Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 04/06/2015

ΠΡΟΣ:
- κ. Πελετίδη Κων/νο, Δήμαρχο Πατρέων
- κ. Στάμο Παύλο, Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Έργων Υποδομής Δήμου Πατρέων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Ν. Βούτση
- Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας, κ. Κατσιφάρα
- Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων
- Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών
- Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών Παράρτημα Αχαΐας


Εφαρμογή προβλεπόμενων προδιαγραφών για την προσβασιμότητα των πεζόδρομων της Πάτρας


Κύριε Δήμαρχε,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) - που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum), μέλος με δικαίωμα ψήφου στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και διαπίστευση ως φορέας παροχής προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης» - με το παρόν έγγραφό της επιθυμεί να σας μεταφέρει τη διαμαρτυρία του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών Παράρτημα Αχαΐας, σχετικά με την ανυπαρξία προσβασιμότητας στους πεζόδρομους της Πάτρας για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες και χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου.

Όπως γνωρίζετε, τόσο το εθνικό όσο και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αναπηρία διαμορφώνονται πλέον στη βάση:
Α) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία - την οποία επικύρωσε η χώρα μας μέσω του Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88Α/11.04.2012), αναλαμβάνοντας τις σχετικές υποχρεώσεις. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι το άρθρο 9 - «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης αναφέρει ως εξής:
«1. Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές.[...]»
Β) του Συντάγματος της χώρας, όπου στο άρθρο 21, παρ.6 αναφέρει ότι «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία [...]»
Παράλληλα επισημαίνουμε ότι στην Απόφαση με αριθ.52907/ 2009 ΦΕΚ 2621 Β' «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», άρθρο 1 «Προσβασιμότητα Κοινόχρηστων Χώρων», αναφέρονται ρητά τα παρακάτω:
• «Οι κοινόχρηστοι χώροι εντός των πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών όπως πλατείες, άλση, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, εν γένει στάσεις, Μ.Μ.Μ. διαμορφώνονται ή ανακατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε αυτούς η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με αναπηρία. Η πλήρης προσβασιμότητα εξασφαλίζεται με τη δημιουργία επιπέδων κίνησης οριζοντίων ή χαμηλής κλίσης και επαρκούς πλάτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα. [...]»
Οι παραπάνω προβλέψεις στοχεύουν στην αυτόνομη εξυπηρέτηση πολιτών με μειωμένη κινητικότητα, η δε μη εφαρμογή τους καθιστά την πολιτεία υπεύθυνη για τον αποκλεισμό αυτών των ατόμων από τους πεζόδρομους της πόλης και επικίνδυνη τη διακίνησή τους στους εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους.
Σε συνέχεια λοιπόν των παραπάνω, η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαμαρτύρεται έντονα για τη μη εφαρμογή των από το θεσμικό πλαίσιο της χώρας προβλεπόμενων προδιαγραφών προσβασιμότητας στους πεζόδρομους της Πάτρας και αναμένει την άμεση συμμόρφωση των Υπηρεσιών σας σε αυτές.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε την υπ' αριθ. πρωτ. 37/25.05.2015 επιστολή του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών Παράρτημα Αχαΐας που αναφέρεται στο εν΄ λόγω ζήτημα.

Με εκτίμηση,


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Εφαρμογή προβλεπόμενων προδιαγραφών για την προσβασιμότητα των πεζόδρομων της Πάτρας
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis