Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 11/04/2018

ΠΡΟΣ:
κ. Αλεξάντερ Τσινέλ, Διευθύνοντα Σύμβουλο Fraport Greece

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υπόψη κας Λ. Δελούκα, Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης)
2. Παγκρήτιο Αθλητικό Σύλλογο Κινητικά Αναπήρων και Παραπληγικών «Αετοί Κρήτης»
3. Φορείς μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Διαμαρτυρία της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την απαράδεκτη συμπεριφορά του αεροδρομίου των Χανίων σε βάρος ομάδας αθλητών του Παγκρήτιου Αθλητικού Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων και Παραπληγικών ‘Αετοί Κρήτης’


Αξιότιμε κύριε Τσινέλ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο κοινωνικό εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum)- του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο- με το παρόν έγγραφό της σας διαβιβάζει, συνηγορώντας, τη διαμαρτυρία του Παγκρήτιου Αθλητικού Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων και Παραπληγικών «Αετοί Κρήτης», η οποία αφορά στην απαράδεκτη συμπεριφορά του αεροδρομίου των Χανίων, του οποίου την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης έχει αναλάβει η εταιρία σας, σε βάρος ομάδας αθλητών του, στις 31.03.2018. Το περιστατικό περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμένη διαμαρτυρία του Συλλόγου.

Δεδομένου ότι:
-σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.4488/2017, «1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.
Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους,
β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει,
γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους,
δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ»,
- σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1107/2006, «(4) Για να έχουν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα δυνατότητες αεροπορικής μετακίνησης συγκρίσιμες με τις δυνατότητες των άλλων πολιτών, θα πρέπει να τους παρέχεται η αναγκαία συνδρομή τόσο στους αερολιμένες όσο και μέσα στο αεροσκάφος, με τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού και τη χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Για λόγους κοινωνικής ένταξης, η συνδρομή αυτή θα πρέπει να παρέχεται χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση.[...] (6) Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η ευθύνη για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας συνδρομής στους αερολιμένες θα πρέπει να ανατεθεί σε κεντρικό φορέα. Δεδομένου ότι οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών, η συνολική αυτή ευθύνη θα πρέπει να τους ανατεθεί.»,

• σύμφωνα με την ECAC POLICY STATEMENT IN THE FIELD OF CIVIL AVIATION FACILITATION- ECAC.CEAC Doc No. 30 (PART I)- 11th edition/December 2009, «5.9.7 Assistance and arrangements necessary to enable persons with disabilities and PRMs to use the airport should include means to: [...] Proceed from the aircraft to the baggage hall and retrieve baggage, with completion of immigration and customs procedures,[...]».,

η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά να λάβετε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου αφενός να βελτιωθεί η παρεχόμενη εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου αεροδρομίου στους επιβάτες με αναπηρία και αφετέρου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά σε όλα τα αεροδρόμια της ευθύνης σας στο μέλλον, τα οποία εναντιώνονται στους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και πλήττουν το κύρος της εταιρείας σας.
Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας
Ι. Λυμβαίος

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Διαμαρτυρία της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την απαράδεκτη συμπεριφορά του αεροδρομίου των Χανίων σε βάρος ομάδας αθλητών του Παγκρήτιου Αθλητικού Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων και Παραπληγικών ‘Αετοί Κρήτης’
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis