Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 22/10/2019

ΠΡΟΣ:
κ. Κ. Πιερρακάκη, Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Κ. Μητσοτάκη
-κ. Γ. Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας
-κ. Χρήστο - Γεώργιο Σκέρτσο, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου
-κ. Γ. Γεωργαντά, Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης
-κ. Γ. Ζαριφόπουλο, Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης
-κ. Λ. Χριστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
-κ. Δ. Αναγνωστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
-κ. Α. Τζωρτζακάκη, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
-Οργανώσεις- Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Κατάθεση θεμάτων που αφορούν στα άτομα με αναπηρία και σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης


Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) -που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum)– με το παρόν σας υποβάλλει τα βασικά θέματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου σας, τα οποία θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συνάντησής μας στις 22.10.2019.

Όπως γνωρίζετε, οι δημόσιοι δικτυακοί τόποι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν είναι προσβάσιμοι στους πολίτες με αναπηρία παρόλο που πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συνεχώς αυξάνεται. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δειγματοληπτικής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης που διεξάγει σε ετήσια βάση η Ελληνική Στατιστική Αρχή σε συνεργασία με τη Eurostat, τα οποία επεξεργάστηκε το «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας»[1] της Ε.Σ.Α.μεΑ., ο πληθυσμός των ατόμων με αναπηρία (δηλαδή με μακροπρόθεσμο περιορισμό της συνήθους δραστηριότητας λόγω προβλημάτων υγείας) στην Ελλάδα το έτος 2015 ανήλθε στο 24,7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας ηλικίας 16 ετών και άνω[2]. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητήριου για την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων του Δημοσίου (μέσω του εργαλείου eisIE του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που έχει δημιουργήσει), προέκυψε ότιμόνο τo 12% των ιστοτόπων της δημόσιας διοίκησης πληρούν τις προδιαγραφές προσβάσιμότητας WCAG 2.0 (βαθμ. 90-100, Lighthouse v5.1.0 σε δείγμα 296 websites). Στην πραγματικότητα το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι ακόμη μικρότερο δεδομένου ότι ο έλεγχος έγινε με αυτοματοποιημένο εργαλείο. Τα δεδομένα αυτά σκιαγραφούν έναν νέου τύπου αποκλεισμό, τον ψηφιακό, ο οποίος έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή των ατόμων με αναπηρία, ιδίως δε των νέων με αναπηρία.

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες ανησυχώντας για:

α) «Την απουσία εθνικής στρατηγικής για την εφαρμογή των προτύπων προσβασιμότητας που διέπουν το δομημένο περιβάλλον, τα αγαθά και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, των μέσων ενημέρωσης και των υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα» (παρ. 13.β),

β) «Την ανεπαρκή πληροφόρηση για εθνικά σχέδια δράσης ή μακροπρόθεσμες στρατηγικές για τη βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και του διαδικτύου […]» (παρ. 32.β),

γ) το γεγονός ότι «Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια δεν διαθέτουν προσβάσιμα και συμπεριληπτικά περιβάλλοντα, […] υπηρεσίες, εξοπλισμό, τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, καθώς και εξατομικευμένη στήριξη για εκπαιδευόμενους με αναπηρία» (παρ. 34.β),

στις Τελικές Παρατηρήσεις και Συστάσεις της (ConcludingObservations)[3] για τα άρθρα 9 «Προσβασιμότητα» και 24 «Εκπαίδευση» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, οι οποίες  δημοσιοποιήθηκαν στις 24.09.2019,  προτείνει στη χώρα τα εξής:

α) «Να λάβει τα απαραίτητα ώστε να εγγυηθεί την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος, των αγαθών και υπηρεσιών, και ιδίως του συστήματος μεταφορών στις αστικές και αγροτικές περιοχές, στα δημόσια μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και να παρέχει κατάρτιση σε παρόχους υπηρεσιών […] για τα προβλήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία» (παρ. 14.β).    

β) «Να διασφαλίσει την προσβασιμότητα των σχολικών και πανεπιστημιακών περιβαλλόντων, σύμφωνα με τη Σύμβαση, προωθώντας τον Καθολικό Σχεδιασμό, τη λήψη ειδικών μέτρων και την εξατομικευμένη στήριξη, όπως [….] συμπεριληπτικές τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας για μαθητές και φοιτητές με αναπηρία, καθώς και την ψηφιακή εκπαίδευση» (παρ. 35.β).  

Όπως γνωρίζετε, τόσο το εθνικό όσο και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους ιστότοπους και ηλεκτρονικές εφαρμογές/υπηρεσίες των  δημόσιων και ιδιωτικών φορέων διαμορφώνονται πλέον στη βάση: 

-Των συνταγματικών επιταγών της παρ. 6 του άρθρου 21 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5Α, στις οποίες αναφέρονται τα εξής: «6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας» (άρθρο 21),  «1.Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει…..» και «5. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους….» (άρθρο 5Α).

-Της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκε από τη χώρα με τον ν. 4074/2012, ιδιαιτέρως δε των άρθρων 9 «Προσβασιμότητα» και 21 «Ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης και πρόσβαση στην πληροφορία».

-Των άρθρων 61-64 του ν.4488/2017, ο οποίος περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες και οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης  των ΗΕ[4].

-Των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του ν.3979/2011, σύμφωνα με τις οποίες «7. Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαμορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία». « 8. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά».

-Της Οδηγίας (EE) 2019/882 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία στοχεύει σε αυξημένη διαθεσιμότητα προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και στη βελτίωση της προσβασιμότητας των σχετικών πληροφοριών, εκτιμώντας ότι ένα περιβάλλον όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι περισσότερο προσβάσιμα καθιστά δυνατή μια κοινωνία με λιγότερους αποκλεισμούς και διευκολύνει την αυτόνομη διαβίωση των ατόμων με αναπηρίες, τονίζοντας επίσης ότι η ζήτηση για προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες είναι μεγάλη και ο αριθμός των ατόμων με αναπηρίες προβλέπεται ότι θα αυξηθεί σημαντικά.

-Του ν.4591/2019 (Μέρος Πρώτο) που αφορά στην ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα.

-Της Υπ. Απόφασης με αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» που στο Παράρτημα Ι: «Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης», κεφ. 7- «Προσβασιμότητα» αναφέρεται ότι «οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το πρότυπο των οδηγιών για την προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού WebContentAccessibilityGuidelines (WCAG), έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον ΑΑ».

-Της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν.4623/2019, σύμφωνα με την οποία στις αρμοδιότητες του Τμήματος Προσβασιμότητας/Διεύθυνση Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών/Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου σας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: «(α) η παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την προώθηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, τόσο της υλικοτεχνικής υποδομής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όσο και του περιεχομένου, καθώς και τη συμβατότητα των Τ.Π.Ε. με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία, καθώς και άλλες ομάδες πληθυσμού, (β) η παρακολούθηση της εφαρμογής του άρθρου 9 του ν. 4074/2012 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ (Α΄ 88) ως προς τις Τ.Π.Ε. και η ενημέρωση του σημείου αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και του συντονιστικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτήν δράσεων, (γ) η ανάπτυξη μεθοδολογίας πιστοποίησης και μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής του τηρουμένου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η πραγματοποίηση ελέγχων ως προς την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στα ψηφιακά έργα του Δημοσίου και η πιστοποίηση του τηρούμενου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Παράρτημα Ι Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της υπουργικής απόφασης Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β΄ 1301), (δ) η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού ως προς την εφαρμογή της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και καταναλωτών με αναπηρία ή άλλες ομάδες πληθυσμού και η εισήγηση της λήψης των απαραίτητων μέτρων τα οποία προτείνει προς ένταξη στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα των ελέγχων, (ε) η συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.) και άλλους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ενημερώνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και καταναλωτές με αναπηρία ή άλλες ομάδες πληθυσμού από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου και τα προϊόντα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του», καθώς και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου που σχετίζονται με την αξιολόγηση της εξυπηρέτησης των πολιτών με αναπηρία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μιας στάσης.

-Του άρθρου 5 του ν. 4443/2016, σύμφωνα με το οποίο «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτή και να εξελίσσονται, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη».

-Του Γενικού Κανονισμού και των επιμέρους Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 επιβάλλουν την προσβασιμότητα ως υποχρεωτική σε όλα τα στάδια προετοιμασίας και εφαρμογής των προγραμμάτων, και από ό,τι μέχρι στιγμής διαφαίνεται το ίδιο θα ισχύσει και στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027.  

Στη βάση λοιπόν των προαναφερθεισών επιταγών και απαιτήσεων, καθώς και των θέσεων/προτάσεων που είχαν περιληφθεί στην πρόταση «Εθνικού Προγράμματος για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες με στόχο την ένταξη και την κοινωνική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και την άρση όλων των μορφών διάκρισης σε βάρος τους» που εκπονήσαμε και υποβάλαμε στον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο στις 16.07.2019[5],  και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο σας με τις διευρυμένες αρμοδιότητές του μπορεί να συμβάλλει στην άρση των εμποδίων που οι πολίτες με αναπηρία αντιμετωπίζουν κατά τις συναλλαγές τους με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές/υπηρεσίες, η Συνομοσπονδία αιτείται τα εξής:

  1. 1. Τη στενή συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου σας με την Ε.Σ.Α.μεΑ. και το Παρατηρητήριό της με στόχο αφενός την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στη «Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την ψηφιακή πολιτική και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση» και στη στρατηγική για την απλούστευση των διαδικασιών, αφετέρου την καθιέρωση μετρήσιμων στόχων και ποσοτικών/ποιοτικών δεικτών σχετικών με την εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία από τις Υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως άλλωστε η παρ. 5 του άρθρου 25 του ν.4623/2019, οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου, η παρ. 1 του άρθρου 62 του ν.4488/2017 και η παρ. 3 το άρθρου 68 του ίδιου νόμου υπαγορεύουν. Αξίζει να επισημανθεί ότι σε συνάντηση εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ. με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γ. Γεωργαντά και τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών κ. Λ. Χριστόπουλο στις 03.10.2019 αποφασίστηκε η συμμετοχή μας αφενός σε ομάδα εργασίας που θα επεξεργαστεί ζητήματα απλούστευσης διαδικασιών με στόχο την άρση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με αναπηρία και οι γονείς/κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία κατά τις συναλλαγές τους με το δημόσιο, αφετέρου στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα επεξεργαστεί την επικαιροποίηση του κώδικα διοικητικών διαδικασιών. Αναμένουμε την αποστολή των σχετικών επιστολών για τον ορισμό των εκπροσώπων μας.

2. Τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ιστότοπων και ηλεκτρονικών εφαρμογών/υπηρεσιών του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Για την επίτευξη αυτού απαιτείται:  

α) Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 2 του ν.4591/2019 προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό το σύνολο των ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές τόσο του ιδιωτικού τομέα (π.χ. υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) όσο και των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη ενημέρωσή τους που έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου. Μάλιστα το συγκεκριμένο ζήτημα είχε τεθεί από την Ε.Σ.Α.μεΑ. και στην προηγούμενη Κυβέρνηση στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που είχε λάβει χώρα για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 στην εθνική μας νομοθεσία, δυστυχώς όμως δίχως αποτέλεσμα. Οφείλουμε ωστόσο να επισημάνουμε ότι στο σημείο 34 του προοιμίου της Οδηγίας αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας σε ιδιωτικές οντότητες που προσφέρουν εγκαταστάσεις και υπηρεσίες ανοικτές ή παρεχόμενες στο κοινό, μεταξύ άλλων στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της παιδικής μέριμνας, της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και στον τομέα των μεταφορών και αναφορικά με υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, θέρμανσης, ύδρευσης, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων (Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής προβλέπεται επίσης και στο άρθρο 2 της Οδηγίας).

β) Η άμεση εφαρμογή των διατάξεων του ν.4591/2019 (Μέρος Πρώτο) για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα  καθώς και της απόφασης με αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Δεδομένων όμως των νέων αρμοδιοτήτων και της νέας δομής του Υπουργείου σας για να μπορέσει να εφαρμοστεί ο ν.4591/2019 απαραίτητη είναι η προσαρμογή του στα νέα δεδομένα.

γ) Η παροχή της απαιτούμενης προς την Ε.Σ.Α.μεΑ. υποστήριξης προκειμένου να παρέχει τη γνωμοδότηση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.4591/2019 μέσω του καθορισμού αυτής στην προβλεπόμενη  στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου Κοινή Υπουργική Απόφαση -πλέον ΥΑ λόγων των νέων διευρυμένων αρμοδιοτήτων του Υπουργείου σας. Αξίζει να επισημανθεί ότι μόνο με τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε αυτή τη διαδικασία πιστοποίησης δύναται να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα  με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04) «Απαιτήσεις προσβασιμότητας κατάλληλες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ στην Ευρώπη». Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προηγούμενη (2007 – 2013) και τρέχουσα προγραμματική περίοδος (2014 – 2020) των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στις οποίες το κριτήριο της προσβασιμότητας αποτελούσε και αποτελεί αντίστοιχα κριτήριο επιλεξιμότητας και παρόλα αυτά οι ιστοσελίδες και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που δημιουργήθηκαν με πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014 – 2020 δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές που θέτει η υπ. αριθ, ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

3. Τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης των πολιτών και εργαζόμενων με αναπηρία στις κτιριακές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικές εφαρμογές/υπηρεσίες του Υπουργείου σας και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων του,  όπως άλλωστε επιβάλλουν το άρθρο 26 του Ν.4067/2012 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, ο ν.4488/2018 (Μέρος Δ’), ο ν.4591/2019 (Μέρος Πρώτο) καθώς και η αιτιολογική έκθεση[6] που τον συνοδεύει (βλ. σελίδα 7).

4. Την άμεση εφαρμογή της Οδηγίας 2019/882 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών, με επέκταση του πεδίου εφαρμογής της προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις απαιτήσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012 και ν.4488/2017 – Μέρος Δ’). Παρόλο που γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι αρμόδιο για την ενσωμάτωση της εν λόγω Οδηγίας στην εθνική μας νομοθεσία, ωστόσο η εφαρμογή και επέκταση του πεδίου εφαρμογής της απαιτεί τη στενή συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης με το δικό σας Υπουργείο.

5. Την ένταξη της διάστασης της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε όλους τους διαγωνισμούς έργων και προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο σας φορέων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η Οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 42, παράρτημα VII).

 6. Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού του Υπουργείου σας και των εποπτευόμενων φορέων του σε θέματα φυσικής προσβασιμότητας και προσβασιμότητας δικτυακών τόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ. και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), όπως η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4591/2019 επιβάλλει. 

Κύριε Υπουργέ,

Τα παραπάνω αποτελούν μια συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας και αφορούν στα άτομα με αναπηρία, τα οποία θα συζητήσουμε αναλυτικά μαζί σας κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης  συνάντησής μας. Η πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία που η Συνομοσπονδία διαθέτει είμαστε βέβαιοι ότι θα διευκολύνει το έργο των Υπηρεσιών σας στην κατεύθυνση της άρσης των εμποδίων που αντιμετωπίζουν επί σειρά ετών οι πολίτες με αναπηρία ως προς την πρόσβασή τους στις ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές εφαρμογές/υπηρεσίες τόσο του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, κερδοσκοπικού ή μη.

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.[1] Το Έργο «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στους Άξονες Προτεραιότητας: 1 «Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας», 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020

[2]βλ. https://www.paratiritirioanapirias.gr/el/results/publications/2/1o-deltio-parathrhthrioy-8ematwn-anaphrias-ths-esmea-ftwxeia-kai-koinwnikos-apokleismos-sta-atoma-me-anaphria

[3]https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fGRC%2fCO%2f1&Lang=en

[4] Στην παρ. 2 του άρθρου 64 αναφέρεται το εξής: «Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, ιδίως στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, πληροφορίες και υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και των υπηρεσιών διαδικτύου».

[5]https://www.esamea.gr/our-actions/rest-actions/4258-ethniko-programma-gia-tin-efarmogi-tis-symbasis-gia-ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiria-me-stoxo-tin-entaxi-kai-tin-koinoniki-prostasia-ton-dikaiomaton-ton-atomon-me-anapiria-me-xronies-pathiseis-kai-ton-oikogeneion-toys-kai-tin-arsi-olon-ton-morfon-dia

[6] https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10933526.pdf

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή