Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 14/07/2021

ΠΡΟΣ:
κ. Χ. Μεγάλου, Διευθύνοντα Σύμβουλο Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού της Χώρας κου Κ. Μητσοτάκη
-Γραφείο Υπουργού Επικρατείας κου Γ. Γεραπετρίτη
-κ. Σ.-Α. Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων
-κ. Κ. Χατζηδάκη, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
-κ. Ν. Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων
-κ. Χ.-Γ. Σκέρτσο, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
-Έλληνες Βουλευτές
-Έλληνες Ευρωβουλευτές
-κ. Α. Ποττάκη, Συνήγορο του Πολίτη
-κα Μ. Γαβουνέλη, Πρόεδρο Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
-κ. Γ. Παναγόπουλο, Πρόεδρο Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.)
-κ. Γ. Μότσιο, Πρόεδρο Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ)
-κ. Ε. Μπεμπένη, Πρόεδρο Συλλόγου Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ)
-κ. Χ. Βούρτση, Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΠΕ
-Οργανώσεις - μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ.


Ανοιχτή Επιστολή - Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταδικάζει τις καταγγελθείσες πρακτικές άσκησης διακριτικής μεταχείρισης που εφαρμόζει την τελευταία περίοδο η Τράπεζα Πειραιώς σε βάρος εργαζόμενων με αναπηρία με στόχο την εξώθησή τους στην ‘οικειοθελή’ αποχώρηση


Κύριε Μεγάλου,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια κοινωνική και συνδικαλιστική οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα, κοινωνικό εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum), το οποίο εκπροσωπεί πάνω από 100 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες με αναπηρία.

Στις 09.07.2021 πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Συνομοσπονδίας συνάντηση του Πρόεδρου της Ε.Σ.Α.μεΑ. κου Ιωάννη Βαρδακαστάνη και του μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας αυτής κου Βασίλη Κούτσιανου με τους κυρίους Εμμανουήλ Μπεμπένη και Ισίδωρο Γοίλια, Προέδρο και Γενικό Γραμματέα αντίστοιχα του Συλλόγου Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι του ΣΕΥΤΠΕ ενημέρωσαν διεξοδικά τους εκπροσώπους της Ε.Σ.Α.μεΑ. για τις απαράδεκτες πρακτικές άσκησης διακριτικής μεταχείρισης που εφαρμόζει η Τράπεζα Πειραιώς την τελευταία περίοδο σε βάρος εργαζόμενων με αναπηρία με στόχο την εξουθένωσή τους και την εξώθησή τους σε «οικειοθελή» αποχώρηση, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος «εθελούσιας» εξόδου που εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική των τραπεζών για μείωση του προσωπικού τους.
Οι εκπρόσωποι του ΣΕΥΤΠΕ αναφέρθηκαν διεξοδικά σε συγκεκριμένα περιστατικά, παρέχοντας στους εκπροσώπους της Ε.Σ.Α.μεΑ. σχετικά στοιχεία. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις που αναφέρονται και στο υπ. αριθ. πρωτ. 390/2013/06.07.2021 Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο ΣΕΥΤΠΕ. Ακολουθεί απόσπασμα από το εν λόγω Δελτίο Τύπου.
«Χαρακτηριστική περίπτωση συναδέλφου με 4 παιδιά, ο οποίας αν και αντιμετωπίζει κινητικό πρόβλημα με αναπηρία 80%, αποπειράθηκαν να τον μετακινήσουν σε κατάστημα που δεν υπάρχει τουαλέτα στον ίδιο όροφο, με απώτερο σκοπό να οδηγηθεί στην παραίτηση. Άλλη περίπτωση συναδέλφισσας, που αντιμετωπίζει πρόβλημα όρασης στο ένα της μάτι λόγω σοβαρής πάθησης, της ζητήθηκε να μετακινείται δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας της. Αντίστοιχη περίπτωση έχουμε με συνάδελφο που έχει σοβαρά κινητικά προβλήματα και αναπηρία 55% και έχει προσληφθεί με τον νόμο για τα άτομα με αναπηρία (ν.2649/1998) στην Τράπεζα Πειραιώς».
Κατά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι του ΣΕΥΤΠΕ επεσήμαναν πως άλλη μία πρακτική που εφαρμόζει η Τράπεζα Πειραιώς αυτήν την περίοδο είναι η μετακίνηση εργαζόμενων με αναπηρία σε τραπεζικά καταστήματα που πρόκειται να κλείσουν, προκειμένου, στον φόβο της απόλυσης, οι εργαζόμενοι αυτοί να «επιλέξουν» την «οικειοθελή» αποχώρηση.
Κύριε Μεγάλου,
Οι προαναφερθείσες καταγγελθείσες πρακτικές παραβιάζουν την υφιστάμενη νομοθεσία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, δημιουργούν κακό προηγούμενο με σοβαρό κίνδυνο την περιστολή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στον τομέα της εργασίας, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το νομικό πλαίσιο αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και με τις απαιτήσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Ελληνική Βουλή με τον ν. 4074/2012 κύρωσαν καθιστώντας την μέρος του ευρωπαϊκού και εθνικού θεσμικού πλαισίου.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4488/2017:
«1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα άτομα με αναπηρία την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει, γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του.»

2. Σύμφωνα με τον ν.4443/2016 (με τον οποίο ενσωματώθηκε εκ νέου στην εθνική μας νομοθεσία η Οδηγία 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση):
i) Ως «έμμεση διάκριση» νοείται όταν μία εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική μπορεί να θέσει πρόσωπα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης σε μειονεκτική θέση συγκριτικά με άλλα πρόσωπα (βλ. άρθρο 2, παρ. 2, περίπτωση β).
ii) Η άρνηση εύλογων προσαρμογών για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση νοείται ως διάκριση (βλ. άρθρο 2, παρ. 2, περίπτωση η), πόσο μάλλον λοιπόν η δημιουργία πρόσθετων εμποδίων σε βάρος τους.
iii) Ως διάκριση, νοείται, και οποιαδήποτε εντολή για την εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος ατόμου με αναπηρία λόγω αυτής καθ' αυτής της αναπηρίας τους (βλ. άρθρο 2, παρ. 2, περίπτωση δ).
3. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 «Εργασία και Απασχόληση» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες:
«1. [...] Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προστατεύουν και διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος στην εργασία, περιλαμβανομένων και εκείνων που αποκτούν μια αναπηρία κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, και μέσω της νομοθεσίας, ώστε, μεταξύ άλλων: α. Να απαγορεύουν τις διακρίσεις βάσει της αναπηρίας, σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με όλες τις μορφές απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των όρων πρόσληψης, μίσθωσης και απασχόλησης, συνέχισης της απασχόλησης, εξέλιξης της σταδιοδρομίας και ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας, β. Να προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, σε ίση βάση με τους άλλους, για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των ίσων ευκαιριών και της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, των ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας από παρενοχλήσεις και της αποκατάστασης των παραπόνων, γ. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες είναι σε θέση να ασκούν τα εργασιακά [....] δικαιώματά τους, σε ίση βάση με τους άλλους».
Κύριε Μεγάλου,
Παρακαλούμε όπως ενεργήστε άμεσα προκείμενου αφενός να σταματήσει η προαναφερθείσα καταγγελθείσα κατάσταση, αποκαθιστώντας τους εργαζόμενους με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις που έχουν ήδη υποστεί βλάβη, αφετέρου να μην επαναληφθούν αντίστοιχες πρακτικές στο μέλλον. Ζητούμε να διαταχθεί άμεσα έρευνα προκειμένου να καταλογιστούν τυχόν ευθύνες. Επίσης ζητούμε από τις αρχές στις οποίες κοινοποιείται το παρόν να προβούν στη λήψη αντίστοιχων μέτρων.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή