Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 25/05/2015

ΠΡΟΣ:
Αναπληρώτρια Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Αναστασία Χριστοδουλοπούλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Πρωθυπουργό της χώρας κ. Αλ. Τσίπρα
- Υπουργό Επικρατείας κ. Ν. Παππά
- Υπουργό Επικρατείας κ. Αλ. Φλαμπουράρη
- κ. Ν. Βούτση, Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- κ. Κωνσταντίνο Πουλάκη, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών
- Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. επί του νομοσχεδίου «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας και άλλες διατάξεις»


Κυρία Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) - που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαθέτουσα σήμερα διαχειριστική επάρκεια Β΄ και Γ΄ Τύπου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και διαπίστευση φορέα παροχής προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης» - με την παρούσα επιστολή της σας συγχαίρει για την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας και παράλληλα καταθέτει τις προτάσεις της επί του σχεδίου νόμου «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας και άλλες διατάξεις», τόσο με την παρούσα όσο και στη δημόσια διαβούλευση.

Μετά από ενδελεχή μελέτη του κειμένου που τίθεται προς διαβούλευση, καταθέτουμε τις προτάσεις μας κατ' άρθρο:
Άρθρο 1: Αντικατάσταση του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Οι συντάκτες του νομοσχεδίου «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και άλλες διατάξεις» δεν έχουν προβλέψει ειδικές προϋποθέσεις για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τα τέκνα των αλλοδαπών που είναι άτομα με αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρία που έχουν γεννηθεί από πολίτες τρίτων χωρών και έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν σειρά εμποδίων για την ένταξή τους σε της κοινωνικής ζωής της χώρας συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της εκπαίδευσης. Τα τέκνα αλλοδαπών που έχουν αναπηρία ή χρόνια πάθηση ενδεχομένως να μην έχουν ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας λόγω κοινωνικών και περιβαλλοντικών εμποδίων -τα οποία ως γνωστόν αντιμετωπίζουν και τα ίδια τα ελληνόπουλα που είναι άτομα με αναπηρία.
Επομένως οι προϋποθέσεις που θέτει ο προτεινόμενος Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας (φοίτηση υποχρεωτικής εκπαίδευσης κ.λπ.) είναι απαγορευτικές για τα τέκνα αλλοδαπών που είναι άτομα με αναπηρία για τους λόγους που προαναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο. Αυτομάτως γίνεται αντιληπτό ότι τα άτομα με αναπηρία που έχουν γεννηθεί και διαμένουν στην Ελλάδα δεν απολαμβάνουν ισότιμα το δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας όπως τα υπόλοιπα τέκνα αλλοδαπών πολιτών.
Κατ' αυτό τον τρόπο παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματά τους, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 «Ισότητα - Μη Διάκρισης» σε συνδυασμό με το άρθρο 18 «Ελευθερία Μετακίνησης και Ιθαγένειας» της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΟΗΕ 2007), η οποία κυρώθηκε μαζί με το προαιρετικό της πρωτόκολλο από τη Βουλή των Ελλήνων με τη ψήφιση του ν. 4074/2012 και ως εκ τούτου αποτελεί νομικά δεσμευτικό κείμενο για τη χώρα μας.
Για τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει ο νομοθέτης να προβλέψει ειδικές προϋποθέσεις για το δικαίωμα της κτήσης ελληνικής ιθαγένειας από τα τέκνα αλλοδαπών που είναι άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη του ότι αυτά τα άτομα αντιμετωπίζουν πλήθος εμποδίων για την ένταξή τους στην κοινωνική ζωή της χώρας.
Άρθρο 8 : Διόρθωση παροραμάτων στο ν. 4251/2014
Στην παράγραφο 7, μέσω της οποίας προστίθεται στο ν. 4251/2014 άρθρο 19 Α΄ που αφορά στην χορήγηση διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. προτείνουμε τις ακόλουθες συμπληρώσεις τροποποιήσεις:
Παράγραφος 2 περ. α: Προτείνουμε μετά τη φράση «εξαιτίας λόγων υγείας» να προστεθεί η φράση «ή εξαιτίας λόγων αναπηρίας».
Παράγραφος 2 περ. β.: Στο τέλος της εν λόγω παραγράφου να προστεθεί η φράση: «Για κοινωνικούς λόγους εξαιρετικής σημασίας για άτομα του ανωτέρω εδαφίου που παρουσιάζουν αναπηρίας ή χρόνια πάθηση η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής και η ανανέωση αυτής κάθε φορά καθορίζεται στην πενταετία».
Παράγραφος 2 περ. ε: Η πρώτη πρόταση να τροποποιηθεί ως εξής: «Σε άτομα με αναπηρία, χρόνια πάσχοντες και πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας. Η αναπηρία - χρόνια πάθηση ή η συνδρομή σοβαρών προβλημάτων υγείας διαπιστώνονται με πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό».
Κυρία Υπουργέ,
Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στις προτάσεις μας και βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. Με την ελπίδα εδραίωσης μιας ουσιαστικής και αποτελεσματικής μεταξύ μας συνεργασίας.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Δ.Μ.Η.Δ. (πρώην ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) » Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. επί του νομοσχεδίου «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας και άλλες διατάξεις»
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis