Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 11/11/2015

ΠΡΟΣ:
κ. Αλ. Φλαμπουράρη, Υπουργό Επικρατείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


Πλαίσιο μέτρων που η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί αναγκαία και κρίνει απαραίτητο να υπάρξουν σαφείς δεσμεύσεις και απαντήσεις από την κυβέρνηση κατά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κ. Αλ. Τσίπρα στις 3 Δεκεμβρίου 2015


Κύριε Υπουργέ,
Μετά τη συνάντηση που είχαμε μαζί σας και προκειμένου να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η προγραμματισμένη συνάντηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των εκπροσώπων της με τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Αλ. Τσίπρα στις 3 Δεκεμβρίου 2015, καταθέτουμε το παρόν, στο οποίο περιγράφουμε τα μέτρα και τις πολιτικές που είναι απαραίτητα να εφαρμοστούν, προκειμένου να προστατευτούν τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους. Ο σχεδιασμός μέτρων στήριξης των εισοδημάτων και πολιτικών για την αντιμετώπιση θεμάτων σε τομείς όπως η υγεία, η πρόνοια, η εργασία, η εκπαίδευση κ.α. δύναται να αποτελέσει εκείνο το ισχυρό δίχτυ προστασίας για τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, το οποίο η Ε.Σ.Α.μεΑ. αιτείται εναγωνίως και με επιμονή από την έναρξη της οικονομικής κρίσης έως και σήμερα.

Το πλαίσιο των μέτρων που η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί αναγκαία και κρίνει απαραίτητο να υπάρξουν σαφείς δεσμεύσεις και απαντήσεις από την κυβέρνηση κατά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κ. Τσίπρα στις 3/12 έχει ως εξής:
1. ΠΡΟΝΟΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΆΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ.
Αρμόδιος Υπουργός: Θεανώ Φωτίου, Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1.1. Αύξηση των δαπανών που κατευθύνονται στο τομέα της Πρόνοιας.
1.2. Άμεσος διορισμός προσωπικού επιστημονικού-ιατρικού-νοσηλευτικού- παραϊατρικού-διοικητικού για την κάλυψη των κενών θέσεων σε όλες τις μονάδες του συστήματος κοινωνικής φροντίδας.
1.3. Μεταφορά των ΚΕΚΥΚΑμεΑ στην Πρόνοια.
1.4. Σχεδιασμός και εφαρμογή Προγράμματος Αποϊδρυματοποίησης.
1.5. Θέσπιση Ανεξάρτητης Διαβίωσης
1.6. Αύξηση προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας και Διημέρευσης ΑμεΑ και υπογραφή Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τα πιστοποιημένα κέντρα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για τα άτομα με αναπηρία.
1.7. Προκήρυξη ΕΣΠΑ του 3ου Κύκλου για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας και Διημέρευσης Α.μεΑ.
1.8. Ενίσχυση του θεσμού των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) ΑμεΑ, ίδρυση νέων Σ.Υ.Δ. ΑμεΑ. καθώς και διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησής τους.
1.9. Επαρκής και σταθερή χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών που λειτουργούν οι Δήμοι της χώρας, όπως: Βοήθεια στο Σπίτι , Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Α.μεΑ (Κ.Δ.ΑΠ.Α.μεΑ.), Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) κ.λπ.
1.10. Ενίσχυση της χρηματοδότησης του Προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα που υλοποιεί η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος για τις επικοινωνιακές ανάγκες των Κωφών-Βαρήκοων.
2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
Αρμόδιος Υπουργός: Νικόλαος Φίλης, Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
2.1. Άμεση προκήρυξη διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στις Σ.Μ.Ε.Ε. και στα Τμήματα Ένταξης των Γενικών Σχολείων.
2.2. Επαναφορά του Πίνακα Α΄ για το διορισμό αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΑμεΑ και εκπαιδευτικών γονέων ατόμων με αναπηρία.
2.3. Ενίσχυση του θεσμού της παράλληλης στήριξης βάσει των πραγματικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
2.4. Θέσπιση του διορισμού εκπαιδευτικών με αναπηρία στη Γενική Εκπαίδευση κατά προτεραιότητα χωρίς αποκλεισμούς με βελτίωση της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 4283/2014 και ανανέωση ισχύος αυτής.
2.5. Επανασχεδιασμός του συστήματος μεταθέσεων εκπαιδευτικών ατόμων με αναπηρία και γονέων ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τις ανάγκες της αναπηρίας ή χρόνιας πάθησής τους.
2.6. Καθολική πρόσβαση των φοιτητών με αναπηρία σε κάθε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας (σχεδιασμός υποστηρικτικών υπηρεσιών και λοιπές παροχές)
2.7. Σχεδιασμός συστήματος μετεγγραφών φοιτητών με αναπηρία και χρόνια πάθηση.
3. ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.
Αρμόδιοι Υπουργοί:
Παναγιώτης Κουρουμπλής, Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γεώργιος Κατρούγκαλος, Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Χριστόφορος Βερναδάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Ουρανία Αντωνοπούλου, Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας
3.1. Θέσπιση ενιαίου ξεχωριστού νόμου για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία (άμεση και έμμεση) με το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων - κινήτρων για την πρόσληψή τους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
3.2. Προκήρυξη των θέσεων του ν. 2643/98 για το δημόσιο τομέα απευθείας από το ΑΣΕΠ και για τον ιδιωτικό τομέα από τον ΟΑΕΔ. Καμία χαμένη θέση εργασίας για τα άτομα με αναπηρία.
3.3. Άμεση διεκπεραίωση των διαδικασιών επεξεργασίας και μοριοδότησης των αιτήσεων της τελευταίας προκήρυξης του ν.2643/98 ώστε να μην καθυστερήσουν περισσότερο οι τοποθετήσεις των επιτυχόντων.
3.4. Πρόβλεψη κριτηρίων για την πρόσληψη των ατόμων με αναπηρία και μελών οικογενειών τους σε εποχικές θέσεις εργασίας από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
3.5. Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης.
4. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ.
Αρμόδιος Υπουργός: Ανδρέας Ξανθός, Υπουργός Υγείας
4.1. Άμεσος διορισμός ιατρικού - νοσηλευτικού προσωπικού στα οργανωμένα Κέντρα και Μονάδες παρακολούθησης χρονίως πασχόντων.
4.2. Άμεσος σχεδιασμός για την παρακολούθηση χρονίως πασχόντων στις νησιωτικές και απομακρυσμένες ηπειρωτικές περιοχές της χώρας.
4.3. Προστασία του συστήματος χορήγησης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε κάθε άτομο με αναπηρία και χρόνια πάθηση ανεξαρτήτως εάν είναι ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος. Να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στα υψηλού κόστους φάρμακα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
4.4. Ίδρυση Διεύθυνσης για την παρακολούθηση θεμάτων χρονίως πασχόντων στο Υπουργείο Υγείας.
4.5. Άμεση ολοκλήρωση και δημοσίευση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
4.6. Ενίσχυση της χρηματοδότησης του τομέα της ψυχικής υγείας και του Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» και διασφάλιση της λειτουργίας των Κέντρων Ψυχικής Υγείας.
5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
Αρμόδιος Υπουργός: Ανδρέας Ξανθός, Υπουργός Υγείας
Ενίσχυση της χρηματοδότησης του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.) αναμόρφωση της λειτουργίας του και δημιουργία Δικτύου Αποκατάστασης με την ίδρυση νέων μονάδων αποκατάστασης με κέντρο αναφοράς το αναμορφωμένο Ε.Κ.Α.
6. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
Αρμόδιος Υπουργός: Γεώργιος Κατρούγκαλος, Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
6.1. Άρση των μνημονιακών διατάξεων που έχουν επιφέρει μειώσεις στις συντάξεις αναπηρίας-γήρατος-θανάτου που λαμβάνουν άτομα με αναπηρία και γονείς/κηδεμόνες/σύζυγοι ατόμων με αναπηρία.
6.2. Προστασία από επερχόμενες μειώσεις στις συντάξεις που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι αναπηρίας/γήρατος/θανάτου και τα μέλη οικογενειών τους.
6.3. Χορήγηση του ΕΚΑΣ σε όλους τους συνταξιούχους με αναπηρία , ανεξαρτήτου ηλικίας, βάσει του άρθρου 34 του ν. 3996/2011 οι οποίοι πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
6.4. Επαναφορά των ευνοϊκών ρυθμίσεων που καθορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 και άρθρου 37 του ν. 3996/2011 για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης γονέων/κηδεμόνων/συζύγων ατόμων με αναπηρία. Με τη ψήφιση των διατάξεων του ν. 4334/2015 και του ν. 4336/2015, εξαιρέθηκαν από το ηλικιακό κριτήριο των 55 ετών για τη χορήγηση πρόωρης συνταξιοδότησης, μόνο οι μητέρες ατόμων με αναπηρία. Ζητάμε την επέκταση του ευνοϊκού μέτρου και στους πατέρες.
6.5. Την άμεση κατάργηση της παρ. 27 του νόμου 4334/2015 και επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος με το οποίο υπολογίζονταν τα ποσά των συντάξεων αναπηρίας.
6.6. Άμεση χορήγηση του εφάπαξ σε συνταξιούχους άτομα με αναπηρία και μέλη οικογενειών τους που βρίσκονται επί χρόνια σε λίστες αναμονής.
7. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Αρμόδια Υπουργός: Θεανώ Φωτίου, Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προστασία των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης και πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) Ενδεικτικά μέτρα προστασίας των ανωτέρων επιδομάτων τα οποία έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την κάθε αναπηρία είναι τα κάτωθι: α) καμία μείωση στα ισχύοντα ποσά, β) καμία σύνδεση με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο αφορά στην κάλυψη των βιοτικών αναγκών πολιτών που ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας, γ) κανένας συνυπολογισμός των πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας με εισοδηματικά κριτήρια για την λήψη ή χρήση οποιασδήποτε οικονομικής και κοινωνικής παροχής ή διευκόλυνσης.
8. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.)
Αρμόδιοι Υπουργοί:
Γεώργιος Κατρούγκαλος, Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αναστάσιος Πετρόπουλος, Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης
8.1. Συνολική αξιολόγηση της λειτουργίας του Κ.Ε.Π.Α. και λήψη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του θεσμού.
8.2. Παράταση της χορήγησης της αναπηρικής σύνταξης, των επιδομάτων και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε δικαιούχους που εκκρεμεί η ιατρική τους κρίση από τα ΚΕΠΑ, χωρίς περιορισμό.
8.3. Άμεση λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 4 του ν.4331/2015
9. MΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
Αρμόδιοι Υπουργοί:
Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονομικών
Γεώργιος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Χριστόφορος Βερναδάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Επαναφορά του ύψους των μισθών εργαζομένων με αναπηρία και γονέων/κηδεμόνων/συζύγων ΑμεΑ (εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με τον ισχύον Κ.Φ.Ε.) πριν τις μειώσεις που επιβληθήκαν με τους εφαρμοστικούς νόμους του πρώτου και δεύτερου μνημονίου.
10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Αρμόδιοι Υπουργοί:
Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονομικών
Τρύφων Αλεξιάδης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
10.1. Φορολογικά μέτρα. Διατήρηση ευνοϊκών φορολογικών μέτρων όπως:
α) Διατήρηση της πλήρους απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος σε μισθούς, συντάξεις, πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όπως αναφέρεται στην περίπτ. θ της 5ης παραγρ. του άρθρου 6 του ν.2238/94 και γενικά σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% και άνω (άρθρο 14 του ν. 4172/2013) και επέκταση του ανωτέρω μέτρου σε γονείς/συζύγους/κηδεμόνες που έχουν άτομα με αναπηρία ως εξαρτώμενα μέλη βάσει του ισχύοντος ΚΦΕ, β) διατήρηση της μείωσης του ποσού του φόρου σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, (άρθρο 17 του ν. 4172/13) γ) διατήρηση της απαλλαγής από τέλη ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων ατόμων με αναπηρία, δ) διατήρηση και ενίσχυση των ευνοϊκών ρυθμίσεων που ισχύουν για φόρους κληρονομιάς, γονικής παροχής κ.λπ.
10.2. Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
10.3. Εξαίρεση όλων των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριά αναπηρία, από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
10.4. Επανακαθορισμός ευνοϊκών προϋποθέσεων και κριτηρίων για την απαλλαγή και μείωση του ΕΝΦΙΑ η οιοδήποτε νέου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, βάσει της κάτωθι πρότασης: Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ή οποιοδήποτε ΦΑΠ που αφορά στην Α΄ Κατοικία σε α) άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες ή ολικώς τυφλοί με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όπως αναφέρεται στην περίπτ. θ της 5ης παραγρ. του άρθρου 6 του ν.2238/94 και γενικά σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% και άνω που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, β) γονείς που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, γ) άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον το φορολογητέο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει τις 25.000 ατομικό ή τις 35.000 οικογενειακό. Τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου, να δικαιούνται 50% έκπτωση στο ποσό του ΕΝΦΙΑ Α΄ κατοικίας ή οποιουδήποτε νέου ΦΑΠ. Επίσης, απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των κτιρίων που ανήκουν σε Α/βάθμια και Β/βάθμια Σωματεία Α.μεΑ. που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Σ.Α.μεΑ. όπως και της Ε.Σ.Α.μεΑ.
Επίσης ζητούμε, στον υπολογισμό του ΦΑΠ όπως και στον υπολογισμό κάθε φόρου, να λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών της κάθε αναπηρίας και χρόνιας πάθησης και επιπρόσθετα στον υπολογισμό εισοδηματικών κριτηρίων να αναγράφεται με διακριτό τρόπο ότι δεν συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως αναπηρικά επιδόματα (εξωιδρυματικό επίδομα, επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από τις πρόνοιες των Δήμων, διατροφικό επίδομα και κάθε επίδομα χορηγείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας) έτσι ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια αυθαίρετων ερμηνειών από υπηρεσιακούς παράγοντες και διοικητικούς υπαλλήλους.
10.5. Μείωση του φορολογικού συντελεστή για το εισόδημα από ενοίκιο υπό προϋποθέσεις.
10.6. Απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων που ανήκουν σε Α/βάθμια και Β/βάθμια Σωματεία Α.μεΑ. που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Σ.Α.μεΑ. όπως και της Ε.Σ.Α.μεΑ. και μετακινούν βαριά κινητικά ανάπηρους και εν γένει μεταφέρουν άτομα με αναπηρία επιτελώντας κοινωνικούς σκοπούς.
11. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
Αρμόδιος Υπουργός:
Γεώργιος Σταθάκης, Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Λήψη μέτρων για την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς των δανειοληπτών με αναπηρία και χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες. Εν' όψει των ρυθμίσεων για τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας ζητάμε να προβλεφθεί: α) η λήψη μέτρων για την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που έχουν ποσοστό αναπηρίας 50%, καθώς και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες και β) η λήψη ειδικών προστατευτικών ρυθμίσεων για τα καταναλωτικά και άλλα δάνεια των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.
Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Πλαίσιο μέτρων που η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί αναγκαία και κρίνει απαραίτητο να υπάρξουν σαφείς δεσμεύσεις και απαντήσεις από την κυβέρνηση κατά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κ. Αλ. Τσίπρα στις 3 Δεκεμβρίου 2015
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis