Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 20/05/2015

ΠΡΟΣ:
κ. Ευγένιο Γιαννακόπουλο, Πρόεδρο Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) και μέλη Επιτροπής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


Προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στο προτεινόμενο σχέδιο κανονισμού πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.


Κύριε Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαθέτουσα σήμερα διαχειριστική επάρκεια Β΄ και Γ΄ Τύπου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και διαπίστευση ως φορέας παροχής προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης» - με την παρούσα επιστολή της επιθυμεί να σας γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να παρέμβει για ζητήματα προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στο προτεινόμενο σχέδιο κανονισμού. Εκτός της παρούσας επιστολής, οι επισημάνσεις μας βρίσκονται και στον ιστότοπο της διαβούλευσης.

Η προσβασιμότητα των υποδομών, υπηρεσιών και αγαθών έχει πλέον αναδειχθεί διεθνώς σε θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία. Οι ανάγκες όλων των πολιτών είναι της αυτής σπουδαιότητας και πρέπει να αποτελούν τη βάση οποιουδήποτε σχεδιασμού. Οι πολιτικές προσβασιμότητας μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν μόνο με τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των Οργανώσεων που τα εκπροσωπούν και για αυτό η ΕΣΑμεΑ, επίσημος Κοινωνικός Εταίρος σε ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρία, παρεμβαίνει στην παρούσα διαβούλευση.
Προτάσεις - επισημάνσεις κατ' άρθρο:
Άρθρο 4
Ζητούμε η παράγραφος 4.5.4. να καταργηθεί και αντ΄ αυτής να προστεθεί παράγραφος 4.8 ως εξής (βλ. προσθήκη με έντονους χαρακτήρες):
4.8 Σε όλους τους τύπους πρακτορείων θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση και η εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του ΥΠΕΚΑ και το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – Απαιτήσεις και συστάσεις».
Επίσης, η παράγραφος 4.5.5. να διαμορφωθεί ως εξής (βλ. προσθήκη με έντονους χαρακτήρες):
4.5.5 Θα πρέπει να πληρούνται οι όροι του άρθρου 10 του πδ 71/1988 (Α. 32) όπως ισχύει (Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων) περί χώρων συνάθροισης κοινού, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή διαφυγή ατόμων με αναπηρία σε έκτακτες περιπτώσεις.
Άρθρο 5
Ζητούμε η παράγραφος 5.3. να διαμορφωθεί ως εξής (βλ. προσθήκη με έντονους χαρακτήρες):
5.3 Ειδικότερες προδιαγραφές για τη μορφή, το περιεχόμενο και την τοποθέτηση των σημάνσεων του παρόντος άρθρου εκδίδονται από την Ε.Ε.Ε.Π. με τη μορφή Οδηγιών. Η σήμανση θα πρέπει να λαμβάνει υπ' όψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.
Κύριε Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής,
Ελπίζοντας ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στις προτάσεις μας και θα υποστηρίξετε προσωπικά την προσπάθειά μας στον αγώνα για την προσβασιμότητα όλων των χώρων και του δομημένου περιβάλλοντος, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.


Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στο προτεινόμενο σχέδιο κανονισμού πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis