε, από εδώ και πέρα κρινόμαστε όλοι, και εμείς και εσείς και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του κληροδοτήματος

Περιμένοντας για τις δικές σας ενέργειες


Με Εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Προτάσεις της ΕΣΑΜΕΑ για την άμεση αξιοποίηση του κληροδοτήματος Σταθακόπουλου σε συνέργια και συνάφεια με το κληροδότημα Καρανικολού
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis