Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 14/06/2016

ΠΡΟΣ:
Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


Ενημέρωση για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων µε Αναπηρία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτοκόλλου 576/ 06.04.2016 επιστολής μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. Θεσσαλίας με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Η πρόσκληση με αρ. πρωτοκόλλου: 2279/ 10.06.2016, αφορά στη λειτουργία για τρία (3) έτη των Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και λοιπών Κέντρων που παρέχουν υπηρεσίες συναφείς προς τα ΚΔΗΦ, για άτομα με αναπηρίες.
Δικαίωμα υποβολής προτάσεων τα παρακάτω Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
• Κοινωνική Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ) του Δήμου Βόλου, και
• Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (ΠΟΦΕΚΟ),

που λειτουργούν Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες (ΚΔΗΦ) που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί και πληρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές, που ορίζονται στο Π.Δ. 395/1993 καθώς και στο κεφάλαιο Γ της υπ' αριθμ. Π4α/οικ.4633/29.9.1993 απόφασης της Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και που συγχρηματοδοτήθηκαν στην περίοδο 2007 – 2013 για λειτουργία ΚΔΗΦ σε Βόλο και Τρίκαλα, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Η περίοδος υποβολής των προτάσεων έχει διάρκεια από 15/6/2016 έως 30/8/2016.
Για περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση, τη διαδικασία και τα προτυποποιημένα έντυπα υποβολής πρότασης, μπορείτε να ενημερωθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.thessalia-espa.gr
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή