Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 01/04/2015

ΠΡΟΣ:
καθ. Γιάννη Πανούση, Αναπληρωτή Υπουργό Δημόσιας Τάξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
-Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη
-Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά
-Γραφείο Γεν. Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης, κ. Χρ. Βερναδάκη
-Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Ν. Βούτση
-Γραφείο Γ. Γ. Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Ν. Πουλάκη
-Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


""Αστυνομικοί της γειτονιάς και άτομα με αναπηρία" "


Κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) - που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum), του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαθέτουσα σήμερα διαχειριστική επάρκεια Β΄ και Γ΄ Τύπου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και διαπίστευση ως φορέα παροχής προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης» - θέλει με την παρούσα επιστολή της να σας συγχαρεί για την ανάληψη των καθηκόντων σας και παράλληλα με αφορμή την πιλοτική εφαρμογή του θεσμού του «αστυνομικού της γειτονιάς» να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για την αξιοποίησή του στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρία, στο πλαίσιο των επιταγών της νέας Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α΄).

Όπως γνωρίζετε, ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι πολίτες με αναπηρία και γενικότερα οι πολίτες με μειωμένη κινητικότητα, αφορά στην κίνηση στον αστικό ιστό. Αν και η εθνική νομοθεσία περιλαμβάνει πλήθος προβλέψεων για τη διευκόλυνσή τους, στοχεύοντας - παρά τα όποια προβλήματα εφαρμογής- στην αυτόνομη κίνησή τους, εν τούτοις η άγνοια, η αναλγησία, η επικράτηση της λογικής του κέρδους, η ελλιπής αστυνόμευση κ.λπ. καθημερινά συντελούν στον πολλαπλασιασμό των εμποδίων και ουσιαστικά τον αποκλεισμό των πολιτών αυτών από βασικές δραστηριότητες με παράλληλη «ακύρωση» των νομοθετικών προβλέψεων περί δικαιωμάτων και μη διάκρισης.
Η ΕΣΑμεΑ λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω προβλέψεις σχετικά με την αυτονομία αλλά και την πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης των ατόμων με αναπηρία, και ειδικότερα τις προβλέψεις:
• του συντάγματος της χώρας, που στο άρθρο 21 παράγραφος 6 αναφέρει ότι: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
• της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία - την οποία αφού επικύρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνέχεια επικύρωσε και η χώρα μας μέσω του Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α, αναλαμβάνοντας τις σχετικές υποχρεώσεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας στους οποίους αναφέρεται η Σύμβαση,
• του ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»
• του ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57 Α «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα
• της απόφασης ΥΠΕΚΑ αριθμ. 52907/2009 ΦΕΚ 2621 Β' «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»
• της απόφασης ΥΠΕΚΑ αριθμ. 6952/2011 ΦΕΚ 420 Β' «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»
προτείνει
την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του «αστυνομικού της γειτονιάς» έτσι ώστε να περιληφθεί σε αυτές και ο έλεγχος τήρησης των παραπάνω προβλέψεων και η απονομή των προβλεπόμενων προστίμων σε περιπτώσεις π.χ. καταλήψεων ελεύθερου πλάτους όδευσης πεζοδρομίων, οδηγών τυφλών και ραμπών σε διαβάσεις, θέσεων οχημάτων ατόμων με αναπηρία κ.λπ., με στόχο τη διασφάλιση της δυνατότητας ισότιμης συμμετοχής των πολιτών με αναπηρία στη ζωή της γειτονιάς.
Κύριε Υπουργέ,
H Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, στόχος είναι ο «αστυνομικός της γειτονιάς» να καταστεί αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής κοινωνίας και να συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων και στην ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητάς τους, μέσα από διαδικασίες κοινωνικής διαμεσολάβησης . Η ΕΣΑμεΑ χαιρετίζει την πρωτοβουλία αυτή, η οποία θεωρεί ότι –με την υιοθέτηση της παραπάνω πρότασής μας- μπορεί και πρέπει να αναβαθμίσει ποιοτικά και την καθημερινότητα των κατοίκων και επισκεπτών με αναπηρία των πόλεων.
Η ΕΣΑμεΑ παραμένει στη διάθεσή σας για ευρύτερη συνεργασία με στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρία.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » ""Αστυνομικοί της γειτονιάς και άτομα με αναπηρία" "
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis