Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 14/10/2020

ΠΡΟΣ:
κ. Γ. Στασινό, Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
κ. Ν. Μήλη, Πρόεδρο Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ


Συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)- Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας


Κύριε Πρόεδρε,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας. 
 

Η Συνομοσπονδία, ως η πλέον αντιπροσωπευτική αναπηρική οργάνωση, συμμετέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων και εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις στο διάλογο με την ελληνική Πολιτεία. Καταρτίζει σχέδιο δράσης, ασκεί συστηματικό έλεγχο των νομοθετικών ρυθμίσεων και διατάξεων και καταθέτει τις προτάσεις της στην ελληνική Πολιτεία για θέματα όπως: η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση, η κοινωνία της πληροφορίας, η προσβασιμότητα.
Η Συνομοσπονδία αποτελεί, παράλληλα, ιδρυτικό μέλος του European Disability Forum (EDF), της αντιπροσωπευτικής οργάνωσης του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος, της οποίας Πρόεδρος είναι ο Ι. Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. και πρώην Πρόεδρος της International Disability Alliance (παγκόσμιος φορέας εκπροσώπησης του αναπηρικού κινήματος). Τόσο η Ε.Σ.Α.μεΑ. όσο και το EDF αποτελούν τους επίσημους συνομιλητές των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών αντίστοιχα σε θέματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία.
Σε εθνικό επίπεδο η Ε.Σ.Α.μεΑ., βάσει του άρθρου 72 του ν.4488/2017, αποτελεί μαζί με τον Συνήγορο του Πολίτη το Πλαίσιο για την Προαγωγή εφαρμογής της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ν.4074/2012) που έχει ως αποστολή την παρακολούθηση, προαγωγή και προστασία της εφαρμογής της Σύμβασης και των δημόσιων πολιτικών, για την προώθηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στη χώρα.
Συμμετέχει -μεταξύ άλλων- ως βασικός εταίρος στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), στο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, του ΟΠΕΚΑ, του ΕΟΠΥΥ, στο Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, στην Επιτροπή Προσβασιμότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από της ιδρύσεως του Γραφείου Μελετών για άτομα με αναπηρία), σε όλες τις Επιτροπές Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ κ.λπ. Υποστηρίζει την Πολιτεία σε θέματα εξειδίκευσης της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας σε όλους τους τομείς (υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά) έχοντας αναπτύξει αξιοσημείωτη εμπειρία και τεχνογνωσία. Έχει συμμετάσχει καθοριστικά στην μέχρι σήμερα προώθηση της προσβασιμότητας σε κρίσιμους τομείς όπως η χωροταξία/πολεοδομία, οι μεταφορές κ.λπ. τόσο κατά τη σύνταξη σχετικής νομοθεσίας όσο και κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και έργων. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει αναπτύξει πολυσχιδή δράση σε τομείς όπως η εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία αλλά και στελεχών της δημόσιας διοίκησης, ο σχεδιασμός και ανάπτυξη στατιστικών σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, η ανάπτυξη προτύπων, η υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ κ.λπ.
Σε διεθνές επίπεδο, πέραν της δράσης της στο πλαίσιο του European Disability Forum και της International Disability Alliance, η Ε.Σ.Α.μεΑ. υποβάλλει κάθε τέσσερα έτη στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία έκθεση σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στη χώρα, παράλληλα με την έκθεση που υποβάλλουν οι επίσημες κρατικές Αρχές.
Για την προώθηση των στόχων της η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει ιδρύσει Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρία και πρόσφατα Ινστιτούτο (ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ.) για την ενίσχυση της έρευνας για την αναπηρία και τους ερευνητές με αναπηρία, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την ανάπτυξη σχετικών δεικτών κ.λπ..
Κύριε Πρόεδρε,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. στη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη στις 21 Αυγούστου 2020, πρότεινε να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Πρόγραμμα, για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και επίσης κατέθεσε πρόταση για τη δημιουργία Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, η οποία θα επιβλέπει την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τα ΑμεΑ και θα εισηγείται ρυθμιστικές παρεμβάσεις, με την οποία ο Πρωθυπουργός και ο υπουργός Επικρατείας συμφώνησαν και έχουν εξαγγείλει.
Με δεδομένο ότι η δράση της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία διασταυρώνεται σε πολλά σημεία με τη δράση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την παρούσα επιστολή της σας απευθύνει πρόσκληση υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη στενής συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η προώθηση των αρχών του Καθολικού Σχεδιασμού και της προσβασιμότητας στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, η εκπαίδευση του τεχνικού κόσμου σε θέματα προσβασιμότητας και αναπηρίας, η ανάπτυξη και συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικών με την προσβασιμότητα υποδομών κ.λπ.
Είναι γνωστό, κ. Πρόεδρε, και τούτο εκφράζεται άλλωστε μέσω της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, ότι δεδομένης της πολυμορφικότητας της αναπηρίας η άρτια τεχνική γνώση θεμάτων όπως η προσβασιμότητα δεν αρκεί για την επίτευξη περιβαλλόντων χωρίς αποκλεισμούς αν δεν συμπορεύεται με τη βιωματική γνώση και εμπειρία των ίδιων των ατόμων με αναπηρία.
Επισημαίνουμε ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει κατά καιρούς συνάψει αντίστοιχα Πρωτόκολλα με το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΛΟΤ, Δήμους (π.χ. Αθήνας, Αλεξανδρούπολης κ.λπ.), το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» κ.λπ.
Όντας βέβαιοι για την θετική ανταπόκρισή σας, θα επιθυμούσαμε να ορίσετε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των φορέων μας για να συζητηθεί το θέμα διεξοδικά και να προσδιοριστούν τα επόμενα βήματα.
Αναμένοντας τις ενέργειές σας,

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)- Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis